Defans

BRİÇ ELLERİNDE DEFANS NASIL YAPILIR ?

Ataklar 

Defansta en zor olan oyun ataktır, zira yer açılmadan yapılan yegane kart odur. Atağı yapan oyuncuya yol gösterecek ipuçları, elindeki kartların durumundan (bazı kart kombinasyonları atak için daha uygundur) ve deklarasyondan elde edilir. Aşağıdaki elden ne atak edersiniz?

BATI    KUZEY    DOĞU     GÜNEY       ♠ Q

——       —–          ——         1 ♠             Q752

PASS      2 ♠            PASS         4 ♠             ♦ Q653

PASS     PASS        PASS                            ♣ Q743

Hiç biri cazip değil ama bir kart oynamalısınız. Bir atak diğerlerinden daha iyi netice verebilir ama, bu durumda hiç bir ipucu yoktur ve usta oyuncular da şaşırıp kalabilir. Burada işaret etmek istediğim husus, atak seçiminin bazen tamamen tahmine dayalı olabileceğidir.

ileride, mantıklı bir karar verebilmek için eldeki bilgilerden nasıl yararlanabileceğiniz anlatılacaktır. Önce hangi rengi atak edeceğinize karar vermelisiniz. Daha sonra seçtiğiniz renkten hangi kartı atak edeceğinizi kararlaştırmalısınız. “Hangi kartı atak” edeceğiniz ile başlayacağız. Bu, işin kolay tarafıdır, zira size yol gösterecek “standart formül” vardır.*1 Sanzatu ve renk kontratlarına karşı ataklarda çok farklı stratejiler olduğu için aşağıdaki sayfalarda ayrı ayrı ele alınacaklardır: “Sanzatu Kontratlarına Hangi Rengi Atak Etmek” ve daha sonra “Renk Konratlarına Hangi Rengi Atak Etmek”

Hangi Kartı Atak Etmeli

Deklarasyon bazen normal olarak atak etmeyeceğiniz bir rengi atak etmeniz gerektiğini belirtebilir. Konuşmalara bağlı olarak, hiç hoşunuza gitmeyecek Adx, RVx, Rx gibi bir kombinasyondan atak etmek doğru olabilir. Aşagıdaki tavsiyeler hangi rengi atak edeceğinize karar verdiğiniz kabulüne dayalıdır; burada tek sorun hangi kartı atak edeceğinize karar vermektir. Seçim, kontratın sanzatu mu yoksa renk mi olduğuna bağlı ise iki cevap verilmiştir.

1- Standart Formül oyuncuların çoğu tarafından kullanılan metod manasına gelir. Bazı kesin olmayan noktalar bu bölümde izah edilecektir.

İki Kart

İki kartınız olunca (AR, AD, R10, D9, V10, V3, 85, vs.) büyük kartı atak edin.

Üç Kart Sekansları

Atak etmeyi düşündüğünüz renkte rua, dam veya vale ile başlayan üç kartlık bir sekans var ise, (V109, 1098 RDV, DV10, ) rengin uzunluğuna bakmaksızın sekansın tepesindeki kartı atak edin. RD10, DV9, V108 veya 1097 gibi sekanslardan da rengin uzunluğuna bakmaksızın tepe kartı atak etmek de genellikle en iyi seçimdir. Yani sekansın üçüncü kartı yok iken dördüncü kart elinizde ise bu sekansları üç kartlık sekans gibi düşünebilirsiniz. Bu hem sanzatu hem de renk kontratlarında geçerlidir ve genellikle iyi seçimlerdir. (Dikkat: bazen yerde veya deklaranda atak edeceğiniz rengin dört kart olduğunu biliyorsanız, üç kartlı sekansınız olan renkten dördüncü kartı atak etmek doğru olabilir. 22 numaralı örneğe bakın.)

İki Kart Sekansları

Üç kartlı renginiz varsa, hem sanzatu hem renk kontratlarına, rua, dam, vale veya 10 ile başlayan iki kart sekanslarından tepe kartı atak edin: RDx den ruayı, DVx den damı, V10x den valeyi, 109x den onluyu atak edin.

Dört kartlı veya daha uzun renginiz varsa, sanzatu kontratlarına dördüncü kartı atak edin: RD952, DV754, V10754, veya 10965 ten beşliyi atak edin. İstisna! Eğer ortağınız bu rengi deklare etmiş ise uzunluğa bakmadan iki kartlı sekansın tepesindeki kartı atak edin.

Koz kontratına karşı, iki kartlı sekansı olan dört kart veya daha uzun renkten tepe kartı mı yoksa dördüncü kartı mı atak etmek konusunda farklı görüşler vardır. Ustaların çoğu RD xx dan ruayı, ancak V10xx veya 109xx dan dördüncü kartı atak etmenizi tavsiye ederler. DVxx tan damı mı yoksa dördüncüyü mü atak etmek konusu en zor karardır ve siz muhakemenizi kullanmak mecburiyetinde kalırsınız. Mamafih, yerin deklare ettiği bir renkte DVxx tan atak etmeye karar verirseniz dördüncü kartı atak etmenizi tavsiye ederim.

Sanzatu Kontratlarına karşı As-Rua Kombinasyonları

Rakipleriniz sanzatuda zon veya part-skor deklare etmişlerse doğru atak, renginizin uzunluğuna ve elinizde o renkten başka onörler bulunup bulunmadığına göre rua, dördüncü kart veya nadiren as olabilir. ARDx, ARVx, AR10 veya ARx den normal atak rua’dır, ancak ARxxx den (bilhassa başka antreniz yoksa) dördüncü kartı atak edin.

Bazı ellerde seçim konusunda farklı görüşler vardır: Ustaların çoğu ARxx dan dördüncüyü atak etmenizi önerirler ama bu çok kritik bir karardır ve rua belki daha iyi netice almanıza yarayabilir; onun için deklarelere kulak verin ve muhakemenizi kullanın. ARDxx, ARVxx den rua atak etmek çoğunlukla iyi netice verir ama bu da kritik bir karardır: ortakta Vx veya Dx ve deklaranda 10xxx varsa dördüncüyü atak etmek kazançlı olur. Hatta aşağıdaki gibi bir dağılımda da dördüncüyü atak ederseniz karlı çıkarsınız.

2. ♠62  R54  DV973  ♣RD10
♠ARV53  ♥87  42  ♣9653

♠94  V10632  A85  ♣874
♠D1087  AD9  R106  ♣AV2

Batı Kuzey Doğu Güney
1nt    Pas      3nt     herkes pas

Dikkat edin, pik beşli (dördüncü kart) atağı- kontratı batırır: Doğu karo ası ile el tutunca pik dönecek ve siz dört pik lövesi kazanacaksınız. Eğer pik ruasını atak ederseniz, üç pik lövesi alırsınız ve kontratı batırmak mümkün olmaz.

Sanzatu kontratlarına, dört onörünüz veya üç onörlü altı kartlı renginiz varsa ası atak etmek normaldir. (ARD10, ARV10x, ARVxxx veya eğer bir antreniz varsa ADV10x) Eski günlerde sanzatu kontratına as atak etmek, ortağa elindeki en büyük kartı debloke etme talimatı idi. Bu konvansiyonun biraz daha geliştirilmiş şekli (standart sayılmaz) as atağı ortağa elinde rua, dam veya vale varsa debloke etme talimatıdır. Eğer bunlardan birisi yoksa çift sayıda kartı varsa en büyüğünü, tek sayıda kartı varsa da en küçüğünü vermelidir. Yedinci bölümdeki 12 numaralı örnek bu sayı sinyalinin atak eden kişiye nasıl yardımcı olduğunu göstermektedir.

Renk Kontratlarına Karşı As-Rua Kombinasyonları

As-rua kombinasyonlarından normal atak ruadır, istisna olarak as rua sek ise as atak edilir.

Ara Sekanslar

Sanzatu kontratına defans yapıyorsanız ve “ara sekansı” olan bir renkten atak etmeye karar verirseniz, rengin uzunluğuna bağlı olmaksızın ara sekansın tepesindeki kartı (bu eğer onör kartsa) atak etmek standart uygulamadır. Mesela ADVxx dan damı; AV1098 den valeyi; A109, R109x veya D109xx den onluyu atak edin.*3 Sekansın tepe kartı onör değilse dördüncü kartı atak edin: R9876 dan yediliyi oynayın.

Ayrıca yerde bu renkten dört kart olacağını düşünüyorsanız iki kartlı ara sekansı olan renkten dördüncü kartı atak etmek daha doğru olabilir. (R1094 veya D10942 den dörtlüyü atak edin; ama R1098 veya D10984 den onluyu atak edin) Bu karar pek kolay değildir. Farzedin dağılım şöyle3 olsun:

3.  Kuzey V42  Batı R1093  Doğu  D65  Güney A87
Batı eğer üçlüyü atak ederse, deklaran yerden küçük oynayarak iki löve yapabilir: eğer doğu küçük verirse sekizli ile kazanır; eğer doğu damı oynarsa as ile kazanır ve daha sonra ikinci, löveyi de vale ile kazanır.

________________________________________________________________
*2 Modern gelişmelere göre renk kontratlarına as-ruadan asın atak edilmesi popüler hale gelmiştir. Bu şekilde ortağınız as-rua mı yoksa rua-dam mı olduğunu ayırt etme imkanına sahip olur. Bu tarzın avantajları vardır ve “Konvansiyonel Ataklar ve Sinyaller” bölümünde izah edilecektir. O zamana kadar as-ruadan ruanın normal atak olduğunu kabul edeceğiz.
*3 Bunun populer bir varyasyonu da sekansın ikinci kartını atak etmektir. Yani R109x veya D1098 den dokuzluyu atak edin. “Konvansiyonel Ataklar ve Sinyaller” bölümünde ‘Sıfır veya İki Büyük’ başlığına bakın.

Batının onluyu atak ettiğini farzedersek: deklaran yerden küçük oynarsa doğu da küçük oynar, deklaran yerden valeyi koyarsa doğu da damı koyar. Her iki halde de deklaranın alacağı en fazla löve bir tanedir.

Farzedelim dağılım biraz değişik olsun; yerde V2 ve deklaranın elinde de A874 bulunsun. Eğer batı onluyu atak ederse deklaran iki löve kazanır; fakat dördüncü kartı atak ederse deklaran yanlız bir löve alabilir.

Koz kontratına defans yapıyorsanız, sanzatu kontratında atak edeceğiniz aynı kartı atak edin. Ancak koza asın altından kart oynamayın. ADVxx, AV109 veya A109 olan bir rengi atak etmeye karar verirseniz ası oynayın. (Çok nadiren iyi bir seçim olabilir.)

Sekans Olmayan Bir veya Daha Fazla Onör Kartı Olan Renkler

Rua, dam, vale veya onlu ile başlayan dört kartlı veya daha uzun renklerden dördüncüyü atak edin. RV6432, D9842, V754 veya 10854 den dörtlüyü atak edin. Renginizde as varsa (mesela AD1043 gibi) sanzatuya dördüncüyü atak edin ama koz kontratına ası atak edin. Bu tavsiyenin koz dışındaki renkler için geçerli olduğuna dikkat edin: bazen koz asının altından küçük atak etmek uygun olur. ( yani A72 den ikiliyi atak edin)

Rua, dam vale veya onlu ile başlayan üç kartlı renkten en küçüğünü atak edin: R63, D93, V63 veya 1073 den üçlüyü atak edin. Üç kartlı renginizde as varsa (A82 gibi) sanzatuya en küçüğü, koza ası atak edin.

Buraya kadar izahatımdan koz kontratlarına asın altından atak etmemenizi tavsiye ettiğimi anlamış olmalısınız. Gerçi koz kontratında as altından atak etmek size bir löve kazandırabilir, deklaranı yanıltıp yanlış oynamasına yol açabilir; fakat löve kaybetmenize hatta ortağınızın yanlış defans yapmasına yol açması ihtimali daha fazladır.

Sekans olmayan iki onör kartı bulunan ( AD2, AV3, RV2 gibi) üç kartlı renkten atak etmek pek kabul görmeyen bir oyundur ama en doğru tercihin bu renk olduğu deklarasyonlar vardır. Sanzatu kontratlarına hangi kartın atak edileceğine dair standart bir formül yoktur; fakat rengi bloke etmemek için bir onörün atak edilmesi genellikle doğru olur. Koz kontratı ise AD2 veya AV3 den ası atak edin ama RV2 den ikiliyi oynayın. Sanzatu kontratına AV3 ten valeyi atak etmenin kazançlı olacağı bir örnek aşağıda verilmiştir.
4. ♠A1098  V4  V107  ♣7653
♠RV5  9852  AQ3  ♣AQ4

♠743  A63  ♦9853  ♣V109

♠D62  RD107 ♦R64  ♣R82

Batı   Kuzey   Doğu    Güney
1♣      pas         1♥          Pas

1♠       pas       2NT        Pas

3NT    herkes pas

Yegane deklare edilmeyen renk karo olduğu için bunu atak etmek mantıklı görünüyor. Eğer bu rengi atak etme cesaretini toplayabilirseniz atak edilecek kart valedir.(gerçi burada ası atak etmek de aynı neticeyi doğuruyor) Bu dağılıma göre deklaranın, karoyu kazandıktan sonra sadece yedi lövesi vardır. Eninde sonundan kör oynadığında ortak as ile el tutup dört tane karo lövesi ile kontratı batırır. Eğer üçlüyü atak ederseniz karolar bloke olur; kontratı batırmak için as veya valeyi atak etmelisiniz.

Sanzatu Kontatına Karşı Onörü Olmayan Renkler

Onörü olmayan üç kartlı renklerden (974 gibi) en büyüğü atak edin; (Top of nothing.) ortağınız değersiz bir renkten atak ettiğinizi anlasın. Değersiz dört kartlı renkten bazen en büyüğü, veya ikinci büyüğü atak etmek de doğrudur. Aşağıdaki üç örneği inceleyin.

5. Batı    Kuzey     Doğu     Güney

1nt       pas         3 nt        herkes pas
♠8752
43
ADV9
♣V87

Eğer pik atak etmeye karar verirseniz sekizliyi atak ederek ortağınıza bu renkte hiç bir şeyiniz olmadığını ve bu rengi dönmesini istemediğinizi belli edin. Eğer el tutarsa, yerdeki karo zafiyeti, karo oynaması gerektiğini belli edebilir.

6. Batı      Kuzey     Doğu      Güney

1 nt      pas          3 nt          herkes pas
♠8752
D43
976
♣V87

Pik ikiliyi atak edin. Ortağınızın oynamasını istediğiniz kuvvetli bir renginiz olmadığı için hiç olmazsa dördüncü piki oynayın; gerçi bazı usta oyuncular bu elde de ortağın piklerle vakit kaybetmemesi için büyük bir pik atak ederler.

7. Batı   Batı  Kuzey Doğu Güney

1 NT —–  3 NT   herkes pas
♠9754
43 pas
ADV9
♣V87

Burada dokuzlu önemli bir kart olabilir, onun için yediliyi atak edin. Ortağınız yedilinin (dördüncü değil de) büyük bir kart olduğunu anlamalıdır ve el tutarsa pik dönmemelidir. Bazı kart kombinasyonlarında bir löve kaybına sebep olabileceği için dokuzluyu atak etmeyin. Mesela:

Kuzey  A10   Batı 9754   Doğu V63  Güney RD82
Eğer dokuzluyu atak ederseniz deklaran dördüncü löveyi sekizli ile kazanır. Ortağın atak ettiğiniz rengi dönmesini istemiyorsanı, ve en büyüğü atak etmek bir löve kaybına sebep olabilecek ise ikinci büyüğü atak edin.

Bir veya daha fazla antreniz varsa onörsüz beş kartlı renkten dördüncüyü atak etmek normaldir.

8. Batı Kuzey Doğu Güney

1nt  pas    3nt herkes pas

♠98763
652 pas
AD
♣1054
Pik altılıyı (dördüncü) atak edin ki ortak el tutarsa pik dönsün. Gerçi deklaranın iki veya üç tane pik durdurucusu olabilir ama kontratı batırmak için uzun pikleri metr hale getirmek en iyi yol olarak görünüyor.
Sekansın tepe kartını atak etmek kuralının burada geçerli olmadığına dikkat edin; zira sekansın tepesinde onör yok. Ancak, başka bir renkte kuvvetli bir sekansınız (ADVx gibi) olsaydı; ortağınıza pik dönmemesini söylemek için 98763 yen dokuzluyu atak etmek doğru bir seçim olurdu.

Koz Kontatına Karşı Onörü Olmayan Renkler

Hiç onörü olmayan dört kartlı veya daha uzun renkten dördüncü kartı atak edin: 9863 veya 87532 den üçlüyü atak edin. Tepesinde rua, dam vale veya onlu olan renkten de dördüncüyü atak etmeniz gerekir ama, küçük bir kartı atak etmek onör vaat etmez.

Hiç değeri olmayan üç kartlı renkten (742 gibi) hangi kartın atak edileceği konusunda farklı fikirler vardır: bazıları tepe kartı, bazıları orta kartı atak eder ama iyi oyuncuların çoğu en küçük kartı atak eder.

Tepe kartı atak etmek bu gün demode olmuştur, ( bu günlerde usta oyuncuların hiç biri bunu yapmaz) fakat tepe kartı atak etmeye karar verirseniz ikinci turda orta kartı verin: 742 den yediliyi atak edip daha sonra dörtlüyü verin; yediliyi atak edip daha sonra ikiliyi verirseniz bu, elinizde yanlız iki kart olduğunu teyid eder.

Orta kartı atak etmek MUD konvansiyonudur. Middle, up, down. 742 den daha sonra yediliyi ve en sonunda dörtlüyü oynamayı planlayarak önce dörtlüyü atak edersiniz. Usta oyuncuları bu konvansiyonu, bu gün hemen hemen hiç kullanmıyorlar.

Usta oyuncuların çoğu koz kontratlarına karşı, üç boştan küçük atak ettiğine göre (742 den ikiliyi atak ederler) sizin de bunu yapmanız gerekmez mi? Bir kart atak edip daha sonra daha küçüğünü oynadığınızda ortağınız o renkten yalnız iki kartınız olduğunu kolayca anlar. Bu ihtilaflı bir konu olduğuna göre, devamlı oynadığınız ortaklarınızla mutlaka bir mutabakat yapmanız gerekir.

Üç boş karttan küçük atak etmenin iki istisnası vardır:

(1) Konuşmalar esnasında ortağın deklare ettiği bir renge destek vermişseniz, üç küçük karttan en büyüğünü atak edin; elinizde en az üç kart olduğunu ortağınız zaten biliyor. En küçük kartı atak etmeniz, elinizde bir onör kart veya dört kart olduğunu belirtmelidir.
(2) Eğer koz atak etmeye karar verirseniz, çift sayıda –iki veya dört- karttan en küçüğünü atak edin, tek sayıda karttan (üç veya beş) fire olmayacak en büyük kartı atak edin. Bu tarz, bazı usta oyuncular tarafından kullanılıyor ama “standart atakların” belirtildiği bu bölümde konu dışı sayılır. Fakat üç küçük karttan en küçüğünü atak etme kuralının bir istisnasıdır.

Netice Olarak

Briç terminolojisinde böyle adlandırılmasa da, atak ettiğiniz kart ortağınıza o renkteki uzunluğunuz ve kuvvetiniz hakkında bilgi veren bir “sinyal”dir. Atak ettiğiniz kart aynı bilgileri deklarana da açıklar o bakımdan yukarıda açıklanan prensipleri çiğneyerek deklaranı yanılmak daha iyi olmaz mı? diye düşünebilirsiniz. Bunun cevabı aşikardır. Kurallara uymayan bir atak deklarandan ziyade ortağı yanıltır. Usta oyuncular daima ortaklık anlaşmasına uygun hareket ederler siz de aynısını yapmalısınız.

Çok iyi anlaştığınız bir ortağınız ile bütün değişiklikleri detaylı bir şekilde konuşmamışsanız standart metodlara sadık kalın. İlk olarak benimsemenizi tavsiye ettiğim konvansiyon, son zamanlarda çok popüler hale gelmiş olan koz kontratlarına “As-Ruadan as”ı atak etmektir.

Sanzatu Kontratlarına Hangi Rengi Atak Etmeli

Konuşmalar başka bir yönde aşikar bir sinyal vermemişse, sanzatu kontratlarına atak için genel kural en uzun ve en kuvvetli renginizi çıkmaktır. Mesela:

9. ♠V5  DV10  ♦RV1092  ♣762
♠D10763  95  A8  ♣DV105

♠R92  7432  653  ♣R84
♠A84  ♥AR86  D74  ♣A93
Batı Kuzey Doğu Güney
1nt  Pas      2nt     Pas

3SA  Pas      Pas      Pas
Batının elinde tavsiye edilen atak pik altılısıdır.(dördüncü) Kontratı batırmak için pik atağı şarttır. Eğer deklaran ası almaz ise defans oyuncuları as çıkıncaya kadar pike devam ederler. (trefliye dönüş de aynı neticeyi verir) Karo löveleri olmadan d eklaranın kontratı yapması imkansızdır. O zaman Batı karo ası ile el tutar ve kalan piklerini tahsil eder.

Dikkat ederseniz batının elindeki trefliler de atak için uygun bir seçimmiş gibi görünüyor. Fakat ortakta trefli ruası olmasına rağmen karo ası ile el tutunca ancak üç tane trefli tahsil edebilirsiniz. Beş kartlı renginiz çok zayıf değilse, dört kartlı renk yerine beş kartlı renkten atak etmek genellikle daha iyidir. Mesela, yukarıdaki elde pikler 10xxxx olsaydı, trefli dam atağı daha cazip hale gelirdi.

Bir veya sekans olmayan daha fazla onör kartı olan beş kartlı veya daha uzun renginiz varsa sanzatuya bu rengi atak etmek normaldir. Dört kartlı renginiz olunca da kazançlı çıkabilirsiniz ama bu şüpheli bir seçimdir. ADxx, AVxx, Axxx , RVxx gibi renklerden atak etmek risklidir, zira deklaran normal olarak kazanamayacağı bir löve yapabilir ve kontratı batıracak kadar uzun kart sağlama şansınız da çok azdır. Bazen daha kısa ve daha zayıf bir rengi atak etmek daha iyi olabilir. Mesela:

10. ♠A65  ♥872  RDV  ♣V1073
♠972  A1043  743  ♣865

♠V1083  ♥DV95  962  ♣A4
♠RD4  R6  A1085  ♣RD92
Batı Kuzey Doğu Güney
1nt  Pas      3nt  herkes pas

Eğer kör üçlüsünü atak ederseniz deklaran ilk löveyi rua ile kazanır ve kontratını yapar.Ortak trefli ası ile el tutunca yalnız üç tane kör lövesi alabilirsiniz. Kör dışında ne atak ederseniz edin kontrat batar ama farzedelim pik dokuzluyu atak ettiniz. Ortak trefli ası ile el kazanınca, kör damını dönecektir; zira siz dokuzluyu atak ederek pikte hiç bir şeyiniz olmadığını bildirdiniz.

Farzedelim deklarasyon şöyle gelişmiş olsun:

Batı Kuzey Doğu Güney
1♣     pas          1   pas

3♣     pas        3nt  herkes pas

Şimdi, deklarasyon yerin kuvvetli ve uzun bir rengi olduğunu ifşa ettiğinden,kuvvetli renginizi atak etmek doğru olur; yukarıdaki batının elinden trefli üçlüsünü atak edin. Deklarasyon, deklaranın uzun bir renkten beş veya altı löve kazanamayacağını belirtmişse (yukarıda pik dokuzlusu gibi) pasif atakların daha başarılı olma ihtimali fazladır.

11. Batı  Kuzey Doğu Güney

1      pas      1♠      pas

1NT    pas      3 nt   HERKES PAS
♠85
R52
A853 x
♣D764

Tercih biri as diğeri dam veya rua ile başlayan iki dörtlü renk arasında ise assız olan rengi atak etmek daha iyidir. Burada tavsiye edilen atak trefli dörtlüsüdür.

12. Batı     Kuzey Doğu Güney

1nt    —–     3nt herkes pas

♠10863
V2 pas
AD108
♣954

Bu dört kartlı renkten ustalar karo atak etmezler, ancak bu beş kartlı olsa (AD108x) o zaman karo çıkarlar. Burada atak tercihi, ortağınızın pik dönmesini istemediğiniz için onörden küçük atak edilir kuralını bozarak, pik sekizli olur. (onluyu atak etmek bir löve kaybına sebep olabileceği için yanlıştır) Ortağınız sekizlinin sizin dördüncü kartınız olmadığını hesaplayarak pik dönmesini istemediğinizi anlamalıdır. Ortağınız el tutunca yerin karo zafiyeti o rengi oynamasını istediğinizi belirtmelidir, eğer pik üçlüsünü atak etseydiniz büyük ihtimalle pik dönerdi.
13. Batı Batı Kuzey Doğu Güney

1 nt      —    3 nt    HERKES PAS

♠D953
64 pas
D976
♣R108

Pik üçlüyü atak edin. İki renk arasında tercih yapmakta zorlanıyorsanız minör yerine majörü seçin. Minör renklerde uzunluk olunca bir sanzatuyu üçe yükseltmek normaldir, ama dört kartlı veya daha uzun majör renk ile çok ender yapılır. O bakımdan yerde pik yerine karoda uzunluk ve kuvvet olması ihtimali daha fazladır.

14. Batı    Kuzey   Doğu    Güney

1♣         1         pas       1nt

Pas       2NT      pas      3 NT      herkes pas

♠1097
D52
1095
♣8643

Karo onluyu atak edin. Bu atak geçen eldeki teori ile tezat teşkil ediyor- iki tane aynı kuvvette renkten minör yerine majörü atak edin- ama deklarasyondan ne öğrenildiğine bakın. Sizin zayıf eliniz ve rakiplerin ürkek konuşmalarından ortakta iyi bir el olduğu anlaşılıyor: takriben 12-13 puan. Bir kör üzerine neden konuşmadı? Eğer iyi pikleri olsaydı bir pik derdi. Fakat iki seviyesinde konuşmak için daha iyi bir ele ihtiyaç vardır, o bakımdan iyi pikler yerine iyi karoları olunca pas geçme ihtimali daha fazladır.

15. Batı   Kuzey Doğu Güney

1 NT   pas     2 NT   pass

3 NT   herkes   pas
♠72
V10
98643
♣10875

Kör valeyi atak edin. Hiç antreniz olmadığı için kendi uzun renginizi atak etmenizin faydası yok. Kısa renginizi atak etmek ortağın rengini bulmak umududur. Eğer el tutacak bir iki onör kartınız olsaydı karo dörtlüsü en iyi seçim olurdu.

16. Batı     Kuzey    Doğu    Güney

1♣     pas          1♥            pas

1♠      pas          1nt       herkes pas

♠D982
R103
V7
♣R1065

Karo valeyi atak edin. Gerçi hiç hoşunuza gitmiyor ama en ehven-i şer olan odur. Rakipler tarafından deklare edilmiş renklerdeki onörünüzün yanından atak etmek hiç de cazip değil.

17. Batı    Kuzey    D oğu  Güney

1♣         pas         1♥        pas

1♠          pas         1nt     herkes pas
♠DV102
♥A54
♦V109
♣V109

Karo valeyi atak edin. Gerçi ortakta bir onör (veya dokuzlu) varsa pik atağı iyi olabilir ama yer o rengi deklare edince DV10x den atak etmek risklidir. Eger rengin dağılımı yerde R98x deklaranda Ax şeklinde ise pik damı atak etmek deklarana üçüncü pik lövesini kazandırır; aynı neticeyi verecek başka kart kombinasyonları da vardır. İyi bir alternatifiniz –V109 dan valeyi atak etmek- olmasaydı, pik damını atak etmek, deklarana ilave bir löve yapma riskine rağmen iyice bir tercih olurdu.

18. Batı     Kuzey     Doğu     Güney

1 NT    pass         2 ♣         pas

2♥       pass          3 NT     herkes pas
♠DV93
♥742
♦DV72
♣A8

Karo ikiliyi atak edin. Yerin iki trefli deklaresi Staymandı, daha sonra 3SA ile devam edince en az bir dörtlü majörü olduğunu gösterir. Körü yükseltmediğine göre dört tane piki olmalıdır. O bakimdan pik yerine karo atak etme kararı doğru olur.

19. Batı   Kuzey     Doğu     Güney

1 NT     pas          2♣           pas

2♥        pas          3NT        herkes pas
♠85
♥D10763
♦A92
♣R74
Her ne kadar deklaran bu rengi deklare etmiş olsa da kör altılıyı atak edin. Ortağı kör deklare edince kuzey 3nt  dedi, belki körü tektir. Kontratı batırma şansı ortağınızda iyi körler olmasına bağlıdır. Mesela V9x gibi.

20. Batı        Kuzey     Doğu     Güney

1♣           pas             1♠         pas

2NT         pas             3NT       herkes pas
♠76  ♥872  ♦A54  ♣RV963
Trefli altılıyı atak edin. Güney trefli deklare etmiş olduğu için bu bir kumardır. Fakat zayıf üç veya dört kart ile bir trefli açmak gayet normaldir. Eğer şanslı gününüzde iseniz ortakta trefli ası veya damı olabilir. Trefli atağı deklarana bir fazla löve yapma şansı verebileceği için ikili turnuvada şüpheli bir tercihtir; ama ben gene de trefli atak ederim.

21. Batı      Kuzey        Doğu         Güney

1♥          pas              1♠               pas

1NT       PAS              3 NT          HERKES PAS
♠76  ♥RV963  ♦A54  ♣872

Bu 20. numaralı elin aynısıdır yanlız, trefliler ile körler yer değiştirmiştir. Majör rek açmak hiç bir zaman kısa ile yapılmaz onun için şimdi kör atağı tavsiye edilecek bir şey değildir. Trefli sekizliyi atak edin, gerçi pik yedilisi veya karo dörtlüsü de düşünülebilecek alternatiflerdir.

22. Batı      Kuzey     Doğu    Güney

1♣         pas            1♥           pas

1NT      pas              3NT          herkes pas
♠76  ♥A95  ♦982  ♣DV1043

Burada da güney deklare etmiş olmasına rağmen trefli atağı endikedir. Güney körü desteklemediği ve pik deklare etmediği için en az yedi tane minör kartı olmalıdır, treflileri de dört tanedir. Kontratı batırmek için en iyi ihtimal trefli dörtlüyü atak etmek ve ortakta rua veya ası bulmaktır.(hatta dokuzluyu) Farzedelim ellerin dağılımı şöyle olsun:

♠AD82  ♥RV107  ♦R63  ♣65
♠76  ♥A95  ♦982  ♣DV1043

♠10943  ♥842  ♦DV105  ♣R7
♠RV5  ♥D63  ♦A74  ♣A982

Trefli dörtlü atağı kontratı batırır: as çıkıncaya kadar treflilere devam ederek deklaran dokuz löve almadan defans dört trefli ve kör asını kazanabilecektir. Eğer trefli damını atak ederseniz, trefliler bloke kalır ve deklaran kontratını yapar. Daha evvel açıklandığı üzere: yer veya deklaranda o renkten dört kart olduğu belli ise üç kartlık sekanstan küçük atak etmek doğru olabilir.

Ortağın Deklare Ettiği Rengi Atak Etmek

Ortak konuşmuşsa onun rengini atak etmek genel olarak doğrudur. Rakipleri birinin veya ikisinin de ortağın rengi üzerine sanzatu deklare etmesi cesaretinizi kırmasın. Mesela:

23. Batı   Kuzey     Doğu    Güney

1♦        1♥            2NT      PAS

3nt     herkes pas
♠8632  ♥D74  ♦103  ♣V982

Kör dörtlüyü atak edin. Ortağınız deklare etmiş olsa da olmasa da; onör üç parçadan atak etmeye karar verirseniz, normal kart en küçüğüdür. Eski zamanlardan kalma -“ortağın rengini atak ederken daima en büyğünü oyna”- kuralının hiç bir geçerliği yoktur. Genellikle ortağınız deklare etmemiş olduğu durumda atak edeceğiniz kartı atak edin. Farz edelim dört el şöyle olsun:

♠ADV  ♥93  ♦RDV6  ♣7543
♠8632  ♥D74  ♦103  ♣V982

♠1095  ♥A10862  ♦754  ♣AR
♠R73  ♥RV5  ♦A982  ♣D106

Kör dörtlü atak ederseniz kontrat batar. Ortak ilk löveyi as ile kazanıp küçük kör oynayacaktır; valeyi makasa alıp deklaranın yanlız bir kör lövesi kazanmasına müsaade edersiniz. Eğer kör damını atak ederseniz deklaran iki kör kazanıp kontratını yapar.

24. Batı    Kuzey   Doğu     Güney

1♥        2♣         2nt       PAS

3NT      herkes pas
♠DV1072  ♥95  ♦10984  ♣83

Trefli sekizliyi atak edin. Ortak iki seviyesinde konuşunca, iyi bir rengi olduğunu belirtir ve sizin onu atak etmenizi ister. Eğer trefli atak ederseniz ve rakipler kontratlarını yaparsa ortağınızın size sevgisinde bir azalma olmayacaktır. Eğer başka bir renk atak ederseniz ve rakipler kontratı yaparsa; ortağınız söylemese bile, böyle saçma bir atağı nerden bulur diye aklından geçirecektir.

25. Batı     Kuzey      Doğu     Güney

pas          pas          1♣              1NT

pas          2NT         pas            3 NT

HERKES PAS
♠V10975  ♥R82  ♦963  ♣74

Bu defa ortağınız bir trefli ile oyun açtı, zayıf veye kısa treflileri olabilir. Kör ruası antreniz de olunca pik valesi trefliye göre daha cazip bir atak olarak görünüyor.

Bir Rakip Ortağının Üç Açışı Üzerine Üç Sanzatu Deklare Ederse
Uzunluktan ziyade kuvvetli olan renginizi atak edin. Mesela:

26. Batı    Kuzey       Doğu       Güney

3♣        pas           3nt        herkes pas
♠DV1093  ♥842  ♦AR6  ♣75

Üç açışı olmasaydı normal atağınız pik damı olurdu. Deklaranın bir renkten yedi löve yapması ihtimali olunca kuvvetli rengi atak etmek daha doğru olur. Karo ruasını atak edip yere bir bakın ve ortağınızn vereceği sinyale dikkat edin. Eğer ortak atağınız beğenmediğini belirtirse daha sonra pik damını oynarsınız. İlk elde pik damı çıkmak ile ikinci elde oynamak arasında fazla bir fark olamaz. Farz edelim dört el şöyle olsun:

♠72  ♥63  ♦54  ♣ADV10983
♠DV1093  ♥842  ♦AR6  ♣75

♠R6  ♥RV105  ♦D10932  ♣42
♠A854  ♥AD97  ♦V87  ♣R6
Ortağınız karo onlusunu oynayarak size apel verecektir, bu şekilde ilk beş löveyi alarak kontratı batırırsınız. Eğer karo atak etmezseniz deklaran en az dokuz löve kazanır.

27. Batı Kuzey Doğu Güney

3 nt    herkes pas
♠AD5  ♥V10972  ♦5  ♣D643

Eğer üç sanzatu açışı dengeli çok kuvvetli bir el gösteriyorsa –kör valesi normal ataktır.
Fakat, eğer sanzatu açışı”gambling” ise, yani dışarıda hiç kuvvet olmayan kapalı bir minör gösteriyorsa?? (Bu konvansiyon bilhassa ikili oynayan usta oyuncular arasında çok popülerdir.) O zaman pik asını atak edin. Deklaranın el tutunca dokuz löve kazanması ihtimal dışı değildir. O bakımdan ilk beş löveyi almak gayreti içinde olmalısınız. Ası atak etmek en iyisidir; yeri görüp ortaktan sinyal almaya çalışırsınız. Farzedin dört el şöyle olsun:

♠1072  ♥A843  ♦94  ♣AR87
♠AD5  ♥V10972  ♦5  ♣D643

♠R9864  ♥R65  ♦1082  ♣V9
♠V3  ♥D  ♦ARDV763  ♣1052
Siz piklerden beş löve kazanabilirisinniz, ama pik atağı olmazsa deklaran on löve kazanır.

Sanzatu Şilemlerine Atak

Rakipleriniz altı veya yedi sanzatu deklare ettiklerinde stratejiniz, löve kaybı olmayacak en güvenli atağı bulmak olmalıdır. Mesela:

28. Batı     Kuzey   Doğu   Güney

2nt        pas       6 nt    herkes pass
♠R9873  ♥103  ♦1075  ♣V102

Rakipler herhangi bir renk deklare etmediğine göre size yol gösterecek yegane bilgi elinizin karakteridir. Sakın pik atak etmeyin. Daha düşük bir sanzatu kontratında, kontratı batırmak için birkaç löve sağlamak istediğiniz için, normal atağınız pik yedilisidir; ama şilemi batırmek için sadece iki löveye ihtiyacınız var. Sanzatu şilemine atak ederken ilk düşünceniz fire vermemek; rakibe hak etmediği bir löveyi kazanma imkanı sağlamamak olmalıdır. Sekans olmayan bir onörün -rua,dam veya valenin- yanından atak etmeyin.

Bir sonraki soru; ne atak etmelisiniz? Trefli atağı en emniyetli tercih olarak görünmektedir. V10x den normal atak valedir. Başka bir ihtimal de trefli onlusudur. Daha düşük kontratlarda yanıltıcı ataklar, deklarandan ziyade ortağınızı yanıltabileceği için, tavsiye edilmez. Ama şileme karşı, ortağın eli çok zayıf olacağı için, risk daha azdır. Bu durumda ustalar normalin dışında atak yaparak deklaranı yanlış yönlere sevketmeye gayret ederler. Farz edin trefli onlusunu atak ettiniz ve eller şöyle çıktı:

♠105  ♥AV8  ♦D632  ♣RD76
♠R9873  ♥104  ♦1075  ♣V102

♠V62  ♥D9632  ♦94  ♣854
♠AD4  ♥R75  ♦ARV8  ♣A93

Deklaran trefli onlusuna inanıp ortağınızda valenin dört parça olduğunu düşünerek oynayabilir: onluyu dam ile yerden alıp daha sonra yerden küçük oynayı elden dokuzluyu koyabilir. İyi bir deklaran bu tuzağa düşmez (10x den onlunun normal bir atak olmadığını ve sizin onu yanıltmaya çalıştığınızı düşünecektir), fakat dört tane trefli kazansa dahi sadece on bir lövesi vardır. İki empası da deneyecektir, fakat pik ruası ve kör damı da yanlış yerde olduğu için batacaktır. Batı pik atak ederse, kontratı kolayca yapar.

29. Batı  Kuzey Doğu Güney

1NT   pas     6 NT    herkes pas
♠A1052
♥1083
♦654
♣876

Herhangi bir karo veya trefli atak edin; pik asını sakın oynamayın. Asların gayesi rua ve damları almaktır, sanzatu şilemine karşı ası atak etmek genellikle yanlıştır: tabii iki asınız varsa veya rakip yediye oynuyorsa o zaman durum değişir. Niye kör çıkılmasın? diye sorabilirsiniz Fakat onlunun yanından atak etmenin löve kaybettirmesi ihtimali, boş karttan atak etmeye nazaran daha fazladır. Mesela:

♠D63  ♥RV9  ♦RD2  ♣AD109
♠1052  ♥1083   ♦654  ♣876
♠V74  ♥D654  ♦873   ♣532
♠R98  ♥A72  ♦AV109  ♣RV4

Deklaranın minör renklerde sekiz lövesi vardır ve şilemi yapmak için majör renklerden dört löve almalıdır. Eğer pik asını atak ederseniz iki pik ve iki kör kazanacaktır. Kör atak ederseniz yerden dokuzluyu koyar ve bu ona üçüncü kör lövesini kazandırır, ve daima bir pik lövesi yapacaktır.

Eğer karo veya trefli atak ederseniz körleri deklaran kendisi oynamak mecburiyetinde kalcaktır. Yerden valeyi oynayarak “ters empas” yapıp üç kör lövesi kazanabilir. Bu çok anormal bir oyundur, o bakımdan yerin rua valesine doğru oynayıp kaybeden bir empası yapması daha normaldir.
Atak Gösteren Kontrlar

Bazen ortağınız “atak gösteren kontr” atarak sizin başarılı bir atak yapmanıza yardımcı olabilir. Bu konu daha ziyade deklarasyonla ilgili kitapta olmalıdır ama, ortağınız sanzatu kontratında atak gösteren bir kontr atmış olduğu taktirde hangi kartı çıkmanız gerektiğine dair üç örnek aşağıda verilmiştir.

30. Batı     Kuzey     Doğu      Güney

1nt       pas          2♣           kontr

2♦         pas          3 NT       herkes pas
♠764
♥DV109
♦843
♣952

Kuzeyin iki trefli deklaresi artifisyel bir deklare olan Staymandı. Ortağınızın kontru bu renkte uzunluğu ve kuvveti olduğunu gösterir ve sizin bu rengi atak etmenizi ister. Doğru atak trefli dokuzlusudur. Kontratı batırmak için treflinin atak edilmesi gereken bir dağılım aşağıda verilmiştir:

♠AD83  ♥R872  ♦105  ♣V64
♠764  ♥DV109  ♦843  ♣952

♠V52  ♥54 ♦A96  ♣AD1083
♠R109  ♥A63  ♦RDV72  ♣R7

İlk eli deklaranın trefli ruası ile kazamnasına izin verilir. Doğu karo ası ile el tutunca trefliden dört löve alarak kontratı batırır. Eğer ortağınız kontr atmasaydı, normal olarak kör damın atak edecektiniz ve bu da kontratı batırmaya yetmeyecekti.

Herhangi bir artifisyel deklareye atılan kontr daima atak göstermek içindir. Bu sanzatu kontratlarında olduğu gibi koz kontratları için de geçerlidir; 65., 66., 67. numaralı örneklere bakınız.

31. Batı    Kuzey      Doğu      Güney

1♦       1♥              pas          1nt

pas    2nt             pas         3nt

pas     pas           kontr       herkes pas
♠D10742
♥7 pas
♦V1096
♣753 pas pas kontr herkes pas

Siz ve ortağınız hiç konuşmamışsanız, sanzatu kontratına kontr- bir sanzatudan yedi sanzatuya kadar- yerin deklare ettiği ilk rengin atak edilmesini ister. O bakımdan kör yedilisini atak etmelisiniz. Eller şöyle olabilir:

♠R53  ♥AV1092  ♦R2  ♣986
♠D10742  ♥7  ♦V1096   ♣753
♠86   ♥RD1092  ♦753  ♣AR4
♠AV9  ♥63  ♦D84  ♣DV102

Kör öldürücü ataktır. Dikkatli defans yapılırsa deklaran kontratı yapamaz. Eğer kontr atılmasaydı normal atağınız pik dörtlüsü olacaktı. Bu deklarana ilave bir pik lövesi ve dokuz löveyi geliştirebilmek için tempo kazandırır.

32. Batı     Kuzey      Doğu      Güney

pas      pas            1♣            1nt

pas      2nt            pas          3nt

pas      pas            kontr      herkes pas
♠V10975   ♥R82   ♦963   ♣74

Bu 25. numaralı örneğin aynıdır, orada pik valesini atak etmenizi tavsiye etmiştim. Buradaki deklarasyon aynıdır, tek fark ortağın nihai kontrata kontr atmasıdır. Siz hiç konuşmamışsanız ve ortağınız bir renk deklare ettikten sonra nihai kontrata kontr atarsa bu onun rengini atak etmeniz talimatıdır. Trefli yedilisini atak edin. Dört el şöyle olabilir:

♠R84  ♥D95  ♦R10754  ♣62
♠V10975 ♥R82  ♦963  ♣74
♠62  ♥7643  ♦A8  ♣ADV103
♠AD3   ♥AV10  ♦DV2  ♣R985

Gördüğünüz gibi ancak trefli atağı olduğu taktirde kontratı batırabilirsiniz.Eğer siz (atak edecek oyuncu olarak) bir renk deklare ettikten sonra rakiplerin sanzatu kontratına ortağınız kontr atarsa, bu sizin renginizi atak etmenizi istediğini gösterir; ortağınız ve yer renk deklare etmiş olsa bile bu kural geçerlidir.

Koz Kontratlarına Hangi Rengi Atak Etmek

Uzun kartlarınızı sağlamak için uzun renkten atak etmek sanzatu kontratlarında normaldir ama koz kontratında değildir. Bir renk bir veya iki çok nadiren de üç kere oynandıktan sonra deklaran çakacaktır; o bakımdan defans oyuncuları löve kazanmak için onör kartlara veya koz lövelerine ihtiyacı vardır.

ARx, RDV ve DV109 gibi sekanslardan atak etmek caziptir, zira bunlar güvenlidir ve kolayca el alır veya alır hale gelebilirler. Ancak, böyle kartlarınız olunca düşünmeden hemen oynamaya kalkışmayın. Önce deklarasyonu analiz edin ve dört rengi de gözden geçirin; koz atak etmek daha iyi olabilir, kısa rengi (tek veya iki parça) veya hiç normal görünmeyen bir rengi atak etmek bile daha doğru olabilir.

Dört rengin hangisini atak etmek gerekir diye düşünürken, eğer acele ile löve kazanmaya ihtiyacınız olmadığı kanaatındaysanız “pasif atak” etmelisiniz; eğer lövelerinizi hemen almazsanız deklaranın kayıplarını sağlam bir renge kaçabileceğini düşünüyorsanız “hücum atak” etmelisiniz.

“Pasif atak” ta esas gayeniz oynadığınız kartın fireye sebep olmamasıdır; atak sizde olmasa daha iyi olurdu diye düşünüyor bile olabilirsiniz. En güvenli atağı seçin: bir sekansın tepe kartını atak edin, tamamen boş olan bir renginizden çıkın, hatta fire olmayacaksa koz oynayın. Deklaranın bir rengi kendi oynadığı taktirde kazanamayacağı bir löveyi kazanma imkanını vermeyin. Yani deklaranın işini siz halletmeyin; geri oturup lövelerinizi bekleyin.
“Hücum” ise kuvvetli olduğunuz renkten atak etmektir; lövelerinizi hemen almazsanız bunlar kaybolacak. Yerin veya deklaranın uzun ve sağlam bir yan rengi olduğunu düşünüyorsanız hücum etmeniz gerekir. (Aksi taktirde deklaran kayıplarını bu renge kaçacaktır) En iyisi as, rua veya dam ile başlayan bir sekanstan atak etmektir. Sağlam bir sekansınız yoksa, rua veya damın yanından atak edin veya asınızı oynayın. Sakın boş bir rengi veya koz atak etmeyin.

Erken karar verilmesi gereken diğer atak türleri: çakaları önlemek için koz atak etmek; çaka almak için kısa rengi atak etmek; ortağa çaka vermek için uzun rengi atak etmek; uzun kozlarınız varsa deklaranın kozlarını kısaltmak için uzun renkten atak etmektir.

Hücum ve pasif atakların muhtelif çeşitleri aşağıda izah edilmiştir. Takip eden analizde ip uçlarını nasıl tahlil edeceğinizi ve atağı nasıl seçeceğiniz anlatılmaktadır. Analizi okumadan evvel eli ve deklarasyonu inceleyerek seçiminizi yapıp kendinizi deneyebilirsiniz.

Pasif Ataklar

Aşağıda verilen beş elde en güvenli atağı bulmaya çalışıyorsunuz.

33. Batı      Kuzey     Doğu       Güney
1♠         pas          3♠            pas
4♠         pas          pas          pas
♠D63   ♥DV7   ♦R952   ♣V109

Karo valesi fire ihtimali en az olan ataktır. Kör damı cazip gibi görünüyor ama tehlikelidir. Yerde ♥R10x ve deklaranda ♥Axx olabilir, öyle olunca da ilk löveyi deklaran elden kazanır ve daha sonra rua onluya doğru oynayarak valenize empas atabilir. Eğer ♥DV10 lu olsaydı kör damı ideal atak olurdu.

34. Batı    Kuzey     Doğu       Güney
1♥        pas         2♥            herkes pas
♠AV63    ♥D95   ♦D84  ♣V62

Bu defa her renkte sekans olmayan kartınız var. ♥Dxx den koz veya ♠Avxx den pik atak etmeyi hiç aklınızdan geçirmeyin. O bakımdan hiç hoşunuza gitmediği halde seçim karo ile trefli arasındadır. Ya karo dörtlüyü, veya trefli ikiliyi atak edin.

35. Batı    Kuzey Doğu Güney
1♠     pas         2♠      herkes pas
♠1098  ♥D84   ♦A752  ♣R73

Burada da pasif atak gerekir, en güvenli renkte koz gibi görünüyor. Pik onluyu atak edin.

36. Batı     Kuzey     Doğu     Güney
1♣        pas          1♥           pas
1♠        pas          3♠           pas
4♠        herkes pas

♠7  ♥DV109  ♦A752   ♣V643

Kör damını atak edin. Genellikle rakiplerin deklare etmediği rengi atak etmek tecih edilir ama dört kartlı bir sekansınız varsa bunda mahzur olmaz, bilhasa başka iyi bir alternatifiniz olmayınca. Burada işaret etmek istediğim bir konu var: tek kozu atak etmek çok mahzurludur, ortağınızın alıcı lövesini empasa sokarsınız.

37. Batı    Kuzey    Doğu    Güney
1♣       pas         1♦          pas
1♥        pas       1♠           pas

3♠        pas        3nt        pas

4♠       herkes pass

♠V5  ♥DV74  ♦AV108  ♣D92

Bu elde keşke atak sizde olmasaydı diye düşünürsünüz. Pasif atak yapmak lazım ama rakipler bütün renkleri deklare ettiler ve her renkten atak fireli olabilir. Oynayanın deklare ettiği renk yerine yerin deklare ettiği rengi atak etmek daha iyidir, trefli damının yanından çıkmak yerine dam vale körün yanından atak etmek daha iyi görünüyor. Ayrıca DVxx dan damı mı yoksa dördüncüyü mü atak etmek doğru olur konusu münakaşa götürür ama yer bir rengi deklare edince dördüncüyü atak edin. O bakımdan kör dörtlüyü atak edin. Farz edin eller şöyle olsun:

♠D982  ♥AR105  ♦93  ♣R74
♠V6  ♥DV74  ♦AV108  ♣D92
♠R105  ♥982  ♦764  ♣10863
♠A743  ♥63  ♦RD52  ♣V5

Deklaranın dört tane muhtemel perdanı vardır (iki pik, bir karo ve bir trefli) ne atak ederseniz edin kontratını yapabilir, ancak küçük kör atağı diğer ataklara nazaran deklaranın yanlış yapma ihtimalini arttırır. Eğer kör damını atak ederseniz, deklaran dam valeden atak ettiğinizi düşünerek sonunda valeye empas yaparak elindeki trefli kaybını defos edecektir. Gerçi ilk lövede de kör onluyu oynayarak kontratını gerçekleştirebilir ama bir sürü başka alternatif varken bunu yapması çok gülünç olur. Deklaran ilk löveyi as veya rua ile kazanacaktır; bundan sonra büyük ihtimal ile batacaktır.

Hücum Atakları

Aşağıdaki beş örnekte hemen lövelerinizi almak için, harekete geçme kararı vermeniz gerekir.

38. Batı   Kuzey    Doğu     Güney
1♠       pas         2♦          pas
2♠       pas         3♠         pas
4♠       pas         pas        pas
♠73♥A953♦1098♣R1062

Trefli ikiliyi atak edin. Konuşmalara göre yerde uzun ve kuvvetli bir karo rengi olmalıdır. Deklaran el tutunca kozları temizleyip kayıplarını uzun karolara defos edecektir. Yerde uzun ve kuvvetli bir renk olduğunu düşünüyorsanız kuvvetli renginizden atak etmelisiniz; deklaran onları defos etmeden yan renklerdeki alıcılarınızı tahsil etmelisiniz. Farz edelim dört el şöyle olsun:

♠R10  ♥874   ♦AD6432  ♣94
♠73  ♥A953  ♦1098   ♣R1062
♠854  ♥DV102  ♦V5   ♣AV75
♠ADV963  ♥R6  ♦R7  ♣D83

Kontratı batıracak yegane atak treflidir, ortak ilk eli as ile kazanıp kör damını oynarsa ilk dört löveyi kazanabilirsiniz. Eğer pik veya karo atak ederseniz deklaran on iki löve kazanır. Kör ası da hücum atağı olur ama bu örnekte kontratı batıramaz; rua veya damın yanından oynamak genellikle ası atak etmek veya asın yanından oynamaktan daha iyidir.

39. Batı    Kuzey   Doğu   Güney
1♣        pas       1♠          pas
2♠        pas       3♣         pas
4♠        herkes pas

♠A7♥V54♦V1092♣ A752

Kontratı batırmanın diğer bir yolu da ortağınıza bir veya daha fazla çaka vermektir. Deklarasyona göre rakiplerde sekize tane pik ve trefli var; o halde ortağınızda tek trefli ve üç tane koz var. Bu gerçek ise trefli asını atak ederek ortağınıza iki trefli çakası verebilirsiniz. Farz edin eller şöyle olsun:

♠RV103  ♥AD82  ♦75  ♣RV9
♠A7   ♥V54  ♦V1092  ♣A863
♠642  ♥R1096  ♦D843   ♣75
♠D985  ♥73  ♦AR6  ♣D1042

Yerde yanlız üç tane ve ortağınızda iki trefli olması biraz hevesinizi kırdı, ama üçüncü lövede pik ası ile el kazandığınızda ona gene de bir çaka verebilirsiniz. Ortak bir kör lövesi kazanacağından kontrat gene de batacaktır. Eğer deklaran doğru oynarsa trefli atağı olmadan kontratı batırmak mümkün değildir.

40. Batı     Kuzey     Doğu     Güney
1♠         pas           2♠          pas
4♠         pas           pas         pas
♠A432  ♥RV976  ♦83   ♣V8

Kör yediliyi atak edin. Hücum ataklarından biri de budur: Rakip kozunda uzunluğunuz (dört veya daha çok kart) ve uzun bir renginiz varsa, kendi uzun rengizi oynamak genellikle doğrudur. Gayeniz deklarana çaktırarak onun kozlarını kısaltmaktır. Sekizinci bölümde “Deklaranı Çakmaya Zorlamak” bahsine bakın.

41. Batı    Kuzey     Doğu    Güney
1♦         pas          2♣          pas
3♦         pas          3♠          pas
5♦         pas          pas         pas
♠743  ♥AD52  ♦65   ♣V1098

Kör asını atak edin. Ası atak etmek doğru değil, bilhassa as-damdan, ama burada konuşulmayan tek renk kör ve bu rengi atak etmezseniz deklaran kör kayıplarının bir veya daha fazlasını yerin renklerine defos edebilir. Deklaran üç pik üzerine üç sanzatu deklare etmediği için iki parça kör ruasının onun elinde olmaması gerekir.

42. Batı    Kuzey     Doğu     Güney
1♦        pas          1♠            pas
2♥       pas          2♠            pas
3♥       pas          4♦            pas
5♦       herkes pas
♠D85  ♥542  ♦D86   ♣ADV3
Trefli asını atak edin. Güneyin konuşması kırmızı renklerde altı beş dağılım gösteriyor, o bakımdan en fazla iki tane siyah kartı var. Eğer trefli asını atak etmezseniz bir trefli kaybedebilirsiniz. Dört el şöyle olabilir:

♠AV109743  ♥9  ♦V52  ♣1084
♠D85 ♥532♦D86  ♣ADV3
♠R96  ♥D764  ♦4  ♣R9875
♠–  ♥ARV108  ♦AR10973  ♣62

Hemen iki trefliyi almalısınız yoksa deklaran bunların birini pik asına defos edecektir.

Ne Zaman Koz Atak Etmeli

Kontratı batırmanın tek yolu koz atağı olabilir. Mesela:

43. Batı   Kuzey   Doğu   Güney
1♠       pas        1nt        pas
3♥       pas        4♥         herkes pas
♠RV98  ♥A54  ♦752   ♣109

Kör dörtlüyü (veya kör as ve ikinci körü) atak edin. Büyük ihtimalle deklaran piklerini yere çaktıracaktır. Kuvvetli pikleriniz ile, yerin kozlarını bitirmek için kör atak etmelisiniz. Aşağıdaki dağılımda kontratı batırmak için körlerin üç kere oynanması gerekir.

♠62  ♥983  ♦109843  ♣AR5
♠RV98  ♥A54  ♦752  ♣V109
♠43  ♥2  ♦RDV6  ♣D7432
♠AD1075  ♥RDV106  ♦A  ♣86
Deklaranın yere pik çaktırabilmek için önce bir pik boşlaması lazımdır. Böyle el tutunca kör ası ve kör oynarsınız. Yerde başka kör kalmayacağından deklaran iki tane daha pik kaybetmek mecburiyetinde kalacaktır.

Deklaranın iki renkli eli varsa ve siz yan renginde kuvvetli iseniz en iyi atak kozdur.

44. Batı    Kuzey     Doğu     Güney
1♠      2♠       pas       3nt
pas     pas   4♠          herkes pas
♠843   ♥V10 ♦AV95  ♣R1072

Koz atak edin. Kuzeyin kısa bir rengi olmasaydı üç sanzatuya pas geçerdi, o bakımdan yerin çaka kabiliyetini azaltmak için koz atağı şarttır. Dağılım şöyle olabilir:

♠RV7   ♥R854  ♦2  ♣96543
♠843  ♥V10 ♦AV95♣R1072
♠65  ♥D972 ♦D10843 ♣D8
♠AD1092  ♥A63 ♦R76 ♣AV

Deklaranın kontratını yapabilmesi için yere iki karo çaktırması gerekiyor. Koz atağı ve deklaran ilk karoyu kaybedince ikinci koz oynanınca yerde yalnız tek koz kalır- böylece ancak bir karo çaktırabilir. Koz atağı omazsa, kontrat batırılamaz.

Aşağıdaki elde siz zondasınız rakipler değildir.

45. Batı    Kuzey     Doğu     Güney
1♥        2♠            3♣          3♠
4♦        pas           4♥          4♠
pas   kontr         herkes pas

♠A62   ♥V106    ♦AV   ♣DV1098

Güneyin iki pik deklaresi zayıf el gösterdi. Kuzey baraj olarak, kontr edilirse rakiplerin zonda zon bağlamasından daha az puan kaybedecekleri hesabıyla, veya beş deklare edip batabilirler ümidi ile, dört pik deklare etti. Kontr atmaya karar verirsiniz ve atak sizde. Rakiplerin onör karları sizden çok az, o bakımdan lövelerini kozlar ile yapmaya çalışacaklar. Karşılıklı kozlarını azaltmak için koz asını atak edin. Dört el şöyle olabilir:

♠RV9 ♥7  ♦8542  ♣A7432
♠A62 ♥RD954♦AV♣DV109
♠3    ♥V106  ♦RD1093♣R68
♠D108754  ♥A832 ♦76 ♣5

Yeri görünce ikinci lövede de koz oynarmalısınız. Deklaran hala yere bir kör çaktırabilir ama ancak sekiz löve alabilir; kontratı iki batırmak yapabileceğinizin en iyisidir. Eğer koz oynamadan deklaranın el turmasına imkan verirseniz, elindeki üç körü de yere çaktırıp kontratını yapabilir.

Dikkat ederseniz beş körü batırabilirler, o bakımdan dört pike kontr atmak doğru karardı. Mamafih kuzey ilk turda dört pik deklare etmiş olsaydı, beş kör deklare etme ihtimaliniz daha fazla olurdu.

48. Batı  Kuzey Doğu Güney
1♣        kontr         herkes pas
♠AD107  ♥RD95   ♦D1082  ♣6

Trefli altılıyı atak edin. Bu çok ender olan bir konuşmadır ama koz atak edilmesini gerektirir. Konuş kontru attınız ve ortağınız pas geçti; çok kuvvetli beş kart veya daha uzun treflileri olmalı. (♣RDV10x gibi) Ortağınızın kozları toplamasına yardım etmek için koz atak etmelisiniz.

Kısa Renk Atakları

Tek kartınızı atak etmek çaka ile bir löve alabilme ihtimaliniz olduğu için iyi bir tecih olabilir. Fakat her zaman tek kartı atak etmek doğru olmayabilir; ortağınızın o renkteki kartlarını ifşa ettiğinden deklarana yardımcı olabilir. Tek kartı atak etmek için en doğru zaman, uygun kozlarınız olduğunda ve ortağınızın el tutarak size bir çaka verme imkanı bulunduğundadır. Aşağıda tek kartınızı atak etmemeniz gereken durumları gösteren üç örnek verilmektedir.

47. Batı Batı Kuzey Doğu Güney
1♥    pas     3♥       pas
4♥   pas     pas     pas
♠7  ♥RD10  ♦10985  ♣96432

Karo onluyu atak edin. Tek pikinizi atak etmeyin kozlarınız zaten alıcıdır. Eğer kozlarınız Axx, Rxx, xxx veya çakarak bir löve kazanabileceğiniz başka bir şekilde olsaydı pik yedili ideal atak olurdu.

48. Batı    Kuzey     Doğu     Güney
1♥     pas      3♥          pas
4♥     pas      pas        pas
♠V1095  ♥A72   ♦8    ♣AD7432

Pik valesini atak edin. Kozlarınız çok uygun olmasına rağmen tek karonuzu atak etmeyin. Kısa rengi atak ederken aklınızdan çıkarmamanız gereken kural, ortağınız el tutmazsa çaka alamayacağınızdır. Size çaka vermek için deklaran o rengi oynamaz. Rakiplerin konuşmalarından ve sizdeki onör kartlarından anlaşılacağı üzere ortağınızın antresi olma ihtimali çok azdır, sizin de ona el kazandırma imkanınız yoktur. Pik valesi iyi bir ataktır.

49. Batı  Kuzey Doğu Güney
1♠     pas      2♠       pas
4♠    pas      pas     pas
♠852  ♥R  ♦D974   ♣R10643
Tek ruayı,(veya damı) atak etmek bazen iyi netice verebilir, fakat kazançtan ziyade löve kaybına sebep olma ihtimali daha fazladır. Bu durumda pasif atak en iyi tercih olarak görünmektedir. Pik atak edin.

50. Batı Batı Kuzey Doğu Güney
1♥      pas       3♥        pas
4♥      herkes pas

♠V1095  ♥A72   ♦8   ♣108743

Karo sekizliyi atak edin. En sonunda tek kartınızı atak edeceğiniz bir el. Bunun üç sebebi vardır:

(1) Kozlarınız en uygundur; ilk löveyi deklaran kazanırsa, koz ası ile el tutup ortağınızın antresini bulmak için ikinci bir şansınız olacaktır.
(2) Eliniz çok kuvvetli olmadığı için ortağınızın antresi olması ihtimali vardır.
(3) Tek kartınız rua veya dam değildir.

51. Batı  Kuzey Doğu Güney
1♥      pas       3♥       pas
4♥      herkes pass
♠R4  ♥102  ♦10952   ♣V8764

Pik ruasını atak edin. Tek kart kadar iyi olmasa da iki karttan ası, ruayı veya boş iki kartı atak etmek size bir çaka kazandırabilir. Burada çok zayıf bir eliniz var ve rakipler güçlü bir şekilde konuştular; pasif defans ile kontratı batırma ihtimaliniz çok azdır.

Çaka almanın dışında, eğer pik ruayı atak ederseniz ortağınızın pikleri sağlanabilir; fakat her halükarda riskli bir karardır ve fire verme ihtimali daha fazladır. Pik ruasını atak etmek iyi bir kumardır, zira fire verdiğiniz taktirde alacağı löve, -kontratı yapması için gerekli löve değil- fazla löve olacaktır. Halbuki siz bir löve kazanırsanız bu batırıcı löve olacaktır.

İkili turnuvada, fazla löveler de çok önemli olduğu için, pik ruasını atak etmeniz tavsiye edilmez.

52. Batı  Kuzey Doğu Güney
1nt      pas      2♣      pas
2♠       pas       4♠       herkes pas
♠743   ♥RV42   ♦84   ♣D1096

Üç küçük koz ve zayıf bir el ile, karo sekizlisi iyi bir atak olarak görünmektedir. Aşağıdaki dağılımda kontratı batıracak tek atak odur:
♠V985  ♥74  ♦AV103  ♣R82
♠743   ♥RV52   ♦84   ♣D1096
♠A6   ♥D1083  ♦R765   ♣753
♠RD102   ♥A96  ♦D92  ♣AV4

Deklaran bir karo çakası almanızı önleyemez. Büyük ihtimalle ilk löveyi ortağınızın rua ile kazanmasına müsaade edilecektir ve o karo döner. Pik ası ile el tutunca bir karo daha oynar ve siz çakanızı alırsınız. Deklaran bir kör lövesi kaybetmek mecburiyetindedir ve bir içeri girer. Karo atağı olmazsa kontrat batmaz.

İkiliden atak etmek burada karlı oldu ama şansınız yaver gitti de ondan. Doğu ve güneyin ellerini biraz değiştirirsek kontratı yaptıran tek atak o olur:

♠V985 ♥74  ♦AV103  ♣R82
♠743  ♥RV52  ♦84  ♣D1096
♠62  ♥AD108   ♦D1075   ♣V53
♠ARD10  ♥963  ♦R92  ♣A74

Deklaranın elinde dört perdan var (iki kör, bir karo ve bir trefli) ve siz karo atak etmezseniz bunların hepsini kaybedecektir. Karo atak edince deklaran yerden küçük oynayacak ve doğunun onlusunu rua ile kazanacaktır. Üç tur koz çektikten sonra, karo dokuzlusunu oynayıp doğunun damına bırakacaktır. Yerde as vale karo kalınca da elindeki trefli perdanını da yerdeki karo valesine defos edecektir.

Başka bir atak olursa, deklaran karoyu kendi oynamak mecburiyetinde kalacak ve yerden küçük oynayıp elinden dokuzluyu koymak gibi acayip bir şekilde oynamazsa batacaktır. Atak karo dışında bir şey olunca, karoları oynamanın en iyi yolu, as ve rua karoyu çekip yerin vale dokuzlusuna doğru üçüncü karoyu oynamaktır. Doğuda dam onlu karo dört parça değilse, bu oyun şekli başarılı olur.

Karo sekizlisi kötü bir atak mıdır? Kimse bilemez. Bazı ustalar karo atak edecektir ama çoğunluk koz atağını tercih eder. Her iki halde de bu karanlığa kurşun sıkmak gibidir; bazen cazip görünen atak yanlış çıkabilir. Bu elleri size göstemenin maksadı, tek veya iki parçadan atak etmenin, o rengin nasıl dağıldığına dair deklarana ipucu verdiğini ve onun kontratını yapmasına yardımcı olabileceğini göstermektir. Kısa rekten atak etmek ile ilgili yukarıdaki tavsiyeleri göz önünde bulundurmak her zaman karlı çıkmanıza yol açmayabilir ama prformansınızı yükselteceği kesindir. İyi şanslar.

Ortağın Rengini Ne Zaman Atak Etmeli ?

Konu ile ilgili dört örnek aşağıda verilmiştir.

53. Batı  Kuzey Doğu Güney
1♥       pas        2♥ 2       ♠
4♥       pas        pas         pas
♠865  ♥973  ♦7542   ♣AD9

Pik beşliyi atak edin. Genellikle ortağınızın rengini atak etmek en iyisidir. Beşliyi atak etmek, üç boştan en küçüğünü atak edeceğiniz konusunda ortağınızla anlaştığınız fikrine dayanır. Üç boştan en küçüğü atak etmenin ortağınıza doğru defansı bulmaya yardımcı olacağı bir dağılm şöyledir.

♠D102   ♥V86  ♦AV1093   ♣74
♠865  ♥973   ♦7542  ♣AD9
♠ARV93  ♥42   ♦86  ♣V1065
♠74  ♥ARD105   ♦RD  ♣R832
İlk löveyi ortağınız vale ile kazanır ve daha sonra pik ruayı oynar. Siz pik altılıyı verince, deklaranda yalnız iki pik olduğunu anlar. Başka pik alamayacağını bildiği için otomatik olarak trefli dönmesi gerekir; kontratı batıracak tek defans.

Bu örnekte, orta kartı (MUD “Konvansiyonel Ataklar ve Sinyaller” bölümünde) atak etmek de iyi netice verir, zira ortağınızın karar vermeden önce altılıdan sonra sekizliyi verdiğinizi görme imkanı vardır. Fakat üç boş karttan tepe kartı atak etmek anlaşmanız varsa, sekizliyi atak edersiniz ve daha sonra altılıyı verirsiniz; beşlinin sizde mi yoksa deklaranda mı olduğunu bilemediği için ortağınız üçüncü piki tahsil etmeye çalışır ve deklaran kontratını yapar.

Aşağıdaki örnekte üçüncü piki tahsil etmek gerekir.

54.
♠D102  ♥V86  ♦AV1093  ♣74
♠86  ♥973  ♦7542  ♣A982
♠ARV93  ♥42   ♦86  ♣V1065
♠754  ♥ARD105  ♦RD  ♣RD3

Batı Kuzey Doğu Güney
1♥      pas        2♥       2♠
4♥      pas        pas     pas

Bu defa pikleriniz iki parça, onun için sekizliyi atak etmelisiniz. Ortağınız ikinci piki tahsil edince siz altılıyı verirsiniz (üç boştan küçük atak etmek konusunda anlaşmışsanız) sizde yalnız iki pik olduğunu anlar. Deklaranda bir pik daha olduğunu bildiği için ortağınız üçüncü piki tahsil ederken siz trefli dokuzluyu verisiniz ve trefli dönerek kontatı batırır.
55. Batı Batı Kuzey Doğu Güney
1nt   2♥     3♠      4♠ herkes pas
♠8632  ♥D74 pas  ♦V982  ♣103
Pik damını atak edin. Onör üç parçadan normal atak küçüktür fakat burada kurala bir istisna gerekir. Deklarasyon, varsa kördeki onörün kuzeyde olacağına dair ipucu verdi ve bu rua olabilir. Aşağıdaki dağılıma göre kör damı kontratı batıran tek ataktır.

♠RD5  ♥R93  ♦AR105  ♣V87
♠8632   ♥D74  ♦V982  ♣103
♠7   ♥AV1082  ♦D643   ♣A95
♠AV1094  ♥65  ♦7  ♣RD642

Deklaran ruayı koysa da koymasa da üç tur kör oyananacaktır ve üçüncüyü çakmak mecburiyetinde kalır. Daha sonra deklaran iki tur pik oynar. İkinci turda ortağınız boş verince iyi defans ile kontrat batar. Deklaran son iki kozu çekerse ortağınız trefli ası ile eltutunca körleri tahsil eder. Trefli oynarsa siz büyük küçük verirsiniz ve ortağınız ilk turu boşlamalı ve ikinci turu kazanınca üçüncüyü oynayarak size çaka vermelidir.

56. Batı    Kuzey    Doğu    Güney
1♠      2♥     2♠      3♥
pas   4♥     pas    pas pas
♠752   ♥96  ♦V1073   ♣RDV4

Trefli ruayı atak edin. Ortağınız bir renk deklare edince daha iyi bir alternatifiniz yoksa onun rengini atak etmelisiniz. Burada trefli ruası tabii daha iyi alternatiftir.

57. Batı Kuzey Doğu Güney
1♠      2♥      pas       4♥
herkes pas
♠1098  ♥762  ♦D98543  ♣7

Trefli yediliyi atak edin. Bir veya iki trefli çakası almadan kontratı batırma şansınız yok gibidir. Ortağınızın rengini atak etmemenin iyi bir fikir olacağına güzel bir örnek de budur.

Şilemlere Ataklar

Atak edecek oyuncu şileme pasif atak mı yapacağı yoksa hücum mu edeceği konusunda karar vermek için konuşmaları iyi analiz etmelidir.

58. Batı      Kuzey      Doğu      Güney
1♠        pas        2♦        pas
3♠        pas        4♠       pas
4nt      pas         5♦       pas
6♠       pas pas pas
♠732♥10872♦643♣RD5

Trefli ruasını atak edin. Deklarasyon ne hücum etmek gerektiğini belirtiyor: Yerde kuvvetli ve uzun karolar var ve sizin üç boşunuz deklaranın karoları sağlamakta hiç zorluk çekmeyeceğini belirtiyor. Deklaran muhtemelen kozları çekecek ve perdanlarını karolara defos edecek. Ortağınızın pik veya karodan el tutarak sizin treflinizi oynayabimesini ümit ediyorsunuz.

59. Batı  Kuzey Doğu Güney
1♠       pas        2♦       pas
3♠       pas        4♠      pas
4nt     pas        5♦       pas
6♠        pas pas pas

♠732♥10872♦643♣R54

Trefli dörtlüyü atak edin. Körden ziyade trefli atağının bir löve sağlaması ihtimali vardır. Ortağınızda trefli damı (veya ası) olacağını ve hem deklaranda hem de yerde iki veya daha fazla trefli olacağını ümit ediyorsunuz. O zaman bir trefli tahsil edebilirsiniz. Farzedin eller şöyle olsun:

♠D5  ♥A93 ♦RDV108  ♣762
♠732  ♥10872  ♦643  ♣R54
♠106  ♥V54   ♦A952  ♣V983
♠ARV984  ♥RD6  ♦7  ♣AD10

Maalesef as, dam trefli deklaranda ve kontratı batıramıyorsunuz. Fakat dikkat ederseniz ne atak ederseniz edin deklaranın kontrataı yapacağını görürsünüz; o bakımdan trefli atağı fire olmadı.

Şimdi elleri biraz değiştirelim, deklaranın treflileri AV10 olsun ve dam ortağınızda bulunsun. O zaman trefli atağı kontratı batıracak tek atak olur: Ortak karo ası ile el tutunca treflinizi tahsil edersiniz; başka bir şey atak ederseniz deklaran trefli perdanlarını karolara defos eder.

Trefliniz rua-dam olunca trefli atağı kolaydı, ama şileme karşı ruanın altından atak etmek biraz yürek ister!

Şileme karşı ası atak etmek ne zaman doğrudur ne zaman yanlış? İşte üç örnek:

60. Batı  Kuzey Doğu Güney
1♥        pas         3♥         pas
4nt       pas         5♥       pas
6♥         pas  pas  pas
♠V74♥652♦A1093♣ 1098

Trefli onluyu atak edin. Deklaranın perdan karolarını defos edebileceğine dair bir işaret yok, o bakımdan en firesiz atağı tercih edin; ası oynamayın. Karodaki löveleri almaya çalışın: eğer deklaran karoları kendi oynarsa asınız rua veya damı öldürüp onun bir lövesine mani olur. Baştan ası atak ederseniz iki küçük kart alırsınız.

Başka garanti bir löveniz varsa ve asınıza çakılmayacağından eminseniz o zaman ası atak edin. Mesela:

61. Batı Kuzey Doğu Güney
1♥        pas        3♥       pas
4nt      pas         5♥      pas
6♥       pas        pas      pas
♠V74  ♥DV2  ♦A653   ♣1098

Deklarasyona göre, deklaranın karosu şikan deği. ( Şikan ile Blackwood yapmazdı) ve sizin bir kör löveniz var, onun için karo asını atak edin.

Eğer körünüz ♥Dxx ise durum daha ilginç olur: eğer yerde körün ası veya ruası varsa deklaran damınıza empas yaparak kör kaybını önleyebilir. İyi bir oyuncu başka bir löve kazanacağını düşünürse şileme karşı ası atak edecğinden, eğer karo asını atak ederseniz deklaran koz damının sizde olacağını düşünür. Farzedin deklarasyon yukarıdaki gibi oldu, siz karo asını atak ettiniz ve eller şöyle çıktı:

62.

♠A65  ♥R1084  ♦97  ♣AV32
♠74 ♥D72  ♦A653  ♣1098
♠D10932  ♥5  ♦V108  ♣7654
♠R8  ♥AV963  ♦RD42  ♣RD

Dokuz ane körü olunca deklaranın normal oyunu, ası veya ruayı çekmek ve iki rakip de uyarsa damın düşeceği ümidiyle diğer onörü de çekmektir. Körlerin iki iki veya üç bir dağılma ihtimalleri birbirine çok yakındır. Fakat siz normal olarak yapmayacağınız bir şekilde karo asını atak ederseniz, deklaran size empas yapabilir.

Deklarasyona göre karo asını çekmezseniz bunu kaybetmeyeceğiniz anlaşılıyor, ♥Dxx elinizde iken ası atak etmek (bilhassa usta bir oyuncuya karşı) hata olur.

63. Kuzey
♠ADV2  ♥R103  ♦AD  ♣R763

Güney
♠R109743  ♥V865  ♦–   ♣ADV

Batı Kuzey Doğu Güney
1♣     pas     1♠       Pas
4♠     pas     6♠      Pas pas pas

Deklaranın yalnız bir tane kör kaybetmesi gerekir. Körlerin birini karo asına ve diğerini de dördüncü trefliye defos edebilir ve elinde iki kör kalır. Kontratın kaderi as veya dam körün batıda olup deklaranın bunun hangisi olduğunu tahmin etmesine bağlıdır. Batı kör dörtlüsünü atak eder! Koz kontratlarına, bilhassa şilemlere, karşı aklı başında kimse asın altından atak etmeyeceğine göre
deklaranın yapacağı en iyi şey yerden küçük vermektir. Maalesef dört el şöyle:

♠ADV2  ♥R103  ♦AD  ♣R763
♠85  ♥A74  ♦1086432  ♣94
♠6  ♥D92  ♦RV975  ♣10852
♠R109743  ♥V865  ♦–  ♣ADV

Batı asının altından atak etti. Bu müthiş atak deklaranların çoğunu yanıltır; yerden küçük verirler ve kontrat batırılabilir. Fakat, daha önce müteaddit defalar belirttiğimiz gibi koz kontratına asın altından atak etmenin deklarandan ziyade ortağınızı yanıltma ihtimali daha fazladır ve bu ortak da istisna değildi. Deklaran yeden küçük kör verince doğu dokuzluyu oynadı . (ortağında as yerine vale olsaydı doğru oyun bu olurdu) Deklaran ilk löveyi vale ile kazandı ve kontatı yaptı. Kabahat kimde? Doğuda mı, batıda mı? Cevap: psikiyatristinize sorun.

Asın altından atak etmenin doğru olacağı yegane zaman, yerin çok kuvvetli konuştuğu ve ruanın onda olma ihtimalinin fazla olduğu zamandır.burada da böyle idi. Böyle olmasına rağmen fire olma ihtimali daha fazladır. Koz kontratlarına asın altından atak etmek uzun vadede zarar eder. Aşağıdaki el çok nadir bir istisnadır; kumar olmasına rağmen ortağınızı yanıltma ihtimali yoktur.

64. Batı Kuzey Doğu Güney
1♠      2♦      3♣       pas
3♥      pas    4♥       pas
4nt    pas     5♦       pas
6♥      Pas  pas  pas
♠–  ♥863  ♦ARD432  ♣9765

Karo dörtlüyü atak edin; evet as, rua damın altından çıkın. Deklaraın konuşması karosunun tek olduğunu gösteriyor. ( Karosu şikan olsaydı Blackwood kullanmazdı, iki perdan karo ile de şilem deklare etmezdi.) Ortak el tutamazsa (çok şüpheli) kontratı batırmak için pik çakasına ihtiyacınız var. Atağın kıymetini anladınız mı? Ortakta karo valesi varsa kontratı batırabilirsiniz. Gerçek dağılım şöyle; ve bu hayattan alınmış bir eldir:

♠RV  ♥R75  ♦V98  ♣A10843
♠–  ♥863  ♦ARD432  ♣9765
♠986432  ♥102  ♦1075  ♣DV
♠AD1075  ♥ADV94  ♦6  ♣R2

Şansınız yok! Karo valesi ortakta değil ama deklaran tembellik etti: yerden karo valesini oynamadı. Doğu löveyi onlu ile kazandı ortağının müthiş atağının ona el tutturma gayreti olduğunun farkına vardı; eğer şikanı olmasaydı böyle bir şey yapmazdı. Güney bir pik açmıştı ve eli ile yerde sekiz tane pik görüyordu. Ortağının şikanı pik olduğundan emin bir şekilde pik döndü ve kontratı batırdı.

Konvansiyonel Deklarelere Atak Gösteren Kontrlar

Artifisyel deklareye kontr atmak o rengin atak edilmesini ister; nihai kontratın sanzatu veya koz olması farketmez. En çok kullanılan atrifisyel deklareler: sanzatu açışına Stayman, Gerber veya Blackwood’a verilen cevap, control gösteren cue-bid veya transfer deklaresidir. Aşağıda üç örnek verilmiştir:

65. Batı  Kuzey Doğu Güney
1♥      pas       3♥       pas
4nt    pas       5♦       kontr
6♥      pas  pas  pas
♠V102♥743♦V86♣DV95

Karo altılıyı atak edin. Blackwood’a beş karo cevabı artifisyeldir, ortağın kontru karo atağı istemektedir.

66. BatıKuzey Doğu Güney
1♠      pas       3♠       pas
4♣     pas        4♦      kontr
4♠     pas   pas    pas
♠973♥10965♦D8♣10743

Karo damını atak edin. Kuzeyin dört karosu kontrol gösteren bir deklaredir, ortağın kontru onun atak edilmesini ister.

67. Batı  Kuzey Doğu Güney
1nt       pas       2♥*      kontr
2♠        pas       3nt      pas
4♠       pas    pas    pas
♠D104♥72♦D963♣V1087
* beş tane pik gösteren transfer

Kör yediliyi atak edin. Kuzeyin iki körü artifisyeldir, ortağın kontru o rengin atak edilmesini ister.

Koz Şilemine Atak Gösteren Kontrlar

Eğer rakipleriniz kozda şilem deklare ederlerse ve atak sırası ortakta ise, kontr “anormal” bir atak yapılmasını ister. Mesela:

68. BatıKuzey Doğu Güney
1♠      pas      2nt       pas
3♥      pas      3♠        pas
6♠      pas      pas       kontr
♠74♥D87432♦V109♣96

Kör dörtlüsünü atak edin. Siz ve ortağınız bir renk söylememişse “anormal”in tarifi rakip tarafından deklare edilen renktir. Kontrcu genellikle atak istediği renkte şikandır; bu örnekte, onun köre çakacağını tahmin ediyorsunuz. Koz şilemlerine atak gösteren kontrlara, 1929 da bu fikri ileri süren Theodore Lightner’in anısına ithafen “Lightner kontru” denir.

69. Batı Kuzey Doğu Güney
1♠      pas      2♣       3♦
3♥      pas      4♥       pas
4nt    pas       5♥      pas
6♥      pas       pas    kontr     herkes pas

♠532  ♥63  ♦V107  ♣98764

Trefli altılıyı atak edin. Ortağın kontru “benim rengimi atak etme” dedi. O bakımdan diğer iki renk, (rakipler deklare etse de etmese de) “anormal” sınıfındadır. Ortağınız ya trefli veya pik atak etmenizi istiyor. Genellikle kontr atanın elinde bir şikan vardır ve atak edilirse çakmak istemektedir. Elinizde beş tane trefli ve yalnız üç tane pik var, o bakımdan ortağın trefliye çakması ihtimali daha fazladır. Şöyle bir el ile ortağın kontr atması normaldir:

70. Doğu
♠1098  ♥842  ♦AR98653  ♣–

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s