Puppet

PUPPET STAYMAN

2 NT        ………       3 ♣               

♦           (4lü Majörüm var.)

3      (5’li ♥’üm var.)

3 ♠           (5li ♠’im  var.)                                                         

3NT         (4lü Majörüm yok.)

 

2 NT        ………       3 ♣ 

            ………      3 NT (5li Majörün varmı diye sormuştum.

                                          Benim 4lü Majörüm yok.)

                ………      3     (4lü ♠’im var.)

                ………      3 ♠    (4lü ’üm var.)

                ………      4 ♣    (4lü’üm + 4lü ♠’im var.)

 

2 NT     ………      3     (5li’üm var.)

                ………      3     (5li ♠’im var.)

                ………      4♦     (6lı ’üm var.)                                   

                ………      4      (6lı ♠’im var.)

                ………      3 ♠      (Minörlerden Şlem teklif ediyorum.  4lü Minörünü göster.)

 

EKSPERLER İÇİN PUPPET STAYMAN

Aşağıdaki not Marshall Miles’ın ‘Constructive Bidding’ adlı kitabından faydalanılarak Levent Güngör tarafından hazırlanmıştır.Teşekkürlerimizle…

Standart Puppet Stayman Konvansiyonu’nun ne maksatla dizayn edildiğini biliyorsunuz. 20-21 hcp’lik  5’li majörü olan dengeli bir elle (5332) 1 majör açışı yapmak istemezsiniz. Çünkü ortağınızın pas geçme ihtimali oldukça yüksektir. Ya da, bir çok briççi gibi Forcing 1NT oynuyorsanız, ortağınız 1NT diyecek ve 3NT kontratını oynayan ortağınız olacağı için güzel puanlar yere açılacak ve rakip bu işe çok sevinecektir. Bu mahzuru ortadan kaldırmak için Cevapcı 5-3 majör fitini kaçırmamak maksadıyla, 2NT açan ortağına 3♣ ile 5’li majörü olup olmadığını sorar. Özellikle durdurulamayan bir renk varsa, bu ortaklığın 5-3 majör fitiyle 4 Majör kontratı oynaması 3NT’ye nazaran daha hayırlı olabilir. Ancak Cevapcıda 5-4 majör varsa, standart Puppet Stayman yoluyla bu özelliğini Açıcıya bildiremez. 3♣  sorgusuyla başlayan Cevapcı 3♦ cevabını alınca (3♦ : en az 1 majörüm 4’lü) kendisinde 4’lü olmayan majörünü okur veya her 2 majörü de 4’lü ise 4♣ rebidi ile bunu Açıcıya bildirir.

Yukarda izah edilen tarzda hoşa gitmeyen 2 önemli husus vardır. Birincisi, Açıcı nasıl bir dağılıma sahip olduğunu rakibe ifşa etmektedir. Diğeri ise, 4-4 majörlerini göstermeye çalışan Cevapcının 4♣ dekleresi nedeniyle, daha iyi bir sonuç getirme ihtimali olan 3NT’nin artık oynanma imkanı kalmamasıdır. Bu olumsuzluklara ilaveten Cevapcı 5-4 majörlere sahip olmasına rağmen, 4-4 majörü varmış gibi davranmak zorunda kalıyor.

Biz artık 2NT açışına 4-4 majörlerimizi 3NT diyerek göstereceğimizden yukardaki problemlerle karşılaşmayacağız. Sadece Cevapcı nasıl bir dağılıma sahip olduğunu bildirecek, Açıcının dağılımı ise daima saklı kalacaktır. Tabii ki, Açıcı sadece 5’li majörü olduğunda bunu belirtecektir ancak, Açıcıda 5’li majör olduğu bilgisi, rakipten çok Cevapcının işine yarayacaktır.

4-4 majörlerimizi 3NT ile göstereceğimize göre, normalde 8 kartlı majör fiti araştırması yapmayacağımız dengeli elleri nasıl belirteceğiz? Bu tip dengeli elleri ve de şilem potansiyeli olan tek renkli veya 2 renkli minör ellerini göstermek için 3♠ yapay dekleresini kullanacağız. 3♠ dekleresi Açıcıya 3NT’ye git emri vermektedir. Cevapcıda ya dengeli el vardır ya da şilem potansiyeli taşıyan tek veya 2 renkli minör eli vardır.

2NT ——- 3♠ (3NT’ye transfer)

3NT ——– ?

Pas : 4333 dağılımına sahip dengeli elim var, 3NT oynamak istiyorum

4♣  : tek renkli trefl eli, şilem teklifi

4♦  : tek renkli karo eli, şilem teklifi

4♥  : kör tek. 5+5 minörler, şilem teklifi

4♠  : pik tek. 5+5 minörler, şilem teklifi

Açıcıda 5’li majör yoksa, 3♣ Puppet Stayman sorusuna daima 3♦ cevabını verecektir :

2NT ——- 3♣

?

3♦    : 5’li majörü yok (alert edip 5’li majörü yok, 4’lü majör olur da, olmaz da diyoruz)

3♥    : 5’li kör

3♠    : 5’li pik

Açıcı yukardaki 3 cevaptan başka bir cevap kullanamaz (örneğin, Açıcının 4’lü majörüm yok manasında 3NT demesi yasaktır). Açıcı’nın 3♥ veya 3♠ diyerek 5’li majöre sahip olduğunu bildirmesi el yapısını açıklaması açısından bir dezavantaja sebep olmaz. Açıcının 3♦ cevabı alert edilip, 5’li majörü yok şeklinde açıklama yapılır. İşte bu cevap Açıcının elini ifşa etmez. 4’lü bir majörü olabilir veya olmayabilir. Her iki majörü de 4’lü olabilir. Hatta  4-5 majörlere bile sahip olabilir (minörlerde iyi durdurucularla). Şimdi Cevapcı el yapısını açıklayarak neden 3♣ dediğini belirtecektir. Aşağıdaki cevaplara bakarsanız sadece Cevapcı dağılımını açıklamaktadır.

2NT ——- 3♣

3♦ ———-  ?

Pas  : Bir nevi ‘Garbage Stayman’. Cevapcı çok zayıf. Açıcının her türlü cevabına pas

geçmek niyetinde. 5’li bir majör bulma ümidiyle 3♣ demiş (3-3-5-2 / 3-3-6-1).

3♥   : 4’lü pik var

3♠   : 4’lü kör var

3NT: 5’li majör arıyordum bulamadım (majörleri 3-3)

4♣   : 5’li kör ve 4’lü pik (bir cins Smolen. Normal Puppet Staymanda Smolen

yapılamaz ama bu metodda yapabiliyoruz)

4♦    : 5’li pik ve 4’lü kör

Cevapcı’nın 3♥ ve 3♠ cevaplarına zaten aşinasınız. Cevapcı, kuvvetli eli dekleran yapabilmek maksadıyla, 4’lü olmayan majörünü söylüyor. Cevapcı eğer 3♦ rebidine 3NT diyorsa, ne 4’lü ne de 5’li majörü vardır ama her iki majörü de 3’lüdür. Muhtemelen minörlerinden birinde değersiz singleton veya doubleton vardır (3-3-1-6  veya  3-3-2-5 gibi). Diğer bir deyişle, Açıcıda 5’li majör varsa 5-3 majör fitini kaçırmak istemiyor. Açıcıda 5’li majör yoksa, en iyi kontratın 3NT olacağını düşünüyor.

Cevapcı  5’li majörünü hangi şartlarda transfer etmelidir ?

Cevapcı, kendi dağılımını göz önüne almadan 5’li majörünü transfer etmemelidir. Eğer Açıcı da 3334 – 3343 dağılımı varsa, transferden sonra ‘5-3 majör fitiyle 4 majör mü yoksa 3NT mi oynamak daha iyi olur’ kararını  veremez. Cevapcının dağılımı 5341 veya 5242 şeklindeyse  (1 majör 5’lidir, diğer majör 4’lü değildir), 4 majör oynamak daha güvenli bir kontrattır. Cevapcı dağılımı 5332 şeklindeyse, 3NT oynayanla 4 majör oynayan aynı miktar löveyi alır (% 80 ihtimalle). Dolayısıyla MP skorlamasında 3NT oynayıp +1 yapan kazanır. 

Öyleyse Açıcının doğru karar vermesine yardımcı olmak maksadıyla, Cevapcı hangi dağılıma sahip olduğunu nasıl bildirecek?

Cevapcı 5332 dağılımı haricindeki dağılımlarda 5’li majörünü transfer eder ve Açıcı transferi aldıktan sonra puanına göre 3NT/4NT rebidi yapar. Bunun manası : transfer ettiğim majör 5’li diğer renklerim 4-3-1 veya 4-2-2 varyasyonları şeklindedir (diğer majör 4’lü değildir).

Cevapcıda 5332 dağılımı (yani 1 majör 5’li ve diğer majör 3’lü) varsa, 3♣ diyerek 4’lü majör araştırması yapar(5’li majörü 4’lüymüş gibi davranır). Bu araştırmayı yapmasının gayesi 5-4 majör fitini kaçırmamaktır. Transfer yapsaydı belki   5-3 majör fitini bulacaktı ama kendisinde bu dağılım ve ortağında da dengeli dağılım varken 5-3 majör fitinin extra bir löve kazandırma özelliği yoktur. Dolayısıyla 5-3 majör fitini kaçırmak gibi bir endişesi olmaz. İşte bu nedenlerle 5332 dağılımına sahip Cevapcı majörü çok iyi olmadıkça transfer yapmamalıdır.

Majör transferinden sonra şilem araştırması

  • Transferden sonra Cevapcının 4NT’si 5’li majörle şilem teklifidir (kantitatif). Transfer edilen majör Açıcıda 3’lü ise, 6 majör ilan edilir. Burdaki 4NT kantitatif olduğu için Keycard cevabı vermeye kalkılmaz. Eğer transfer edilen majör Açıcıda Hx şeklindeyse, Açıcı 6NT der. Diğer bir ihtimal bu majörün Açıcıda  xx  şeklinde değersiz doubleton olmasıdır. Bu durumda Açıcı 4NT’ye pas geçer. Transfer edilen majörde değersiz doubleton olduğu durumlarda Açıcıda 2 büyük onörlü 5’li bir minör varsa, Açıcı 5♣/5♦ ile bu özelliğini gösterir ve son kararı Cevapcıya bırakır.
  • Transferden sonra Cevapcının 4 seviyesinde bu majörü okuması, 6’lı majörle şilem teklifidir.
  • Teksas transferden sonra Cevapcının 4NT’si RKCB’dir.
  • Transferden sonra okunan diğer renk 2 renkli el gösterir ve şilem teklifidir.

Şimdi biraz da 5-4 majörlere sahip Cevapcının nasıl davranması gerektiği konusuna değinmek istiyorum.

Eğer Cevapcıda 5-4 majörler varsa

Cevapcı 5-4 majörlerle 3 yol seçebilir.

  1. Uzun majörü zayıfsa

♠ AQxx  ♥ Jxxxx  ♦ Jx  ♣ xx

3NT diyerek 4-4 majörü varmış gibi yapar. Böyle körlerle 5-3 kör fitini kaçırmaktan bir endişe duymuyor.

  1. 5’li majörü doubleton karşısında oynayabilecek kadar iyi ise, yani :

♠ Jxxx  ♥ KQ10xx  ♦ xx  ♣ xx

Önce 3♣, sonra açıcının 3♦’suna 4♣ diyerek 5’li kör ve 4’lü pik gösterir.

Veya 4♦ diyerek 5’li pik ve 4’lü kör gösterir.

  1. Majörleri arasında pek kuvvet farkı yoksa, minörlerinin durumuna bakar. Minörler 3-1 veya 4-0 ise yine yine 5-4 majörlerini gösterir (4♣/4♦). Minörler 2-2 ise 2NT’ye doğrudan 3NT der (majörler 4-4 müş gibi).

Genel kaideler

  1. Cevapcıda 4-3-3-3 veya 3-4-3-3 dağılımı varken 4’lü majör araştırması yapması uygun değildir. Çünki bu tam dengeli dağılımla 3NT yapma ihtimali 4 majör yapma ihtimalinden daha fazladır. Bu dağılımda 4-4 majör bulsanız bile, çoğunlukla aynı miktar löveyi alırsınız.
  2. 4’lü majör araştırmanız sonunda 4-4 majör bulduysanız bu bir avantajdır. Bulamayıp 3NT ilan ettiğinizde rakibe çok bilgi verdiğiniz için savunmasını kolaylaştırmış olmanız bir dezavantajdır. Uzun vadede rakibe verilen bilginin doğurduğu dezavantaj, 4-4 majör bulma avantajını geride bıraktığından şöyle bir genel sonuç çıkmaktadır: ‘4’lü majör araştırması mümkün olduğu kadar Açıcının (güçlü olan ortağın) dağılımını ifşa etmemelidir.’
  3. Cevapcı, kendi dağılımını göz önüne almadan 5’li majörünü transfer etmemelidir. Eğer Açıcı da 4333 dağılımı varsa, transferden sonra 5-3 majör fitiyle 4 majör mü yoksa 3NT mi oynamak daha iyi olur kararını veremez. Cevapcının dağılımı 5431 veya 5422 şeklindeyse (1 majör 5’lidir, diğer majör 4’lü değildir), 4 majör oynamak daha güvenli bir kontrattır. Cevapcı dağılımı 5332 şeklindeyse, 3NT oynayanla 4 majör oynayan aynı miktar löveyi alır (% 80 ihtimalle). Dolayısıyla sadece 9 löve varsa, 3NT oynayan kazanır.

Cevapcıda 1 adet 4’lü majör varsa (4333 dağılımı hariç)

4333 dağılımı varsa, 4’lü majör araştırması yapmanın uygun olmadığını yukarda belirtmiştim. Bir majörü 4’lü olan 4333 dağılımlarıyla 3♠ deyip Açıcıyı 3NT’ye gönderiyoruz ve puanımızın durumuna göre pas geçiyor veya 4NT veya 5NT ile şlem teklifi yapıyoruz.

4333 dağılımı hariç 1 adet 4’lü majörü varsa, 3♣  diyerek 4’lü majör araştırması yapar. Açıcıda 5’li majör varsa 3♥ veya 3♠ ile belirtir. Diğer olasılıklar için 3♦ dekleresini kullanır. Şimdi rakip merak içindedir. (açıcının iki majörüde 4 lü olabilir veya bir majörü 4’lü olabilir veya 4’lü majörü olmayabilir). Açıcıda 5’li majör olduğunu  rakibin bilmesinde bir mahsur yoktur. 3♦ rebidinden sonra cevapcı 4’lü olmayan majörünü söyler. Örneğin 3♠ derse körü 4’lü demektir. Açıcıda da 4’lü kör varsa 4♥ der. Açıcının buluşulan 4’lü majörü çok güzelse bunu 4♣ (süper kabul) ile belirtir. Cevapcı  4♣’den sonra 4♦ diyerek açıcıya 4♥ dedirtmelidir (Açıcı dekleran olsun diye).

Cevapcıda 2 adet 4’lü majör varsa

Doğrudan 3NT der. Eğer daha da kuvvetliyse 4NT veya 5NT diyerek şleme davet eder (iki majörü de 4’lü garanti ederek)

Cevapcıda 4’lü majör yoksa

Cevapcıda ne 4’lü ne de 5’li majör yok ama, her iki majörü de 3’lü ise ve diğer renklerinin birinde değersiz singleton veya doubleton varsa yine 3♣ der ve 5’li majör bulursa yükseltir, bulamazsa 3NT der.

Majör fitine ilgi duymayan cevapcı ne yapar?

Majör fitine ilgi duymayan ama zon puanı olan Cevapcı 3♠ diyerek 3NT’ye transfer yapar ve pas geçer. Dengeli ve 5’li minörü olmayan iyi eli ile 4NT (şilem denemesi) deklere eder. Dengeli iyi el ve 5’li minörü varsa, 3NT’ye gönderdikten sonra 5♣/5♦ ile şilem teklifi yapar.

DİKKAT

3♠ dekleresi aynı zamanda minör süit şlem denemesi olabilir. Açıcı 3NT diyerek transferi aldıktan sonar :

4♣ : tek renkli trefl eli

4♦  : tek renkli karo eli

4♥  : kör tek 5-5 minörler

4♠  : pik tek 5-5 minörler

4NT : dengeli elle şilem teklifi

5♣  : 5’li trefili olan dengeli el (şilem teklifi)

5♦  : 5’li karosu olan dengeli el (şilem teklifi)

 

Cevapcıda şilem teklifi yapacak dengeli el varsa

2NT ——- 3♠ (3NT’ye transfer)

3NT ——- 4NT (4’lü majörü ve 5’li minörü olmayan 11-12 hcp’lik dengeli el gösterdi)

?

5♣    : Açıcı 5’li trefli olan dengeli el gösteriyor. Cevapcı 6♣ veya 6NT diyecek.

5♦    : Açıcı 5’li karosu olan dengeli el gösteriyor.

5NT  : Cevapcıdan 4’lü minörünü göstermesini istiyor. 4-4 minörde buluşurlarsa, o minörde şilem

oynanacak yoksa 6NT denilecek.

Cevapcı  majörde buluşulduğunda, eli iyi ise, şilem denemesi yapar

Şilem potansiyeline sahip Cevapcı majör fiti bulunca kontrola geçer.

2NT ——- 3♣

3♦ ———- 3♥ (4’lü pikim var)

3♠ ———-  ?

4♣  : trefl kontrolu (şlem denemesi)

4♦  : karo kontrolu (şlem denemesi)

4♥  : kör tek veya void

4NT : RKCB

Yukardaki sekansta Cevapcı majör koz araştırması yapmış ve pik kozunda buluşmuşlardır. 4♣ ve 4♦ deklereleri kontrol gösterir. Cevapcı belirttiği minörde As veya Rua veya tek veya void olduğunu bildiriyor. 4♥ (diğer majör) ise sadece kısalık gösterir (As veya Rua göstermez). Açıcıya şu mesajı vermek istemektedir : ‘kör kısalığımı beğendiysen ve de minörlerde kontrola sahipsen şilem oynayabiliriz.’

2NT ——- 3♣

3♦ ———- 3♠ (4’lü körüm var)

4♥ ———-  ?

4♠  : pikte kontrol (şilem denemesi)

4NT : RKCB

5♣  : birinci tur trefl kontrolu (şlem denemesi)

5♦   : birinci tur karo kontrolu (şlem denemesi)

Yukardaki sekansta kör kozunda buluşulmuştur. 4♠ kontrol gösterir. Bu sekansta 4 seviyesinde minör kontrolu gösterilemediği için 5 seviyesinde okunan minörde ya As ya da void vardır.

Cevapcıda 4’lü major ve şilem teklifi yapacak el varsa

2NT ——- 3♣

3♦ ———- 3♠ (4’lü körüm var)

3NT ——-   ?

Pas : 3NT oynamak istiyor

4♣ : 4’lü kör ve 5+ trefl (şilem denemesi)

4♦  : 4’lü kör ve 5+ karo (şilem denemesi)

4NT: kantitatif (2-4-3-4 veya 2-4-4-3 gibi)

Yukardaki sekansta Cevapcı 4’lü majör araştırması yaptı ama Açıcı 3NT diyerek 4-4 majörde buluşamadıklarını belirtti. Cevapcı 4♣ veya 4♦ diyerek belirttiği minörde hala şilem araştırması içinde olduklarını anlatıyor. Açıcı bu yeni durum karşısında belirtilen minörü beğendiyse minörde veya NT’de şilem ilan etmesi gerekir. Minörü beğenmediyse, Açıcının 4NT’si veya 5 seviyesinde belirtilen minörü okuması sign off’dur. Cevapcı 3NT’ye 4NT derse, hala şilemle ilgileniyor ama 5’li minörü yok ama güzel bir 4’lü minörü var demektir. Bu durumda Açıcı Baron Konvansiyonunda olduğu gibi en ucuz 4’lü renklerini göstermeye başlar. Bunun gayesi 4-4 renkte  buluşulursa, o renkte  şilem oynamak yoksa 6NT’yi denemektir.

Açıcı, Puppet Stayman’a 5’li majörüm var derse, Cevapcı nasıl davranacak?

2NT ——- 3♣

3♥ ———-  ?

3♠   : körde buluşuldu, kontrola geç. Şilem denemesi.

3NT : pik fiti arıyormuş. Dağılımı muhtemelen (4-1-4-4), (4-2-3-4), (4-2-4-3) gibi

4♣   : körde buluşulamadı ama 5+ trefl var (şlem denemesi).

4♦    : körde buluşulamadı ama 5+ karo var (şlem denemesi)

4♥   : oynamak için

 

2NT ——- 3♣

3♠ ———-  ?

3NT : kör fiti arıyormuş. Dağılımı muhtemelen (1-4-4-4), (2-4-3-4), (2-4-4-3) gibi

4♣   : pikde buluşuldu, kontrola başla.

4♦    : pikde buluşulamadı ama 5+ karo var (şlem denemesi)

4♥   : pikde buluşulamadı, ama 5+ trefl var (şilem denemesi)

4♠   : oynamak için

Açıcı 5’li majör gösterince eğer Cevapcıda iyi el varsa, kozda buluştuklarını diğer majörü deklere ederek belirtiyor. Ancak pik kozunda buluşulduysa 4♥ diyerek ortağa kontrola başla demek deklere sahasını çok daralttığı için kontrola başla’yı 4♣ ile yapıyoruz. Yani 4♣ ile 4♥’ün manaları yer değiştiriyor. Majörde buluşulamadıysa ve Cevapcıda iyi el varsa, bunu 4♣/4♦ dekleresi ile gösteriyor. Cevapcının 5’li minörü Açıcı tarafından beğenilmediyse 4NT ile sign off yapar. Açıcı bu  minörü 5 seviyesinde deklere ederek de sign off yapabilir ama tercih edilmez. Cevapcı majörde buluşulamadı diyorsa, diğer majör muhakkak 4’lüdür. 4’lü majörü olmayan kuvvetli dengeli ellerle 3♠ deyip Açıcıyı 3NT’ye gönderiyoruz ve sonra gücümüzü gösteriyoruz. Bu kuralın tek istisnası, Cevapcıda 3-3 majörler olduğu zamandır. Cevapcı 5-3 majör bulma ümidiyle Puppet stayman’ı kullanmış olabilir.

ÖZET

Diğer avantajları yanında bu sistem cevapcıda sadece uzun zayıf karolar olduğunda, Açıcının oynamasını sağlar (3♣’den sonra açıcının 3♦ dekleresine pas geçerek). En önemli özelliği ise, rakibe çok az bilgi sızdırırken sizin en iyi kontratı seçmenize olanak tanır ve kuvvetli olan elin daima dekleran olmasını sağlar.

Eksperler için Puppet Stayman’ın özeti aşağıda belirtilmiştir.

2NT ——  ?

3♣  : Puppet Stayman. 1) 1 majörü 4’lü (4333 dağılımı hariç)

2)  5332 veya 3532 dağılımı var

3) 2 majörü de 3’lü(1 renkte değersiz tek veya 2’li var)

4) 5-4 majörler(5’li majör kuvvetli veya majörler arasında kuvvet

farkı yok, minörler 3-1 veya 4-0)

5) 4’lü majör ve 5+ minörle, şlem denemesi

 

3♦  : köre transfer: 5’li kör. Diğer renkler 4-3-1 veya 4-2-2 dağılım (3532 olamaz)

3♥ : pike transfer : 5’li pik. Diğer renkler 4-3-1 veya 4-2-2 dağılım (5332 olamaz)

3♠ : 3NT’ye transfer. 1) Majör fitine ilgi duymuyor

2) 4333 dağılımı var

3) tek veya 2 renkli minör eli, şlem denemesi

4) 5’li minörü olan dengeli el ile şilem denemesi

5) kantitatif şilem denemesi

 

3NT: 2 adet 4’lü majör (5-4 majör de olabilir, uzun majör zayıf veya majörler arasında

kuvvet farkı yok ama minörler 2-2)

4♣ : GERBER (sadece As sorusu)

4♦  : Texas transfer

4♥  : Texas transfer

4♠  : 5-5 minörlerim var ama şilem olmaz. Birini seç 5 seviyesinde oynıyalım.

4NT: quantitative yükseltme (majörler 4-4)

5♣  : tek renkli trefl elim var, şilem olmaz.

5♦   : tek renkli karo elim var, şilem olmaz.

ÖNEMLİ BİR HATIRLATMA

2♣  açışlarından sonra Açıcının 2NT rebidinden sonra Eksperler için Puppet Stayman konvansiyonu aynen geçerlidir. Gözden kaçırılmaması gereken husus Cevapcının 2♦ ile başladığı sekanslardır. Bu durumda şilem ihtimali oldukça azalmıştır. Cevapcıda en fazla ya 1 As ya da 1 Rua vardır (veya hiç biri yoktur). Dolayısıyla Cevapcının majör transferinden sonra 4 seviyesinde okuduğu  minör 2 renkli el (5’li majör ve 5+minör) göstermekle birlikte şilem daveti değildir. Halbuki normal 2NT açışlarında (20-21 hcp) transferden sonra okunan renk şilem teklifidir.    

ÖRNEKLER

1)Açıcı Cevapcı
    2NT 3♠
    3NT 4♦

?

♠ A7  ♥ AJ5  ♦ KQ42  ♣ AK6

 

4NT deyin. Cevapcıda güzel bir karo süiti var. Şilem daveti. Ortağınızın kozunu ne derece

beğendiyseniz 3 step şeklinde bunu belirtmelisiniz. Bu karolarınızla çok beğendiğinizi belirtmek için 3ncü step’i kullamalısınız. O da 4NT’ye rast geliyor.

Ortağımız tek renkli minör gösterdiğinde bu kozu ne kadar beğendiğimizi 3 step halinde belirtiyoruz

1.nci step : kozuna desteğim yok. Küçük ikili

2nci step  : orta halli destek. Küçük üçlü veya doubleton onör (Hx)

3ncü step : AK(x) – AQ(x) – KQ(x)- AJx- KJx  veya daha iyi destek

 

2)Açıcı Cevapcı
      2NT  3♠
      3NT  4♣

4♦                  ?

 

♠ Q107  ♥ 6  ♦ KJ8  ♣ KJ10875

 

4NT ile sign-off yapın. Ortak trefl’den şilem teklifinize 4♦ diyerek 1nci step cevabı yani,

trefl’e destek açısından zayıf bir elim var demek istedi.

DİKKAT :  Açıcının stepler halinde tutuşunu bildirmesi metodu sadece Cevapcıda tek renkli minör eli varsa geçerlidir. Eğer Cevapcıda 2 renkli minör eli varsa ve kısa olarak bildirdiği majör renginde Açıcıda boşa giden onörler varsa, Açıcının şilem teklifini kabul etmemesi ancak 4NT ile mümkündür. Dolayısıyla Açıcı için en uygun tarz, Cevapcının 4♥ veya 4♠ dekleresinden sonra iki renkli ellerdeki keycardları gösteren 6 As(6 key card) Blackwood’a cevap verir gibi davranmasıdır.

 

    Açıcı Cevapcı
      2NT  3♠
      3NT  4♥

?

4♠     : 1 veya 4 keycard

4NT  : minör şilemi ile ilgilenmiyorum

5♣    : 0 veya 3 keycard

5♦     : 2 veya 5 keycard, minör damı yok

5♥    : 2 veya 5 keycard, 1 adet minör damı var

5♠    : 2 veya 5 keycard, 2 adet minör damı var

3)Açıcı Cevapcı
      2NT 3♣
      3♦4♣ 3♥?

 

♠ KQ96  ♥ 86  ♦ A54  ♣ Q1098

 

4♥ deyin. Ortağın 4♣ dekleresi pike super accept (transfer kırma) gösteriyor. Pik henüz

deklere edilmediği için 4♥ diyerek pike transfer yapmalısınız ki ortak dekleran olsun (daha  zayıf bir eliniz olsa da aynı şeyi yapacaktınız). Ortak 4♠ dedikten sonra 6♠ deyin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s