Sayılarla briç

 

7 KURALI

Mr. Gerald Fox tarafından ortaya konulmuştur . Sanzatu ( NT ) oynandığında , rakibin açılış renginde , o renkten As’ınız varsa kaç tur el almadan bağışlıya bileceğinizi gösteren kuraldır.Rakibin açış renginden sizde ve yerde olan toplam kart sayısını , sabit sayı olan 7’den çıkarttığınızda , kalan sayı kadar el bağışlıya bilirsiniz
.Örnek : Rakip Pik açıldı .
Sizde A 9 8 ve yerde de 6 4 var , yani toplam 5 kartınız var .
7 – 5 = 2 olduğuna göre ,
2 tur As’ınızla almadan boşlayabilirsiniz , 3cü turda alırsınız .

8 KURALI

1 NT açışına karşı , direkt üstte oturanın 2 renkli elle müdahale edip etmeme ( DONT , Cappaletti , Brozel , Landy vs. oynanıyorsa ) kararını verebilmesi için kullanılır .Burada geçerli kural el dağılımına bağlıdır .Kayıp eller kuralına göre ( Losing Trick Count – LTC ) , elimizdeki toplam kayıp el sayısını , uzun 2 rengin toplam kart sayısından çıkarttığımızda aradaki fark 2’ye eşit veya büyük ise , 6 puan ve hatta 5-4 dağılım dahi olsa konuşabiliriz ;Fark 2’den küçükse pas geçmeliyiz .Elinizde bulunmayan her A , K , Q için 1 kayıp , tekli kart için yine 1 kayıp ve çift kart için 2 kayıp sayabilirsiniz .
Örnek 1 :♠ A Q 9 7 2 , K 5 4 , 9 5 , ♣ K 8 2
Kayıp el sayısı : 1 pik + 2 kör + 2 karo + 2 trefli = 7
Uzun 2 renk toplamı : 5 pik + 3 kör = 8
Kart toplamı – kayıp el sayısı : 8 – 7 = 1 sayısı 2 ‘ den küçük olduğu için 12 Hcp’ye rağmen pas geçerek , defans eli olarak değerlendirmek gerekir.
Örnek 2 :♠ K 8 5 4 3 , K 7 6 4 2 , 8 4 , ♣ 4
Kayıp el sayısı : 2 pik + 2 kör + 2 karo +1 trefli = 7
Uzun 2 renk toplamı : 5 pik + 5 kör = 10, 10 – 7 = 3 sayısı 2’den büyüktür ; aslında 6 Hcp olmasına rağmen konuşabiliriz .

11 KURALI

1890 yılında Foster tarafından ortaya konulmuştur.Ortağınız açılışını bir rengin dördüncü kartından yapıyorsa , açılış kartının üzerinde yazan kendi sayısını 11’den çıkarttığınız taktirde , geriye kalan sayı diğer üç eldeki açılış sayısından büyük kartların sayısal toplamını verir . Kendi elinizde ve yerdeki kartlarda açılış sayısından büyük sayıdaki kartların toplam sayısını , daha önce bulduğunuz farktan çıkardığınızda , oynamakta olan rakibin elindeki büyük kart sayısını verir .
Örnek :
Ortak       Yer           Siz         Oynayan
Q 10 9 7   K 6 4       A J 5       8 3 2
Ortağınız 4cü kart olan 7’liyi açıldığında 11 – 7 = 4 adet bu sayıyı geçen kart diğer üç oyuncuda demektir . Yerde ve sizde 7’liyi geçen toplam 3 kart ( A , K , J ) var . 4 – 3 = 1 . Şu halde oynayan rakipte 7’liyi geçen sadece 1 marka kart var demektir .
10 VE 12 KURALITıpkı 11 kuralı gibidir .
Şayet ortağınız koz oyunlarında 3.den açılış yapıyorsa 15 – 3 = 12 kuralı geçerlidir.Eğer 5.den açılış yapıyorsa15 – 5 = 10 kuralı geçerlidir .Burada önemli olan nokta , ortağınızın 3 veya 5ciden açıldığını anlayabilmektir .

15 KURALI

Max Hardy ve Marty Bergen tarafından geliştirilmiştir .Don Pearson ‘ a atfen “ Pearson Points “ olarak da adlandırılmaktadır .4 cü pozisyonda oturan oyuncunun , kendisinden önceki üç oyuncunun pas geçmesi halinde , açmaya yeterli olmayan bir elle , açıp veya açmamak için karar verebilmesi amacıyla kullanılan bir kuraldır .Hangi renkten olduğuna ve dağılımına bakmaksızın elinizdeki onör puanlar ( Hcp ) ile elinizdeki pik renginden olan kartların sayısını toplayarak en azından 15 sayısına ulaşabiliyorsanız , açış yapabilirsiniz . Burada amaç , pikleri siz kontrol ettiğinize göre , rakiplerin üste konuşmaya cesaret edemeyecekleri , etseler de zararlı çıkacakları varsayımına dayanmaktadır .
Örnek :
♠ Axxxx   Kxx   Q Jx   ♣ J xx   Onör puan toplamı ( 11 ) + pik sayısı ( 4 ) = 15 , 1 ♠ ile açabilirsiniz .( Şart : Pas – Pas – Pas – ? <> 4cü durumda )

16 KURALI

6 KURALI; 1 NT açışını 3 NT’ye yükseltebilmek için kullanılır .Ortağınız 1 NT ile açtığında ,RHO’nun pas geçmesi durumunda , açışı yükseltebilmek için ; elinizdeki Hcp(onör) puanlar ile elinizdeki 8’li ve daha büyük kartların sayısı ile toplayınız ; şayet toplam 16’dan büyük ise ihaleyi 3 NT’ye artırabilirsiniz .Böylece 8 puanla 2 NT diyerek , ortak max. NT açışı yapmışsa 3 NT’ye davet etmek veya ‘ NT’nin transfer ile minör staymanı amacıyla kullanılması halinde bu sıkıntıları ortadan kaldırır .
Örnek :
♠  K 9 3  ♥ J 8 2  K 9 4 3  ♣Q 7 5 ( Onör puan : 9 ) + ( 8’li ve büyük kart sayısı : 7 ) = 16Şu halde 1 NT açışını 3 NT’ye yükseltebilirsiniz

20 KURALI

20 KURALI;Marty Bergen tarafından ortaya konulmuştur .Birinci ve ikinci oturuş pozisyonunda iseniz ve eliniz açış sınırında , yani 12 ( Hcp) puan’dan az ise oyunu açıp açmamaya karar verebilmenize yarayan bir kuraldır . Üçüncü ve dördüncü oturuş pozisyonları için uygun bir kural değildir .Diğer bir tavsiye ise , açma değerinin altındaki bir elle açış yapabilmek için en az 2 adet hemen alıcı eliniz ( Quick Tricks ,QT) olmalıdır . Ama kurala uyan bazı ellerle 1 veya 1.5 hemen alıcı ellerle ( QT ) dahi açma imkanınız vardır .Diğer tavsiye edilen bir konu ise ,bu kuralı kullandığınızda hiçbir renkte toplam 2 hemen alıcı elden fazla güç olmamalıdır .Kuralla ilgili diğer bir önemli nokta ise , alıcı değerler veya iş gören kartların( Working Cards ) iki uzun renkte yer almış olmalarına dikkat etmelidir .Kurala göre , elinizdeki onör puanlar ( Hcp ) ile en uzun 2 renkteki kartların toplamı 20 veya daha büyük ise , bir veya ikinci oturuş pozisyonunda oyunu açmaya karar verebilirsiniz .
Örnek I :
♠ 2 ♥ A 10 9 8 5 ♦ A 10 9 6 3  ♣ Q 10
Bu elde 10 onör puanı vardır . Diğer yandan 2 uzun renk olan Kör ve Karodaki kartların toplam sayısı yine 10’dur . Toplam 20’yi vermektedir . Şu halde açış kuralı geçerlidir . Dikkat edilirse hemen alıcı ellerin ikisi de uzun renklerde yer almıştır . Şu halde oyuncu her durumda açışı rahatlıkla yapabilir .
Örnek II :
♠ A  ♥ Q 9 8 7 4 ♦ K 10 8 7 5 ♣ J4
Bu elde de keza 10 onör puan , 10 adet uzun renk toplamı mevcut , yani toplam 20 etmektedir . Ayrıca hemen alıcı el sayısı da 2’dir . Ama değerler iki uzun renkte yer almamaktadır . İki uzun rengin iş gören kart değeri 0.5’ tir. Şu halde toplamın 20 olmasına rağmen bu elle açış yapmanın hiçbir anlamı ve yararı yoktur .

26 KURALI

Mr. Harold Schogger tarafından ortaya konulmuştur .Küçük Şilem Splinter Kuralıdır .( T S S S S R ) ( Twenty – Six Small Slam Splinter Rule )Şayet ortağınız splinter deklare verirse ve elinizdeki splinter rengin dışındaki puan değerleri ile ortağınızın vaatettiği puanların toplamı 26 veya daha fazla ise hemen şilem arayışına geçerek veya cue-bid veya As sorma yöntemleriyle hemen şilem arayabilirsiniz .
örnek I :
Sizin eliniz       ortağınızın eli
♠ : A K 8 7 3      ♠ : Q J 6 5
: 4 3                 : A K 6 5 2
: A Q 6 5         : K 8 3
♣ : J 3                 ♣ : 7
Açış : 1 pik ( 14 Hcp ) Cevap : 4 trefli ( splinter ) ( 13 Hcp )Siz 1 ♠ açıyorsunuz , ortağınız 4’lü ♠ tutuşu ,13+ puan ve tekli renkle splinter yaparak 4 ♣ diyor . Siz hemen splinter rengi olan trefli dışındaki puanları topluyorsunuz ve 13 puanı buluyorsunuz . Ortağınız splinter yaparak 13 – 15 puanı garanti etmektedir . Şu halde trefli dışındaki sizin 13 puanınızla , ortağınızın vatettiği en az 13 puanı topladığınızda 26 sayısına ulaştığınızdan derhal kolaylıkla şilem arayışına geçebilirsiniz .
Örnek II:
Sizin eliniz       Ortağınızın eli
♠ : A K 8 7 3      ♠ : Q J 6 5
: 4 3                 : A K 6 5 2
: Q 2               : K 8 3
♣ : K Q 6 2       ♣ : 7
Açış : 1 pik ( 14 Hcp ) Cevap : 4 trefli ( splinter ) ( 13 Hcp )Burada trefli dışındaki puanlarınızın toplamı sadece 9 ‘dur . Garanti edilen puan 13 – 15 olduğuna göre ( 13 – 15 + 9 = 22 – 24 ) toplam puan 26 ‘ dan küçük olduğu için şilem mümkün görülmeyerek şilem arayışına geçilmez . Halbuki görüldüğü gibi her iki örnekte de iki eldeki puanların ( Hcp ) toplamı 27 olmasına rağmen , ikinci örnekte şilem arayışı yapmamamızın nedeni ise elinizin  “ 26 Kuralı “ na  uygun olmayışıdır.
37 KURALI
Elinizdeki onör puanlara (HCP) rağmen gerçek değeri bazı durumlarda düşerken bazı dağılımlarla da yükselir bunu hesaplamanın yöntemi elinizdeki kayıp puanları sayıp 37 den çıkarmaktır (Kayıp puanlar A: 4 Puan K: 3 Puan Q: 2 Puan J: 1 Puan dır)
örnek 1 :
♠ : A Q 8 7     KP = K:3+J:1         = 4
 : A Q x      KP = K:3                  = 3
 : J xx          KP = A:4+K:3+Q:2 = 9
♣ : A J x        KP = K:3+Q:2          = 5
Bu elde toplam 18 onör puan olmasına rağmen 37 kuralına göre hesapladığımızda elimizim gerçek değeri 37-21 = 16 olarak görülmektedir
örnek 2 :
♠ : A K x x x        KP = Q:2+J:1  = 3
 : A K Q x x      KP = J:1            = 1
 : xx                   KP = A:4+K:3  = 7
♣ : x                    KP = A:4           = 4
Bu elde toplam 16 onör puan olmasına rağmen 37 kuralına göre hesapladığımızda elimizim gerçek değeri 37-15 = 22 olarak görülmektedir


PRİZMA

Briç siteleri arasında dolaşırken Briç Klinik’te Prizma sinyali yazısını ve bu yazınınhttp://prismsignals.com/prismbook/contents.htm sitesinden Sayın Rüştü Kaya tarafından yapılmış Türkçe PDF  düzenlemesini okuyunca bu bilgileri kendi anladığım şekilde siz briçseverlerle paylaşmanın faydalı olacağı inancına ulaştım. Tüm bu dökümanlara yukarıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Bir briç dağılımında dört elin birbirleriyle yapısal bir bağımlılığı vardır.
Ve biz bu dört elin birbiriyle olan yapısal bağımlılığını çözebilirsek bunu defans yaparken kullanabiliriz.

Bu yazı dizisinde  bir sihirbazlık numarasının sırlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Masada rakipler 4 pik oynuyorlar. Ortağım atağını yaptı. Dummy kartlarını yere açtı. Eğer atak yapan ortağım UYUMSUZ Rengini ve tek mi? çift mi olduğu bilgisini bana ulaştırabilirse ben de size Oyunu oynayan oyuncunun elinin şablonunu hatasız olarak söyleyebilirim.

Şimdi hemen sorabilirsiniz :UYUMSUZ  RENK  ne demektir? ve atak yapan ortağım bana bu rengini nasıl anlatacak.

Şimdi elinize 13 kartınızı alın ve dağılımına bakın. Elinizin dağılımı ya 3 Çift Sayıda Renk artı bir Tek Sayıda renktir, ya da üç Tek Sayıda Renk  artı bir bir Çift Sayıda  Renktir. İşte elinizde ki üç çift ya da üç  tek sayıda renkli kartlara uyumlu renkler ve diğerleri ile aynı paritede olmayan renge de uyumsuz renk diyoruz.
İşte ortağım verdiği kartlarla bu Huysuz rengini ve çift mi ? Tek mi ? olduğunu bana iletebilirse ben bazı hesaplamalarla Oyunu oynayan KAPALI EL ‘in dağılımını yani kaç tane Pik’i, Kaçta Körü,kaç tane Karosu ve kaç tane Treflisi olduğunu  hatasız olarak bilebilirim. Ve Defansı ona göre planlayabilirim.

İlk olarak Dummy’nin yere açtığı kartlara bakarak 4 rakamdan oluşan ve toplamı 26 olan şifre sayı’yı buluyorum. Yani yerdeki Piklerle elimdeki pikleri toplayıp 13 ten çıkarıyorum. Diyelim ki Rakip 4 Pike oynuyor. Ortağım Atağını yaptı,Dummy kartlarını yere açtı yerde 3 tane pik 4 tane kör 3 tane karo ve 3 tane trefl var.Benim elimde 2 adet pik 5 adet kör 4 ader karo ve 2adet trefl var.

Şifre sayım  3 Pik yerde  2 Pik elde Pik için           13 – (3+2)       =    8
4 Kör yerde 5 Kör elde Kör için          13 – (5+4)       =    4
3 Karo yerde 4 karo elde Karo için      13 – ( 3+4 )    =    6
3 Trefl yerde 2 Trefl elde Trefl için     13 – ( 3+2  )    =    8
Toplam  26

Yani 8468 şifresini buldum. Bulduğum bu şifre toplamı 26 yani Atak yapan ortağımla Kontratı oynayan KAPALI EL’in toplam kartlarının sayısıdır. Çünkü ben Dummy’nin yere açılan eli ile kendi elimi ayıkladım. Bu elde bulduğum şifre ÇİFT SAYI PRİZMASI olarak çıktı.Bu şekilde toplam 8 adet prizma bulunmaktadır. ve herbirinin kapalı eli tarif eden basit özellikleri vardır.

Çift sayı prizmasını özelliği ; Ortağımın elindeki UYUMSUZRENK’le  KAPALI EL’in HUYSUZ RENK’İ aynıdır, ve Pariteleri de aynıdır.yani Huysuz Renk Ortağımda Tek sayıda ise kapalı elde de tek sayıdadır.Ortağımda Çift sayıda ise Kapalı elde de Çift sayıdadır.
Diyelim ki ortağım Uyumsuzsuz Renginin Kör  ve tek sayıda olduğunu iletti.
O zaman Kapalı elde de Uyumsuzsuz renk Kör ve tek sayıdadır.
Ben yerde  4 elde 5 körü görüyorum dışarıda 4 körün dağılımının 3-1 olduğunu ortağımın sinyali ile öğrendim.Ayrca Kapalı elin diğer renklerinin çift sayıda olduğunu biliyorum.
Bu bilgiler Kapalı elde 6 adet koz olduğunu söylüyor. nerden mi biliyorum. Rakip koz çektiğinde ortağım uydu. Partnerim ilk atağı kör olmadığına göre körü singleton olmamalı. O halde rakibin  eli
6-1-2-2 veya 6-1 4-0 ya da 6-1 0-4 olmalıdır.  Eğer ortağımda kör singleton olmasına rağmen atak etmemişse Kapalı el 6-3 2-2 veya 6-3 4-0 ya da 6-3 0-4 olmalıdır.

Baştan biraz karmaşık görünmesine rağmen öğrendikten sonra hiç te zor olmadığını ve sonuç aldıkça da büyük keyif alacağınızı garanti ediyorum.

Buraya kadar Uyumsuz suz Kartı , Prizma şifresinin nasıl bulunacağını ve Çift sayı Prizmanın özelliklerini öğrendik.şimdi diğer prizmalara ve de özelliklerine bir göz atalım.

PRİZMA Çeşitleri;

  1. ÇİFT SAYI PRİZMASI
  2. TEK SAYI PRİZMASI
  3. MAJÖR PRİZMASI
  4. MİNÖR PRİZMASI
  5. SİYAH PRİZMA
  6. KIRMIZI PRİZMA
  7. PİK-KARO PRİZMASI
  8. KÖR-TREFL PRİZMASI

olmak üzere 8 tip prizma vardır. Ve her bir prizma Kapalı eldeki dağılım ilee ilgili bilgi verici özellikler taşır.
Şimdi bunlar ve özelliklerini sırasıyla inceleyelim.;

1 – ÇİFT SAYI PRİZMASI

Yukarıda da anlattığımız gibi bu prizma da prizma şifremiz çift sayılardan oluşuyor.
Ortağımızın Huysuz kartı Kapalı elle aynı renk ve aynı paritededir. Yani Ortağımızın Huysuz kartı Karo ise, Kapalı elin de Huysuz kartı karodur ve ortağımızda bu çift sayıda ise Kapalı elde de çift sayıdaDır.Ortağımızın elinde bu renk tek sayıda ise Kapalı elde de bu renk tek sayıdadır. Bu arada Sıfırın çift sayı olduğunu da hatırlatalım.

2 – TEK SAYI PRİZMASI

Bu Prizmada bulduğumuz prizma şifresi 4 adet tek sayıda rakamdan oluşuyor. 7-7-7-5, veya 5-5-7-9 …. gibi Bu prizmanın özelliği  ise şöyle ; Ortağımızın Huysuz Rengi ile Kapalı elin Huysuz Rengi aynı fakat bu sefer pariteleri ters oluyor. Yani Ortağımızın Huysuz rengi Trefl ise Kapalı elin Huysuz rengide trefl Fakat ortağımızın trefl rengi tek sayıda ise kapalı elin trefl rengi çift sayıda ve ortağımızın trefl rengi çift sayıda ise kapalı elin trefli rengi tek sayıda oluyor.

Bu iki Prizma oldukça kolay. Bundan sonrakilerde çok zor değil inanın.

Diğer prizmalara KARMAŞIK PRİZMA diyoruz. ve hepsi sadece 6 adettir.
BU 6 Tip  TİP PRİZMA 2 ÇİFT VE2 TEK SAYIDAN OLUŞUYOR. Bulduğumuz Prizma şifresinde bulunan tek sayıların bulunduğu renkler  bulacağımız Prizmayı tarif ediyor. Tek dikkat edeceğimiz nokta Sayıları sıralarken Pik-Kör-Karo-Trefl sırasını şaşırmamamız. Yani 4 rakamlı ve toplamı 26 olan sayımızdaki Birinci sayı  Pikleri,ikinci sayı Körleri, üçüncü sayı Karoları ve Dördüncü sayıda Treflileri göstermelidir.

Şöyle bir sayı da ; 7-4-6-9 sayısında bunun  Siyah Prizma olduğunu bir bakışta anlıyoruz. Çünkü Tek sayılar siyah renklerde (Pik ve Treflide)bulunuyor.
Bu sayı 6-5-7-8 olsa idi prizmamız tek sayılar kör ve karoda olduğu için Kırmızı prizma olacaktı. Aynı şekilde tek sayılarımız Pik ve Körde olursa Majör Prizma, Karo ve Treflde olursa Minör Prizma olacaktı.

Gelin kalan prizmaların özelliklerini de anlatalım.

3- MAJÖR PRİZMASI
Tek sayıların Pik ve Körde bulunduğu prizma çeşididir.
Ortağımızın huysuz rengi pik veya körse ; Kapalı elin Huysuz rengi de Pik veya kördür. ve pariteleri de aynıdır. Yani Ortağımızın huysuz rengi kör ve tek sayıda ise kapalı elin huysuz rengide kör ve tek sayıdadır.
Zaten karmaşık prizmaların ortak kuralı ;Ortağım  Prizmaya adını veren renklerden birini huysuz renk olarak gösterdiğinde Kapalı elde de aynı renk huysuz renk oluyor ve ortağımda tekse kapalı elde de tek sayıda, ortağımda çiftse kapalı eldede çift sayıda bulunuyor.
Ortağım bulduğum prizma renginin dışındaki bir rengi huysuz renk olarak gösterirse o zaman kural değişiyor.
Diyelim ki yaptığım hesaplama sonunda kırmızı prizmayı buldum. Ortağım huysuz  renk olarak trefli gösterdi ise kapalı elin huysuz rengi karodur. ve ortağımın paritesi tekse kapalı elin paritesi çifttir. yani tersidir.

 ZON DURUMU

BORDLAR

Herkes Zonsuz

1

8

11

14

K-G Zonda

2

5

12

15

Doğu-Batı Zonda

3

6

9

16

Herkes Zonda

4

7

10

13

Reklamlar