Briç yasaları

 

DÜNYA BRİÇ FEDERASYONU BRİÇ YASALARI 2007
İÇİNDEKİLER

TANIMLAR………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

YASA 1 – DESTE – KARTLARIN VE RENKLERİN SIRALANIŞI………………………………………………………. 8

YASA 2 – TURNUVA BORDLARI………………………………………………………………………………………………….. 8

YASA 3 – MASALARIN DÜZENLENMESİ…………………………………………………………………………………….. 8

YASA 4 – ORTAKLIKLAR……………………………………………………………………………………………………………. 8

YASA 5 – YERLERİN BELİRLENMESİ………………………………………………………………………………………….. 8

YASA 6 – KARIŞTIRMA VE DAĞITMA…………………………………………………………………………………………. 9

YASA 7 – BORD VE KARTLARIN DENETİMİ………………………………………………………………………………. 10

YASA 8 – TURLARIN DÜZENİ……………………………………………………………………………………………………. 10

YASA 9 – BİR USULSÜZLÜK SONRASI YÖNTEM……………………………………………………………………….. 11

YASA 10 –  BİR ONARMANIN BELİRLENMESİ…………………………………………………………………………… 11

YASA 11 – ONARMA HAKKININ YİTİRİLMESİ…………………………………………………………………………… 12

YASA 12 – HAKEMİN TAKDİR YETKİLERİ………………………………………………………………………………… 12

YASA 13 – YANLIŞ SAYIDA KART…………………………………………………………………………………………….. 14

YASA 14 – KAYIP KART……………………………………………………………………………………………………………. 15

YASA 15 – YANLIŞ BORDUN OYNANMASI………………………………………………………………………………… 15

YASA 16 – İZİNLİ VE İZİNSİZ BİLGİ………………………………………………………………………………………….. 16

YASA 17 – ARTIRIM SÜRECİ……………………………………………………………………………………………………… 18

YASA 18 – DEKLARELER………………………………………………………………………………………………………….. 18

YASA 19 – KONTRLAR VE SÜRKONTRLAR……………………………………………………………………………….. 19

YASA 20 – KONUŞMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE AÇIKLANMASI…………………………………… 20

YASA 21 – YANLIŞ BİLGİYE DAYALI KONUŞMA………………………………………………………………………. 21

YASA 22 – ARTIRIM BİTTİKTEN SONRA YÖNTEM…………………………………………………………………….. 22

YASA 23 – OLASI ZARARIN FARKINDA OLMA………………………………………………………………………….. 22

YASA 24 – ARTIRIM SÜRECİNDE KART GÖRÜNMESİ VEYA ÇIKILMASI……………………………………. 22

YASA 25 – KONUŞMALARIN YASAL YA DA YASADIŞI DEĞİŞTİRİLMESİ………………………………….. 23

YASA 26 – GERİ ALINAN KONUŞMA, ÇIKIŞ KISITLAMALARI……………………………………………………. 23

YASA 27 – YETERSİZ DEKLARE……………………………………………………………………………………………….. 24

YASA 28 – SIRA OLARAK DOĞRU YAPILMIŞ SAYILAN KONUŞMALAR……………………………………… 25

YASA 29 – SIRASIZ BİR KONUŞMADAN SONRA YÖNTEM…………………………………………………………. 25

YASA 30 – SIRASIZ PAS…………………………………………………………………………………………………………….. 26

YASA 31 – SIRASIZ DEKLARE…………………………………………………………………………………………………… 26

YASA 32 – SIRASIZ KONTR VEYA SÜRKONTR…………………………………………………………………………… 27

YASA 33 – EŞZAMANLI KONUŞMALAR…………………………………………………………………………………….. 27

YASA 34 – KONUŞMA HAKKININ KORUNMASI…………………………………………………………………………. 27

YASA 35 – KABULÜ OLANAKSIZ KONUŞMALAR………………………………………………………………………. 27

YASA 36 – KABULÜ OLANAKSIZ KONTR VEYA SÜRKONTR……………………………………………………… 28

YASA 37 – PAS GEÇME ZORUNLULUĞUNA AYKIRI EYLEM……………………………………………………… 28

YASA 38 – YEDİDEN YÜKSEK DEKLARE………………………………………………………………………………….. 28

YASA 39 – SONUNCU PASTAN SONRAKİ KONUŞMA…………………………………………………………………. 29

YASA 40 – ORTAKLIK ANLAŞMALARI……………………………………………………………………………………… 29

YASA 41 – OYUNUN BAŞLAMASI……………………………………………………………………………………………… 31

YASA 42 – YERİN HAKLARI……………………………………………………………………………………………………… 32

YASA 43 – YER ÜZERİNDEKİ KISITLAMALAR………………………………………………………………………….. 32

YASA 44 – OYUNUN SIRA VE YÖNTEMİ……………………………………………………………………………………. 33

YASA 45 – OYNANMIŞ KART……………………………………………………………………………………………………. 33

YASA 46 – YERDEN OYNANACAK KARTIN EKSİK VEYA YANLIŞ SÖYLENMESİ……………………….. 34

YASA 47 – OYNANAN KARTIN GERİ ALINMASI………………………………………………………………………… 35

YASA 48 – DEKLERANIN KARTLARININ GÖRÜNMESİ………………………………………………………………. 36

YASA 49 – DEFANS OYUNCUSUNUN KARTLARININ GÖRÜNMESİ…………………………………………….. 36

YASA 50 – CEZALI KARTIN DURUMU……………………………………………………………………………………….. 36

YASA 51 – İKİ VEYA DAHA FAZLA CEZALI KART…………………………………………………………………….. 38

YASA 52 – CEZALI KARTI ÇIKMAMA VEYA OYNAMAMA………………………………………………………… 38

YASA 53 – SIRASIZ ÇIKIŞIN KABUL EDİLMESİ…………………………………………………………………………. 39

YASA 54 – YÜZÜ AÇIK SIRASIZ ATAK………………………………………………………………………………………. 39

YASA 55 – DEKLERANIN SIRASIZ ÇIKIŞI………………………………………………………………………………….. 40

YASA 56 – DEFANS OYUNCUSUNUN SIRASIZ ÇIKIŞI…………………………………………………………………. 40

YASA 57 – DEFANS OYUNCUSUNUN ZAMANINDAN ÖNCE ÇIKIŞ VEYA OYUNU……………………….. 40

YASA 58 – EŞZAMANLI ÇIKIŞ VEYA OYUNLAR………………………………………………………………………… 41

YASA 59 – İSTENEN ÇIKIŞ YA DA OYUNU GERÇEKLEŞTİREMEME…………………………………………… 41

YASA 60 – YASAYA AYKIRI BİR OYUNDAN SONRA………………………………………………………………….. 42

YASA 61 – RENGE UYMAMAK – RÖNONS İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR……………………………………… 42

YASA 62 – RÖNONSUN DÜZELTİLMESİ…………………………………………………………………………………….. 42

YASA 63 – RÖNONSUN RESMİLEŞMESİ…………………………………………………………………………………….. 43

YASA 64 – RÖNONSUN RESMİLEŞMESİNDEN SONRA YÖNTEM………………………………………………… 44

YASA 65 – LÖVELERİN DÜZENLENMESİ………………………………………………………………………………….. 44

YASA 66 – LÖVELERİN İNCELENMESİ……………………………………………………………………………………… 45

YASA 67 – ÖZÜRLÜ LÖVE………………………………………………………………………………………………………… 45

YASA 68 – LÖVE TALEBİ VEYA TERKİ……………………………………………………………………………………… 46

YASA 69 – UZLAŞILMIŞ TALEP VEYA TERK…………………………………………………………………………….. 47

YASA 70 – İTİRAZ EDİLMİŞ TALEP VEYA TERK……………………………………………………………………….. 47

YASA 71 – İPTAL EDİLEN TERK……………………………………………………………………………………………….. 48

YASA 72 – GENEL İLKELER……………………………………………………………………………………………………… 49

YASA 73 – İLETİŞİM…………………………………………………………………………………………………………………. 49

YASA 74 – DAVRANIŞ VE ETİK…………………………………………………………………………………………………. 50

YASA 75 – HATALI AÇIKLAMA VEYA HATALI DEKLARE…………………………………………………………. 51

YASA 76 – SEYİRCİLER…………………………………………………………………………………………………………….. 52

YASA 77 – TURNUVA BRİCİ SKORLAMA TABLOSU…………………………………………………………………… 52

YASA 78 – SKORLAMA YÖNTEMLERİ………………………………………………………………………………………. 53

YASA 79 – KAZANILMIŞ LÖVELER…………………………………………………………………………………………… 54

YASA 80 – DÜZENLEMELER ve ORGANİZASYON……………………………………………………………………… 54

YASA 81 – TURNUVA HAKEMİ…………………………………………………………………………………………………. 56

YASA 82 – YÖNTEM HATALARININ DÜZELTİLMESİ………………………………………………………………… 56

YASA 83 – İTİRAZ HAKKININ BELİRTİLMESİ……………………………………………………………………………. 57

YASA 84 – TARTIŞMASIZ OLAYLARDA KARARLAR………………………………………………………………….. 57

YASA 85 – TARTIŞMALI OLAYLARDA KARARLAR……………………………………………………………………. 57

YASA 86 – TAKIM OYUNLARINDA……………………………………………………………………………………………. 58

YASA 87 – KARIŞMIŞ BORD………………………………………………………………………………………………………. 58

YASA 88 – TAZMİNAT PUANLARININ VERİLMESİ……………………………………………………………………. 58

YASA 89 – BİREYSEL YARIŞMALARDA CEZA…………………………………………………………………………… 58

YASA 90 – YÖNTEMSEL CEZALAR……………………………………………………………………………………………. 59

YASA 91 – CEZALANDIRMA VEYA İHRAÇ………………………………………………………………………………… 59

YASA 92 – İTİRAZ HAKKI…………………………………………………………………………………………………………. 59

YASA 93 – İTİRAZ PROSEDÜRÜ………………………………………………………………………………………………… 60

 

TANIMLAR

 

Alert : Rakiplerin bir açıklamaya ihtiyaç duyma olasılığı olduğunu bildirir bir uyarı. Yapılış biçimi Yetkili Federasyon tarafından belirlenebilir.
Artı Löve : Dekleranın tarafınca altı lövenin üzerinde kazanılması gereken her löve.
Artırım : 1.   Birbirini takip eden konuşmalar yoluyla kontratın belirlenmesi süreci. İlk konuşmanın yapılması ile başlar.
  2.   Yapılan konuşmaların toplamı (bkz. Yasa 17E).
Atak : İlk löveye çıkılan kart.
Ayarlı Skor  : Hakem tarafından verilen karara dayalı skor (bkz. Yasa 12).  “Yapay” ya da “Atamalı” olabilir.
  1.   Yapay ayarlı skor, bir dağıtımdan herhangi bir skor elde edilememesi veya belirlenememesi durumunda verilir (örn. Bir aykırılık sonucunda bir dağıtımın oynanmasının olanaksızlığı…).
  2.   Atamalı ayarlı skor, bir veya her iki tarafa aykırılık sonucu meydana gelen skor yerine başka bir skorun belirlenerek verilmesi.
Bord : 1.   Yasa 2’de tanımlanmış turnuva bordu.
  2.   Belirli bir seans boyunca oynanılması amacıyla dağıtılmış ve turnuva borduna yerleştirilmiş dört el (ayrıca ‘dağılım’ anlamında da kullanılır).
Ceza : İki çeşit ceza vardır:
    1. Disiplin Cezası: Nezaket ve iyi düzen ve durumun korunması için uygulanan cezalar (bkz. Yasa 91)
    2. Yöntemsel Ceza: Yöntemsel usulsüzlük durumunda hakemin takdiri doğrultusunda (onarmaya ilaveten) uygulanan cezalar
Cezalı kart : Yasa 50 kapsamında tertibe konu olan kart
Çıkış : Bir löveye oynanan ilk kart.
Dağıtım : 1. Destenin dört oyuncunun ellerini oluşturacak biçimde dağıtılması.
  2.  Bir birim oluşturduğu kabul edilen, böyle dağıtılmış kartlar artı buna ilişkin artırım ile oyun.
Defans Oyuncusu : Dekleranın (veya dekleran olacağı varsayılan oyuncunun) bir rakibi.
Deklare : Belirli bir renkte en az belirtilen sayıda (altı löveye ilaveten) artı löve kazanmayı üstlenme.
Dekleran : Son deklareyi yapan tarafın o deklarede sözü geçen türü ilk olarak deklare eden oyuncusu. Bu oyuncu atak açıldığında dekleran olur (ancak atak sırasız olarak yapıldığında bkz. Yasa 54A).
Deste : Briç oyununun oynanıldığı 52 oyun kartı.
Eksik Löve  : Dekleranın tarafının kontratı yapmak için kazanmak zorunda olduğu löve sayısının altında kalan her löve (bkz. Yasa 77).
El : Bir oyuncuya başlangıçta dağıtılan kartlar ya da onların oynanmamış bölümü.
Fazla Löve : Dekleranın tarafınca kontrat için gerekli olanın üzerinde kazanılmış her löve.
Harici Bilgi : Oyunun yasal prosedürleri ile verilen bilginin dışındaki bilgi.
İstemsiz : Oyuncunun eylemi gerçekleştirdiği esnada amaçlamadığı, iradesi dışında, kastetmek istemediği eylem
Kontr : Bir rakibin deklaresi üzerine söylenen, yapılmış veya batırılmış kontratların skor değerlerini artıran konuşma (bkz. Yasa 19A ve Yasa 77).
Kontrat : İster kontrsuz, ister kontrlu, isterse sürkontrlu olsun, dekleran olan tarafın söz konusu türe yer veren son konuşmasında belirlediği sayıda artı löveyi kazanmayı üstlenmesi (bkz. Yasa 22).
Konuşma : Herhangi bir deklare, kontr, sürkontr veya pas.
Koz : Kontratta bir renk belirtilmişse bu rengin her bir kartı.
Löve : Çıkıştan başlamak üzere her oyuncunun sırayla birer kart vererek katıldığı, gerçekte dört karttan oluşan ve kontratın sonucunun belirlenmesine olanak veren birim.
Löve Puanları  : Dekleranın tarafınca kontratı yapmış olmaktan ötürü kazanılmış puanlar (bkz. Yasa 77).
Maç Puanı (MP) : Başka bir veya daha fazla skor ile karşılaştırma sonucunda bir yarışmacıya verilen skor birimi.
Onarma : Bir usulsüzlüğün hakeme intikalinden sonra uygulanan telafi amaçlı hükümler.
Onör : Herhangi bir As, Rua, Dam, Vale veya Onlu.
Ortak : Öbür iki oyuncuya karşı bir taraf oluşturarak oynayan iki oyuncudan her biri.
Oyun : 1.   Bir oyuncunun atak kartı da dahil olmak üzere bir löveye elinden bir kart vermesi.
  2.      Oynanmış oyunların toplamı.
  3.      Kartların oynanmakta olduğu süre.
  4.      Bir borddaki konuşmalar ile oyunların toplamı.
Oyun Süreci : Atak kartının açılması ile başlar; yarışmacıların oyun sürecinde her türlü hak ve yetkileri ilgili Yasanın öngördüğü zamanda sonlanır. Oyun sürecinin kendisi takip eden borddaki kartların ceplerden alınmasıyla sona erer (veya bir turun son bordunun bitiminde).
Ödül Puanları  : Löve puanları dışında kazanılmış puanlar (bkz. Yasa 77).
Partskor : Bir dağıtımda kazanılan 90 veya daha az löve puanı.
Pas : Bir oyuncunun, sıra kendisine geldiğinde deklare vermeyi, kontr ya da sürkontr atmayı yeğlemediğini belirten konuşması.
Psişik Konuşma  : Onör gücünün veya renk uzunluğunun bilerek ağır biçimde yanlış belirtilmesi.
Rakip : Diğer tarafın bir oyuncusu, karşı ortaklığın bir üyesi.
Renge Uymak  : Çıkılan renkten bir kart oynamak.
Renk : Destede, her biri onüç kart içeren ve ayırıcı bir simge ile belirtilen dört kart grubunun her biri: pik (ª), kör (©), karo (¨), trefl (§).
Rönons : Renge uyabilecek veya çıkış cezasını yerine getirebilecek durumdaki bir oyuncunun başka renkten bir kart oynaması.
Seans : Düzenleyici kuruluşun belirlediği sayıda bordun programlı biçimde oynandığı uzun süreli oyun. (Yasalar 4, 12C2 ve 91 arasında farklı anlamlar olabilir)
Sıra : 1- Dağıtım ve konuşma ya da oyunun saat yönündeki dizilişi.
  2- Bir oyuncunun konuşma yapabileceği veya oynayabileceği doğru zaman.
Sürkontr : Bir rakibin kontru üzerine söylenen, yapılmış veya batırılmış kontratların skor değerini artıran konuşma (bkz. Yasa 19B ve Yasa 77).
Şlem : Altı artı lövenin (Küçük Şlem diye adlandırılır), veya yedi artı lövenin (Büyük Şlem diye adlandırılır) kazanılmasını öngören kontrat.
Takım : Değişik masalarda değişik yönlerde, ancak ortak bir skor için oynayan iki çift (yönetmelikler dörtten çok üye içeren takımlara izin verebilirler).
Taraf : Öbür iki oyuncuya karşı bir ortaklık oluşturan iki oyuncu.
Tur : Bir seansın oyuncuların yer değiştirmeden oynadıkları bölümü.
Tür : Bir deklarede belirtilen renk ya da sanzatu.
Uluslararası Maç Puanı (IMP)  : Yasa 78B’deki tabloya göre verilen skor birimi.
Usulsüzlük : Bu yasalarla konulan doğru yöntemlerden sapma.
Yapay Konuşma : İfade ettiği türde ya da en son ifade edilen türde oynamak isteğinin dışında bir bilgi (oyuncular tarafından doğal karşılanan bilgiler haricinde) ihtiva eden bir deklare, kontr veya sürkontr ya da belirtilen miktardaki güçten daha yüksekte bir el kuvveti vadeden ya da deklaresi verilen son renk haricinde değerler vadeden veya inkar eden bir pas.
Yarışmacı  : Bireysel yarışmalarda, bir oyuncu; ikili yarışmalarda, yarışma boyunca ortak olarak oynayan iki oyuncu; takım yarışmalarında, takım arkadaşı olarak oynayan dört veya daha fazla oyuncu.
Yer : 1.  Dekleranın ortağı.  Bu oyuncu atak açıldığı zaman yer olur.
  2. Dekleranın ortağının açılıştan sonra masanın üzerine yayılmış durumdaki kartları.
Zon : Tek dağıtımda elde edilen en az 100 löve puanı.
Zon Durumu  : Ödüllerin veya eksik löve cezalarının saptanmasına ilişkin koşullar (bkz. Yasa 77).

YASA 1 – DESTE – KARTLARIN VE RENKLERİN SIRALANIŞI

Turnuva brici, her birinde 13 kart bulunan 4 renkten oluşan 52 kartlık bir deste ile oynanır.  Renkler büyükten küçüğe pik (ª), kör (©), karo (¨), trefl (§) diye sıralanır. Her rengin kartları büyükten küçüğe As, Rua, Dam, Vale, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 şeklinde sıralanır.

YASA 2 – TURNUVA BORDLARI

Bir oturumda oynanacak her dağıtım için, içinde bir deste bulunan turnuva bordu sağlanır.  Her bord numaralanır ve dört elin konacağı, Kuzey, Doğu, Güney, Batı diye belirlenmiş dört cebi vardır. Dağıtan ve zon durumu aşağıda açıklandığı gibi belirlenmiştir:

Kuzey Dağıtan                                      Bordlar   1              5              9          13

Doğu Dağıtan                                        Bordlar   2              6              10         14

Güney Dağıtan                                      Bordlar   3              7              11         15

Batı Dağıtan                                          Bordlar   4              8              12         16

Herkes Zonsuz                                      Bordlar   1              8              11         14

Kuzey-Güney Zonda                            Bordlar   2              5              12         15

Doğu-Batı Zonda                                  Bordlar   3              6              9          16

Herkes Zonda                                        Bordlar   4              7              10         13

17-32 no’lu bordlar ve takip eden her 16 bordluk grup için aynı sekans tekrarlanır. Bu koşullara uymayan hiçbir bord kullanılmamalıdır. Her şeye rağmen, eğer böyle bir bord kullanılmışsa, o oturum için bordun üzerindeki koşullar uygulanır.

YASA 3 – MASALARIN DÜZENLENMESİ

Her masada dört oyuncu oynar ve masalar hakem tarafından belirlenen sırayla numaralandırılır. Hakem bir yönü Kuzey olarak belirler; diğer yönler Kuzey ile normal ilişkilendirmeye göre kabul edilir.

YASA 4 – ORTAKLIKLAR

Her masadaki dört oyuncu iki ortaklık veya taraf oluşturur, Kuzey-Güney Doğu-Batı’ya karşı oynar. İkili veya takım turnuvalarında, yarışmacılar sırasıyla çift veya takım olarak katılır ve bir oturum boyunca (hakemin onayladığı değiştirme durumları dışında) aynı ortaklığı sürdürürler. Bireysel turnuvalarda her oyuncu ayrı olarak katılır ve ortaklıklar oturum boyunca değişir.

YASA 5 – YERLERİN BELİRLENMESİ

A.            Başlangıç Konumu

Hakem oturum başlangıcında her yarışmacı (bireysel, çift ya da takım) için bir başlangıç konumu atar. Başka bir yöntem uygulanmadığı sürece, her çift veya takım üyesi, aralarında anlaşarak, bu atama sonucu kendilerine ayrılan yerleri seçebilirler. Bir yönü bir kere seçtikten sonra, bir oturum içinde bir oyuncu onu ancak hakemin talimatı veya izninden sonra değiştirebilir.

B.            Yön veya Masa Değişmesi

Oyuncular, başlangıç yön konumlarını değiştirmeyi veya bir başka masaya geçmeyi hakemin talimatlarına uygun olarak yaparlar. Hakem talimatlarının anlaşılır şekilde duyurulmasından sorumludur; her oyuncu söylendiği zaman ve şekilde yer değiştirmekten ve her değişim sonrası doğru yere oturmaktan sorumludur.

YASA 6 – KARIŞTIRMA VE DAĞITMA

A.            Karıştırma

Oyun başlamadan önce, her deste iyice karıştırılır. Rakiplerden herhangi biri isterse kesilir.

B.            Dağıtma

Kartlar, her birinde onüç kart olacak şekilde dört ele, birer birer, yüzü aşağıda dağıtılmak zorundadır; daha sonra her el yüzü kapalı olarak bordun 4 cebinden birine yerleştirilir. Önerilen yöntem, kartların saat yönünde döngüsel dağıtılmasıdır.

C.            Her iki çiftin temsil edilmesi

Hakem değişik bir talimat vermediği sürece her tarafın bir üyesi karıştırma ve dağıtma sırasında hazır bulunmalıdır.

D.            Yeniden karıştırma ve tekrar dağıtma
 1. Bir bordda ilk artırım her iki taraf için de başlamadan önce (bkz. Yasa17A) kartların düzgün olmayan bir şekilde dağıtıldığı veya bir oyuncunun karıştırma ve dağıtımı sırasında başka bir ele ait kartın yüzünü görme olasılığının bulunduğu saptanırsa, deste yeniden karıştırılmak ve tekrar dağıtılmak zorundadır. Daha sonra bordun oynanmasının tamamlanmasından önce başka bir oyuncunun eline ait bir kartın kazara görülmesi durumunda Yasa 16C uygulanır (ancak Yasa 24’e bkz). Yasalara uygun olmayarak dağıtılan herhangi bir bord hatalı borddur ve herhangi farklı bir usulsüzlükte ilgili yasa uygulanır.
 2. Turnuvanın amacı geçmişte oynanan dağılımların yeniden oynanması olmadıkça, kartlar dizilmiş bir desteden[1] karıştırılmadan dağıtılmışsa veya dağıtım daha önce bir başka oturumdan alınmışsa sonuç geçerli olamaz. (Bu hükümler arzu edilmesi durumunda masalar arasında bord değişimi ile ilgili düzenlemeleri engellemez).
3.         Yasa 22A’ya bağlı kalınmak üzere, hakem, Yasalarla uyumlu herhangi bir nedenden dolayı gerekli gördüğü zaman, deste yeniden karıştırılmak ve tekrar dağıtılmak zorundadır (ancak bkz. Yasa 86C).
E.             Hakemin Karıştırma ve Dağıtma Seçimi
1.         Hakem, karıştırma ve dağıtmanın her masada oyun başlamadan hemen önce yapılmasını isteyebilir.
2.         Hakem karıştırma ve dağıtmayı önceden kendisi yapabilir.
3.         Hakem, karıştırma ve dağıtmayı önceden yardımcılarına veya bu iş için görevlendirilmiş başka kişilere yaptırabilir.
4.         Hakem A ve B maddelerindeki aynı rasgele dağılım beklentisinin karşılanması için dağıtma veya önceden dağıtma için değişik bir yöntem gerekli görebilir.
F.             Bord Çoğaltma

Oyunun koşulları gerektiriyorsa, hakemin talimatı altında, her özgün dağıtımın bir veya birden çok tam kopyası yapılabilir. Hakemin bu yönde karar vermesi durumunda (hakemin yeniden dağıtılması yönünde talimat verme yetkisi saklı kalmak kaydıyla) normalde bir bord yeniden dağıtılmamalıdır.

 YASA 7 – BORD VE KARTLARIN DENETİMİ

A.            Bordun Yerleştirilmesi

Oynanmakta olan bir bord, oyun tamamlanana kadar masanın ortasında durur.

B.            Kartların Borddan Çıkarılması
1.         Her oyuncu kendi yön konumu ile bağlantılı cepteki eli alır.
2.         Her oyuncu, kendisinde onüç tane olduğundan kesinlikle emin olmak için kartlarını yüzü aşağıda olarak sayar; bundan sonra ve bir konuşma yapmadan önce, kartlarının yüzlerini incelemek zorundadır.
3.         Oyun süresince her oyuncu kendi kartlarına sahip çıkar, başka bir oyuncunun kartlarıyla karışmalarına izin vermez. Hiçbir oyuncu, oyun süresince ya da sonrasında hakemin izni olmaksızın kendi kartları dışında hiçbir karta (ancak dekleran, yerin kartlarını Yasa 45’te belirtildiği şekilde oynayabilir) dokunmayacaktır.
C.            Kartların Borda Geri Dönmesi

Oyun tamamlandıktan sonra, her oyuncu özgün onüç kartını karıştırmalı ve daha sonra kendi yön konumuna ait cebe geri koymalıdır. Daha sonra hiç bir el, her iki tarafında birer üyesinin veya hakemin hazır bulunduğu durumlar dışında, geri çıkarılmayacaktır.

D.            Yöntemlerden Sorumluluk

Bir masada, oturumun başından sonuna kadar kalan herhangi bir yarışmacı, o masada düzgün oyun koşullarının sürdürülmesinden öncelikle sorumludur.

YASA 8 – TURLARIN DÜZENİ

A.            Bordların ve Oyuncuların Yer Değiştirmesi
1.         Hakem oyunculara bordların düzgün yer değiştirmesi ve yarışmacıların ilerlemesi için talimat verir.
2.         Hakem aksi yönde bir talimat vermedikçe, her masadaki Kuzey oyuncusu, kendi masasında henüz tamamlanmış bordların ertesi turdaki doğru masaya gitmelerinden sorumludur.
B.            Turun Sonu
1.         Genelde, bir tur hakem bir sonraki turun başlama işaretini verdiği zaman sona erer;  ancak herhangi bir masa o an için oyununu bitirmemişse, o tur o masa için oyuncuların masa değiştirmesine kadar sürer.
2.         Hakem bir bordun oynanmasının ertelenmesi yönünde yetkisini kullandığında; söz konusu oyuncular için o bord oynanıp skorda anlaşmaya varıp kayıt altına alınana kadar ya da hakem söz konusu bordun oynanmasını iptal edene kadar tur bitmiş sayılmaz.

 

 

C.            Son turun bitişi ve oturumun bitişi

Bir oturumun son turu ve oturumun kendisi, her masa için oynanması planlanmış bütün bordlar tamamlandığında ve bütün skorlar düzgün skor kartlarına, itirazsız girildiğinde sona erer.

YASA 9 – BİR USULSÜZLÜK SONRASI YÖNTEM

A.            Bir Usulsüzlüğe Dikkat Çekme
1.         Yasa ile yasaklanmış olmadıkça, her oyuncu, artırım süreci içinde, sıra kendisinde olsun veya olmasın, bir usulsüzlüğe dikkat çekebilir.
2.         Yasa ile yasaklanmış olmadıkça, dekleran veya herhangi bir defans oyuncusu, oyun süreci içinde oluşan bir usulsüzlüğe dikkat çekebilir. Yanlış yöne doğrultulmuş kart için bkz. Yasa 65B3.
3.         Bir usulsüzlük meydana geldiğinde yer, oyun süreci esnasında bir usulsüzlüğe dikkat çekemez, ancak dağıtımın oynanması sona erdiğinde bunu yapabilir. Ancak yer dahil olmak üzere her oyuncu, başka bir oyuncunun usulsüzlüğünü engellemeye yönelik girişimde bulunabilir (ancak yerin girişimi Yasa 42 ve 43’e tabidir.)
4.         Bir oyuncunun kendisi tarafından gerçekleştirilen bir yasa aykırılığına dikkat çekme yükümlülüğü yoktur (ancak ortağının yanlış açıklamasının düzeltilmesi ile ilgili Yasa 20F5’e bkz).
B.            Bir Usulsüzlüğe Dikkat Çekildikten Sonra
1.         (a)       Bir usulsüzlüğe dikkat çekildiğinde hemen hakem çağrılmalıdır.

(b)       Yer dahil, her oyuncu, bir usulsüzlüğe dikkat çekildikten sonra hakem çağırabilir.

(c)       Hakemin çağrılması, bir oyuncunun başka durumlarda yararlanabileceği haklarını yitirmesi sonucunu doğurmaz.

(d)       Bir oyuncunun kendi tarafının işlediği bir usulsüzlüğe dikkat çekmiş olması rakiplerinin haklarını etkilemez.

2.         Hakem usulsüzlüğün düzeltilmesi ve bir cezanın belirlenmesi konusundaki tüm olası durumları açıklayıncaya kadar hiçbir oyuncu herhangi bir eylemde bulunmayacaktır.
C.            Bir Usulsüzlüğün Vaktinden Önce Düzeltilmesi

Bir usulsüzlüğün kusurlu oyuncu tarafından vaktinden önce düzeltilmesi kendisinin başka bir onarmaya da tabi olmasına neden olabilir (Yasa 26’daki çıkış kısıtlamalarına bkz.).

YASA 10 –  BİR ONARMANIN BELİRLENMESİ

A.            Onarma Belirleme Hakkı

Uygun olan durumlarda, onarma belirleme hakkı yalnızca hakeme verilmiştir. Oyuncular kendiliklerinden onarma belirleme (ya da feragat etme – bkz. Yasa 81C5) hakkına sahip değillerdir.

 

 

B             Yapılan Onarmanın ya da Onarmadan Feragatin İptali

Hakem, kendi talimatı olmaksızın, oyuncular tarafından yapılan onarmayı ya da onarmadan feragat edilmesini geçerli görebilir veya geçersiz kılabilir.

C.            Usulsüzlükten Sonra Seçim
1.         Bu yasalar bir usulsüzlükten sonra seçim olanağı tanıyorsa, hakem mevcut olan tüm seçenekleri açıklayacaktır.
2.         Bir oyuncunun bir usulsüzlükten sonra seçenekleri varsa, seçimini ortağına danışmadan yapmak zorundadır.
3.         Bu yasalar rakipleri bir usulsüzlük işledikten sonra kusursuz tarafa bir seçenek sunduğu zaman, en avantajlı eylemi seçmesi uygundur.
4.         Yasa 16D2 saklı olmak üzere, kusurlu taraf kasıtsız bir yasaya aykırılığın onarılmasından sonra, kusurlu oyuncuların, kendi aykırılıklarından yarar sağlıyor gibi gözükseler de kendi yararlarına olan her konuşma ve oyunu yapmaları kurallara uygundur (ancak bkz. Yasa 27 ve 50).

YASA 11 – ONARMA HAKKININ YİTİRİLMESİ

A.            Kusursuz Tarafın Eylemi

Bir usulsüzlüğün onarılması hakkı, kusursuz tarafın herhangi bir üyesinin hakemi çağırmadan önce bir eylemde bulunması halinde yitirilebilir. Hakem, örneğin, kusursuz tarafın, rakiplerinden birinin ilgili Yasa hükümlerini bilmeksizin yaptığı herhangi bir eylem üzerine bir kazanç sağlamış olma olasılığı varsa,  onarma hakkının yitirildiğine karar verir.

B.            Onarma Hakkının Yitirilmesinden Sonra Ceza

Bu yasa hükümlerine göre onarma hakkı yitirilmiş olsa bile hakem bir yöntemsel ceza (bkz. Yasa 90) belirleyebilir.

YASA 12 – HAKEMİN TAKDİR YETKİLERİ

A.            Ayarlı Skor Verme Yetkisi

Hakem bir oyuncunun Yasa 92B altında belirlenen süre içerisinde başvurusu üzerine ya da kendi inisiyatifi ile bu yasalar kendisine bu yönde yetki tanıyor ise ayarlı bir skor verebilir (takım oyunları için bkz. Yasa 86). Bu yetki aşağıdaki durumları kapsar:

1.         Hakem, bir rakibin yasaya aykırılık oluşturan özel bir eylemi için bu yasaların kusursuz yarışmacıya hiçbir tazminat öngörmediğine hükmederse atamalı ayarlı skor verebilir.
2.         Hakem bordun normal şekilde oynanmasına olanak verecek hiçbir düzeltmenin yapılamayacağına hükmederse yapay bir ayarlı skor verir (bkz. C2).
3.         Bir usulsüzlüğün doğru olmayan bir şekilde onarılması söz konusu olduğunda hakem ayarlı skor verebilir.
B.            Skor Ayarlamasının Amaçları
1.         Skor ayarlamasının amacı kusursuz olan tarafın görmüş olduğu zararı telafi etmek ve kusurlu tarafça yasaya aykırılık nedeniyle kazanılan herhangi bir avantajı geri almaktır. Bir yasaya aykırılık nedeniyle zarar, masada kusursuz tarafın aykırılığın oluşmamış olması durumunda elde etmeyi beklediğinden daha elverişsiz bir netice elde etmesi durumunda meydana gelir – ancak bkz. C1(b).
2.         Hakem, bu yasalarda öngörülen onarmanın bir taraf için gereksiz ölçüde ağır olduğunu ya da o tarafa avantaj sağladığını neden göstererek ayarlı skor veremez.
C.            Ayarlı Skor Verilmesi
1.         (a)       Bir usulsüzlükten sonra hakem bu yasalar çerçevesinde bir skor ayarlaması yapmaya yetkili ise ve atamalı bir ayarlı skor verebiliyorsa vermelidir. Böyle bir skor oyun sırasında elde edilen skorun yerine geçer.

(b)        Usulsüzlüğü takiben eğer kusursuz taraf yasaya aykırılık ile ilişkisi olmayan ciddi bir hata veya saldırgan ya da rasgele bir tavır ile görmüş olduğu zarara katkıda bulunursa ayarlama sırasında zararın kendi kendine vermiş olduğu kısmı için telafi göremez. Kusurlu tarafa sadece, kendi yasaya aykırılığının sonucunda atanabilecek skor verilir.

(c)       Eşitliği sağlamak için ve Yetkili Federasyon yasaklamadıkça atamalı ayarlı skor, olası sonuçların sayısının ihtimallerini yansıtacak şekilde ağırlıklandırılabilir.

(d)       Eğer ihtimaller çok çeşitli ise ya da belirgin değil ise hakem yapay ayarlı skor verebilir.

(e)       Uygun görmesi durumunda Yetkili Federasyon (c) bendi yerine aşağıda belirtilen prosedürü tamamen ya da kısmen uygulayabilir:

 1. Hakem bir usulsüzlükten sonra gerçekte elde edilen skor yerine atamalı bir ayarlı skor verirse bu skor, kusursuz taraf için usulsüzlük oluşmamış olsaydı alınması olası en lehte skor olmalıdır.
 2. Hakem bir usulsüzlükten sonra gerçekte elde edilen skor yerine atamalı bir ayarlı skor verirse bu skor, kusurlu taraf için alınması mümkün en aleyhte skor olmalıdır.

(f)        İki tarafa atanan skorlar dengeli olmak zorunda değildir.

2.      (a)           Bir usulsüzlük nedeniyle hiçbir sonuç elde edilemiyorsa [ve bkz. C1(d)] hakem, usulsüzlükten doğan sorumluluğa göre; aşağıdaki yapay ayarlı skorlardan birini verebilir: Doğrudan kusurlu yarışmacıya averaj eksi (ikili turnuvada olanaklı maç puanlarının en çok % 40’ı); kısmen kusurlu yarışmacıya averaj (ikili turnuvada % 50); hiçbir kusuru olmayan yarışmacıya averaj artı (ikili turnuvada en az % 60).
 • Hakem, uluslararası maç puanı skorlandırmasında averaj artı veya averaj eksi olarak yapay bir ayarlı skor atadığında bu skor normal olarak artı 3 IMP veya eksi 3 IMP olur, ancak Yasa 86A’nın izin verdiği çerçevede değişebilir.
 • Yukarıdaki bentlerde bahsi geçen hükümler, kusursuz tarafın, o seans için olanaklı maç puanlarının % 60’ının üzerinde bir skor elde etmesi durumunda ya da kusurlu tarafın, o seans için olanaklı maç puanlarının (ya da IMP cinsinden eşdeğeri) % 40’ının altında bir skor elde etmesi durumunda değiştirilir. Bu yarışmacılara o seansın diğer bordlarında elde ettikleri yüzdeleri (ya da IMP cinsinden eşdeğerleri) verilir.
3.          Bireysel yarışmalarda, hakem bu Yasaların onarma ile ilgili hükümlerini ve ayarlı skor atanmasını gerektiren hükümlerini, kusurlu tarafın her iki üyesine karşı, usulsüzlükten sadece biri sorumlu olsa bile eşit olarak tatbik edecektir. Ancak hakem, kusurlu oyuncunun ortağına, suçlu olmadığına kanaat getirirse, yöntemsel ceza uygulamamalıdır.
4.          Hakem, nakavt maçında birbiriyle dengesiz ayarlı skorlar verdiğinde, her yarışmacının borddaki skoru bağımsız olarak hesaplanır ve her iki yarışmacıya da bu iki skorun ortalaması atanır.

YASA 13 – YANLIŞ SAYIDA KART

A.            Hakem Normal Oyuna Karar Verir

Hakem bordun ellerinden bir veya daha fazlasının yanlış sayıda kart içerdiğini belirlerse (ancak bkz. Yasa 14) ve eli yanlış sayıda kart içeren bir oyuncu bir konuşma yapmış ise, hakem dağıtımın düzeltilerek oyunun sürdürülebileceği kanısına varırsa, konuşmanın değiştirilmesine gerek kalmadan el oynanabilir. Oyunun sonunda hakem yapay ayarlı skor verebilir.

B.             Ayarlı Skor ve Olası Ceza

Aksi takdirde, eli yanlış sayıda kart içeren bir oyuncu bir konuşma yapmış ise, hakem ayarlı skor atayacak ve kusurlu oyuncuyu cezalandırabilecektir.

C.            Oyun Tamamlanmış İse

Oyun sona erdikten sonra bir oyuncunun elinde başlangıçtan bu yana 13’ten çok, başka bir oyuncunun elinde de daha az sayıda kart bulunduğu saptanırsa (ancak bkz. Yasa 13F) sonuç iptal edilmeli ve bir ayarlı skor atanmalıdır (Yasa 86D uygulanabilir). Kusurlu taraftaki yarışmacı yöntemsel cezaya maruz kalır.

D.            Konuşma Yapılmamış İse

Eğer hiçbir konuşma yapılmamışken bir oyuncunun elinde yanlış sayıda kartı olduğu fark edilirse:

 1. Hakem yanlışlığı düzeltecek, hiçbir oyuncu bir başka oyuncunun kartlarını hala görmemiş ise, bordun normal biçimde oynanmasını isteyecektir.
 2. Hakem bordun bir ya da birkaç cebinin yanlış sayıda kart içerdiğini saptarsa ve bir oyuncunun başka bir oyuncuya ait kartlardan birini veya birkaçını gördüğüne kanaat getirirse, hakem aşağıdaki biçimde davranır:

 

(a) Hakem bu usulsüz bilginin normal artırım veya oyunu etkilemeyeceği kanısına varırsa, bordun normal biçimde oynanmasına ve skorun kaydedilmesine izin verir. Daha sonra hakem eğer bu bilginin bordun sonucunu etkilediğini düşünürse ayarlı skor vermelidir ve kusurlu oyuncuyu cezalandırabilir.

(b)       Bu yoldan elde edilen usulsüz bilginin normal artırım ya da oyunu etkilemeye yetecek ölçüde önemli olduğu kanısına varırsa hakem yapay bir ayarlı skor verecektir; hakem ayrıca kusurlu oyuncuyu cezalandırabilir.

E.             Kartın Yerleştirilmesi veya Hareket Etmesi

Bu yasa çerçevesinde hakemin oyunun devam etmesi yönünde talimat vermesi durumunda bir kartın yerinin hakem tarafından yerleştirilmesi ya da hareket ettirilmesi bilgisi yanlış sayıda kart sahibi olan oyuncunun ortağı için usulsüz bilgidir.

F.             Fazla Kart

Dağılıma ait olmayan bir fazla kart bulunduğunda o dağılımdan çıkarılır. Artırımı ve oyun etkilenmeden devam eder. Eğer böyle bir kartın löveye verildiği tespit edilirse ayarlı bir skor verilebilir.

YASA 14 – KAYIP KART

A.            Oyun Süreci Başlamadan Önce Elin Eksik Olduğu Tespit Edilirse

Oyun süreci başlamadan önce bir veya daha fazla elde 13’ten az sayıda kart olduğu ve başka ellerde 13’ten fazla sayıda kart olmadığı saptanırsa, hakem her kayıp kart için arama yapar ve:

1.         Kart bulunursa, eksik olan ele geri konulur.
2.         Kart bulunamazsa, hakem başka bir deste kullanarak, özgün dağıtımı saptayabildiği en yakın biçimde yeniden kurar.
 1. Daha önce yapılmış konuşmalarda herhangi bir değişiklik yapılmadan, artırım ve oyun normal devam eder ve düzeltilen elin tüm kartları başından beri tamam olarak farz edilir.
B.            Elin Eksik Olduğu Daha Sonra Fark edilirse

Atağın yüzü açık olarak yapılmasından sonra (Düzeltme Sürecinin sonlanmasına kadar) herhangi bir zamanda bir vey a daha fazla elde 13’ten eksik sayıda kart olduğu ve başka ellerde 13’ten fazla sayıda kart olmadığı saptanırsa hakem kayıp kart için arama yapar ve:

1.         Kayıp kart oynanmış kartlar arasında bulunursa, Yasa 67 uygulanır.
2.         Kayıp kart başka bir yerde bulunursa, eksik olan ele geri konulur. Onarma ve/veya ceza uygulanabilir (aşağıdaki 4. maddeye bkz).
3.         Kayıp kart bulunamazsa, başka bir deste kullanılarak, özgün dağıtım yeniden kurulur. Onarma ve/veya ceza uygulanabilir (aşağıdaki 4. maddeye bkz).
4.         Bu yasanın B bendi hükümleri gereğince bir ele geri konulmuş kart, başlangıçtan bu yana eksik kart içeren ele ilişkin olmuş sayılır. Bu kart bir cezalı karta dönüşebilir (Yasa 50) ve bu kartı oynamamış olmak bir rönons teşkil edebilir.
C.            Kartın Yerleştirilmesinden Dolayı Oluşan Bilgi

Kartın yerleştirilmesinden dolayı oluşan bilgi yanlış sayıda kart sahibi olan oyuncunun ortağı için usulsüz bilgidir.

YASA 15 – YANLIŞ BORDUN OYNANMASI

A.            Oyuncular O Bordu Daha Önce Oynamamışlarsa

Oyuncular kendilerine o turda oynanmak üzere ayrılmamış bir bordu oynarlarsa (ancak C’ye bkz.):

1.         Hakem, dört oyuncudan hiçbiri o bordu daha önce oynamamışsa normalde skorun geçerli olmasına izin verir.
2.         Hakem her iki çiftten doğru bordu daha sonra birbirlerine karşı oynamalarını isteyebilir.
B.            Bir veya Daha Fazla Oyuncu Bordu Daha Önce Oynamışlarsa

Bir oyuncu daha önce oynadığı bir bordu doğru rakibe karşı olsun olmasın yeniden oynarsa, buna ilişkin ikinci skor hem kendi tarafı hem de rakip taraf için geçersiz kılınır. Hakem geçerli bir skor kazanma olanağından yoksun kalmış yarışmacılara yapay bir ayarlı skor verecektir.

C.            Artırım Süreci Sırasında Fark Edilmişse

Hakem bir yarışmacının kendisine o turda oynaması için ayrılmış olmayan bir bordu oynadığını artırım sırasında fark ederse artırımı geçersiz kılacak; masaya doğru yarışmacıların oturmasını ve bunların da hem şimdiki hem de gelecekteki turlarda yararlanabilecekleri haklar konusunda bilgi edinmelerini sağlayacaktır. Bunun üzerine ikinci bir artırım başlar. Oyuncular daha önce yaptıkları konuşmaları yinelemek zorundadırlar. Herhangi bir konuşma birinci artırımdaki koşut konuşmadan herhangi bir biçimde ayrılırsa hakem bordu geçersiz kılacaktır. Böyle bir durum oluşmazsa artırım ve oyun normal şekilde sürer. Hakemin eğer her iki taraf için de bordun normal oynanmaması için kasıtlı bir deneme olduğuna dair bir kanaati oluşursa yöntemsel ceza (ve ayarlı skor) verebilir.

YASA 16 – İZİNLİ VE İZİNSİZ BİLGİ

A.            Oyuncuların Bilgiyi Kullanması
1.         Bir oyuncu artırım veya oyun sırasında, bilgiyi aşağıdaki durumlarda kullanabilir:

(a)        bu bilgi oynanan borddaki yasal konuşma ve oyunlardan geliyorsa (kabul edilen yasal olmayan konuşmalar ve oyunlar dahil) ve başka kaynaklardan gelen usulsüz bilgiden etkilenmemişse veya;

(b)        geri alınan bir eylemden dolayı kullanılabilir bilgi ise (bkz. D) veya;

(c)       bilginin herhangi bir yasa ya da yönetmelikte kullanılabilir olduğu belirtilmişse ya da aksi belirtilmemişse, bu yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği prosedürlerin uygulanmasından açığa çıkan bilgi ise (ancak bkz. aşağıdaki B1); ya da

(d)       oyuncunun borddan elini almasından önce elde ettiği (Yasa 7B) ve bu Yasalar ile kullanımına izin verilmeyen bilgiler kapsamında değil ise.

2.         Oyuncular ayrıca kendilerine ait skor tahminlerini, rakiplerinin özelliklerini ve turnuva yönetmeliklerinin herhangi bir gerekliliğini dikkate alabilirler.
3.         Hiçbir oyuncu konuşmasını ya da oyununu başka bir bilgiye dayandıramaz (böyle bir bilgi harici bilgi olarak belirlenmiştir).
4.         Bu yasanın zarara neden olacak şekilde ihlali söz konusuysa hakem Yasa 12C’ye uygun olarak skor ayarlaması yapar.
B.            Ortaktan Gelen Harici Bilgi
1.          (a)       Bir oyuncu, ortağına örneğin söz, soru, bir soruya yanıt, beklenmedik[2] bir alert ya da alert edilmemesi veya kuşkuya yer bırakmayan duraksama, her zamankinden farklı hız, özel vurgu, ses tonu, jest, hareket, tavır veya benzerleriyle, bir konuşmanın yapılması ya da bir oyunun oynanması dileğini belirten harici bir bilgi verirse; ortağı mantıklı alternatifler arasından harici bilginin açıkça göstermiş olabileceğini seçemez.

(b)      Mantıklı alternatif, söz konusu oyuncunun seviyesindeki oyuncu sınıfında ve ortaklık metotlarını kullanarak, o seviyedeki oyuncuların belirgin bir oranının ciddi bir şekilde göz önünde bulunduracağının, bazılarının seçebileceğinin değerlendirildiği seçenektir.

2.                                             Bir oyuncu bir rakibinin böyle bir bilgi verdiğini ve bunun zarara yol açabileceğini düşündüğü zaman, Yetkili Federasyon tarafından yasaklanmadıkça (ki bu durum hakem çağırılmasını gerektirebilir), daha sonra hakem çağırma hakkını saklı tutacağını bildirebilir (rakipler izinsiz bilgi iletilmiş olabileceği savına karşı iseler, hakemi hemen çağırmalıdırlar).
3.         Bir oyuncu, bir rakibinin mantıklı alternatifler arasından böyle bir bilginin öne çıkarmış olabileceği bir alternatifi seçtiğine dair, sağlam bir gerekçesi olduğuna inanıyorsa oyun bittikten sonra[3] hakemi çağırmalıdır. Hakem yasaya aykırılık bulunduğu ve bunun da kusurlu taraf lehine bir avantaj yarattığı kanısına varırsa bir ayarlı skor vermelidir (bkz. Yasa 12).
C.            Diğer Kaynaklardan Gelen Harici Bilgi
1.         Bir oyuncu oynamakta olduğu veya daha sonra oynayacağı bir bord hakkında kazara; yanlış ele bakmak; konuşmalar, sonuç veya yorumlar duymak; başka bir masada kartları görmek; artırım başlamadan kendi masasındaki başka bir oyuncuya ait bir kartı görmek gibi yollardan izinsiz bilgi edindiği zaman, hakem masaya, tercihen bilginin alıcısı tarafından, derhal çağrılmalıdır.
2.         Eğer hakem bu bilginin normal oyunu etkileyebileceğini düşünürse, herhangi bir konuşma olmadan, aşağıdakileri yapabilir:

(a)      Eğer yarışmanın çeşidi ve skorlama yöntemi uygunsa, bir el ile ilgili bilgi sahibi oyuncunun bu eli almasını sağlayacak şekilde, oyuncuların konumunu ayarlar; ya da

(b)      Yarışmanın şekli elverişli ise söz konusu yarışmacılar için bordun yeniden dağıtılması talimatını verir; ya da

(c)      İzinsiz bilginin sonucu etkileyebileceği kanısına varırsa, ayarlı skor vermek üzere bordun oynanmasına izin verebilir; ya da

(d)      Bir yapay ayarlı skor atar.

3.         Söz konusu izinsiz bilginin ilk konuşmanın yapılmasından sonra ve bordun oynanmasının tamamlanmasından önce alınması durumunda hakem 2 (c) maddesindeki gibi hareket eder
D.            Geri Alınan Konuşma ve Oyunlardan Gelen Bilgi

Bir konuşma ya da oyun bu yasalar çerçevesinde geri alındığında;

1.         Kusursuz taraf için, geri alınmış eylemden kaynaklanan tüm bilgiler; ister kendileri, ister rakipleri yapmış olsun; yasaldır.
2.         Kusurlu taraf için, geri alınmış eylemden – ister kendileri, ister rakipleri yapmış olsun – kaynaklanan tüm bilgiler izinsizdir. Kusurlu tarafın bir oyuncusu mantıklı alternatifler arasından izinsiz bilginin açıkça göstermiş olabileceğini seçemez.

YASA 17 – ARTIRIM SÜRECİ

A.            Artırım Süreci Başlar

Bir dağıtımda bir taraf için artırım süreci ortaklardan birinin kartlarını bordan almasıyla başlar.

B.            İlk Konuşma

Bordda dağıtan olarak belirtilen oyuncu ilk konuşmayı yapar.

C.            Takip Eden Konuşmalar

Dağıtanın solundaki oyuncu ikinci konuşmayı yapar ve bundan sonra her oyuncu saat yönünde sıra ile konuşur.

D.            Yanlış Borddaki Kartlar
1.         Yanlış borddan kartlarını alan bir oyuncu bir konuşma yaparsa, bu konuşma iptal edilir.
2.         Doğru ele baktıktan sonra kusurlu taraf tekrar konuşma yapar ve konuşma normal olarak o noktadan itibaren devam eder. Kusurlu oyuncunun solundaki rakip iptal edilen konuşma üzerine bir konuşma yapmış ise ve kusurlu oyuncunun değişik konuşması iptal edilen konuşmasından önemli bir farklılık[4] gösterirse (kusurlu oyuncunun solundaki rakip önceki konuşmasını tekrar edecektir) ya da kusurlu tarafın ortağı geçersiz kılınmış konuşmanın üzerine konuşma yaptıysa hakem yapay ayarlı skorlar atayacaktır.
3.         Kusurlu oyuncu kartlarını yanlışlıkla aldığı bord ile ilgili iptal edilmiş konuşmasını daha sonra tekrar ederse, hakem bordun normal şekilde oynanmasına izin verebilir, ancak hakem kusurlu oyuncunun konuşması iptal edilmiş özgün konuşmasından herhangi bir biçimde farklılık4 gösterirse yapay ayarlı skor atayacaktır (bkz. Yasa 90).
4.         Yukarıdaki 2 ve 3. maddeler altındaki düzeltmelere ilaveten yöntemsel ceza (Yasa 90) verilmesi değerlendirilebilir.
E.             Artırım Sürecinin Sonu
1.         Artırım ve artırım süreci Yasa 22’de öngörüldüğü şekilde sona erer.
2.         Bir konuşmanın ardından üç pas geldiğinde, bu paslardan biri, sıra kendisine geldiğinde konuşma hakkı bulunan oyuncunun bu hakkından yoksun bırakarak; sıra dışı olarak söylenmişse artırım sona ermez. Böyle bir durumda, artırım, sırasını kaçıran oyuncuya geri döner. Bundan sonraki tüm paslar geçersiz kılınır ve artırım normal bir şekilde devam eder. Geçersiz kılınan konuşmalar için Yasa 16D uygulanır ve sıra dışı olarak pas geçen oyuncu kusurlu taraftır.

YASA 18 – DEKLARELER

A.            Doğru Biçim

Bir deklare birden yediye kadar bir artı löve sayısı (altının üzerindeki löveler) ve bir tür belirtir (pas, kontr ve sürkontr konuşmadır ancak deklare değildir.)

B.            Bir Deklarenin Hükmünün Kaldırılması

Bir deklare daha pahalı türlerden birinde aynı sayıda artı löve veya herhangi bir türde daha büyük sayıda artı löve belirtirse bir önceki deklarenin hükmünü kaldırır.

C.            Yeterli Deklare

Bir önceki deklarenin hükmünü kaldıran bir deklare yeterli bir deklaredir.

D             Yetersiz Deklare

Bir önceki deklarenin hükmünü kaldıramayan bir deklare yetersiz bir deklaredir.

E.             Türlerin Düzeyi

Büyükten küçüğe doğru türler şöyle sıralanır: sanzatu, pik, kör, karo, trefl.

F.             Değişik Yöntemler

Yetkili Federasyon konuşmaların yapılmasında değişik yöntemlere izin verebilir.

YASA 19 – KONTRLAR VE SÜRKONTRLAR

A.            Kontrlar
1.         Bir oyuncu yalnızca son deklareye kontr atabilir.  Bu deklare bir rakip tarafından yapılmış olmalıdır;  araya pastan başka bir konuşmanın girmemiş olması zorunludur.
2.         Kontr atarken, bir oyuncu artı lövelerin sayısını veya türü belirtmemelidir. Tek doğru biçim sadece tek kelimedir “Kontr”.
3.         Bir oyuncu, kontr atarken, deklareyi, veya artı lövelerin sayısını veya türü yanlış belirtirse, yapılmış olan deklareye kontr atmış sayılır. (Yasa 16 – İzinsiz Bilgi – uygulanabilir.)
B.            Sürkontrlar
1.         Bir oyuncu yalnızca son kontra sürkontr atabilir. Bu kontr bir rakip tarafından yapılmış olmalıdır; araya pastan başka bir konuşmanın girmemiş olması zorunludur.
2.         Sürkontr atarken, bir oyuncu artı lövelerin sayısını veya türü belirtmemelidir. Tek doğru biçim sadece tek kelimedir “Sürkontr”.
3.         Bir oyuncu, sürkontr atarken, kontr atılan deklareyi veya artı lövelerin sayısını veya türünü yanlış belirtirse, yapılmış olan deklareye sürkontr atmış sayılır. (Yasa 16 – İzinsiz Bilgi – uygulanabilir.)
C.            Kontr veya Sürkontrun Hükmünün Kaldırılması

Daha sonra yapılan yasal bir deklare kontr veya sürkontrun hükmünü kaldırır.

D.            Kontrlu veya Sürkontrlu Bir Kontratın Skorlanması

Bir kontrlu veya sürkontrlu deklareyi yasal bir deklare izlemezse, skorlama değerleri Yasa 77’de öngörülen şekilde artırılır.

YASA 20 – KONUŞMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE AÇIKLANMASI

A.            Açıkça Anlaşılamayan Konuşma

Bir oyuncu hangi konuşmanın yapıldığı ile ilgili tereddütte ise hemen açıklık getirilmesini talep edebilir.

B.            Artırım Süreci Sırasında Konuşmaların Gözden Geçirilmesi

Artırım süreci sırasında, bir oyuncu konuşma sırası kendisine geldiğinde, yasa gereği pas geçmesi gereken oyunculardan değil ise önceki tüm konuşmaların tekrarlanmasını[5] isteme hakkına sahiptir. Talebe cevap verirken alertler de yinelemeye dahil edilmelidir. Bir oyuncu daha önceki konuşmalar ile ilgili kısmi tekrar yapılmasını talep edemez ve tamamlanmadan önce tekrarı yarıda kesemez.

C.            Sonuncu Pastan Sonra Gözden Geçirme
1.         Sonuncu pastan sonra her defans oyuncusu, atağın kendisinde olup olmadığını sorma hakkına sahiptir (bkz. Yasa 47E ve Yasa 41).
2.         Dekleran[6] veya her defans oyuncusu, oynama sırası kendisine ilk geldiğinde, önceki tüm konuşmaların tekrarlanmasını isteyebilir (bkz. Yasa 41B ve Yasa 41C). B maddesinde olduğu gibi oyuncu daha önceki konuşmalar ile ilgili kısmi tekrar yapılmasını talep edemez ve tamamlanmadan önce tekrarı yarıda kesemez.
D.            Artırımı Kim Gözden Geçirebilir

Konuşmaların tekrarlanması5 talebini yalnızca bir rakip yerine getirecektir.

E.             Yinelemedeki Yanlışlığın Düzeltilmesi

Tüm oyuncular, yer veya yasa gereği pas geçmesi gereken bir oyuncu da dahil, yinelemedeki5 yanlışlıkların gecikmeksizin düzeltilmesinden sorumludur (düzeltilmeyen yineleme zarara yol açarsa bkz. Yasa 12C1).

 

 

F.             Konuşmaların Açıklanması
1.         Artırım sırasında ve sonuncu pastan önce, her oyuncu, sadece konuşma sırası kendisine geldiğinde, rakiplerinin artırımlarının tam olarak açıklanmasını isteyebilir. Talepte bulunan oyuncunun gerçekten yapılmış konuşmaları, ilintili olup da yapılmamış olası konuşmaları ya da ortaklık anlaşması olan konularda seçilen eylem ile ilgili müdahaleleri öğrenme hakkı vardır. Hakemin aksi yönde bir talimatı hariç, verilen yanıtlar normal olarak söz konusu konuşmayı yapmış olan oyuncunun ortağı tarafından verilmelidir. Soruyu soran oyuncunun ortağı konuşma ya da oyun sırası kendisine gelinceye kadar destekleyici bir soru soramaz. Yasa 16 uygulanabilir ve Yetkili Federasyon yazılı açıklamalar ile ilgili yönetmelikler hazırlayabilir.
2.         Sonuncu pastan sonra ve oyun süreci boyunca, her defans oyuncusu oynama sırası kendisine geldiğinde rakip artırımının açıklanmasını isteyebilir. Elden ya da yerden oynama sırası kendisinde iken, dekleran, defans oyuncularının konuşmalarının veya kart oyunu anlaşmalarının açıklanmasını isteyebilir. Açıklamalar 1. maddede belirtildiği şekilde ve eylemi açıklanan oyuncunun ortağı tarafından verilmelidir.
3.         Yukarıda belirtilen 1. ve 2. maddeler kapsamında bir oyuncu tek bir konuşmaya ilişkin soru sorabilir ancak bu durumda Yasa 16B1 uygulanabilir.
4.         Bir oyuncunun açıklama yaptıktan sonra kendi açıklamasının yanlış ya da eksik olduğunu fark etmesi durumunda hemen hakem çağırmalıdır. Hakem Yasa 21B ya da Yasa 40B4’ü uygular.
 1. (a) Ortağı yanlış bir açıklama vermiş olan bir oyuncu hatayı artırım sürecinde düzeltemez veya bir yanlış yapıldığını herhangi bir şekilde ima edemez. ‘Yanlış açıklama’ alert ya da açıklamanın yönetmeliklerin gerekliliklerine göre yapılmaması ya da yönetmeliklerin gerektirmediği bir alert (ya da açıklama) yapılmasını kapsamaktadır.

(b)          Oyuncu ilk yasal fırsatta ki bu yasal fırsat;

(i)    bir defans oyuncusu için oyun sonu, ve

(ii)   dekleran ya da yer için artırmanın son pasından sonradır;

kendi görüşüne göre ortağının açıklamasının hatalı olduğu ile ilgili rakiplerini bilgilendirerek hakem çağırmalıdır (bkz. Yasa 75).

6.         Hakemin oyuncunun rakibi tarafından kendisine verilen yanlış bilgiye dayanarak bir tavır aldığına kanaat getirmesi ve uygun olması durumunda bkz. Yasa 21 ya da Yasa 47E.
G.            Yanlış Prosedür
1.         Sadece ortağın yararına bir soru sormak uygunsuzdur.
2.         Yetkili Federasyonun izin verdiği durumlar haricinde, bir oyuncu artırım ya da oyun sürecinde kendi sistem kartı ve notlarına başvuramaz.

YASA 21 – YANLIŞ BİLGİYE DAYALI KONUŞMA

A.            Oyuncunun Yanlış Anlamasından Kaynaklanan Konuşma

Bir oyuncunun kendi yanlış anlamasına dayanarak yapmış olduğu bir konuşma onarılamaz veya telafi edilemez.

 

B.            Rakibin Yanlış Bilgilendirmesinden Kaynaklanan Konuşma
 1. (a) Artırım sürecinin sonuna kadar, bir oyuncu, ortağının daha sonra konuşma yapmamış olması koşuluyla, hakemin oyuncunun rakipleri tarafından verilen yanlış bilgi nedeniyle, konuşma yapma kararının etkilenmiş olabileceğine kanaat getirmesi durumunda; kendi tarafı için başka bir onarma olmaksızın konuşmasını değiştirebilir (bkz. Yasa 17E). Yetkili Federasyon tarafınca gerekli görülen bir alertün hemen alert edilmemesi yanlış bilgilendirme olarak kabul edilmektedir.

(b)        Aksini ispatlayan bir kanıt olmadıkça hakem Yanlış Konuşmadan ziyade Yanlış Açıklama olduğunu farz etmelidir.

2.         Bir oyuncu yanlış bilgilendirme sebebi ile (bundan önceki 1. paragrafta olduğu gibi)  yapmış olduğu bir konuşmayı değiştirmeyi seçerse,   solundaki oyuncu da bu düzeltmeden önce yapılmış konuşmanın üzerine yapmış olduğu her türlü konuşmasını hakemin elin oynanmasından sonra, Yasa 16D’nin uygulanacağı, oyuncunun geri aldığı konuşmasının kusursuz tarafa zarar verebilecek bir bilgiyi içermediğine kanaat getirmesi şartıyla; onarma olmaksızın, değiştirebilir.
3.         Konuşmayı değiştirme süresi geçmişse ve hakem usulsüzlük nedeniyle kusurlu tarafın avantaj sağladığına kanaat getirirse ayarlı skor atar.

YASA 22 – ARTIRIM BİTTİKTEN SONRA YÖNTEM

A.            Artırımın Bitmesi

Artırım aşağıdaki durumlarda sona erer;

1.         Tüm dört oyuncunun pas geçmesi durumunda (ancak bkz. Yasa 25). Eller oynanmaksızın borda geri konulur. Deste yeniden dağıtılmayacaktır.
2.         Bir veya daha fazla oyuncu deklare verdikten sonra, son verilen deklareyi sıralı bir şekilde takiben arka arkaya üç pas geçilmesinden sonra. Sonuncu deklare kontrat haline gelir (ancak bkz. Yasa 19D).
B.            Artırım Sürecinin Sona Ermesi
1.         Artırım süreci A2’deki şekilde artırımın bitmesini takiben her iki defans oyuncusundan birinin atak kağıdını açmasından sonra sona erer (atağın sırasız olması durumunda bkz. Yasa 54). Artırımın bitmesi ile artırım sürecinin bitmesi arasındaki süre Açıklama Evresi olarak belirlenmiştir.
2.         Hiçbir oyuncunun deklare vermemesi durumunda (bkz. A1) artırım süreci tüm dört elin de borda geri konulmasıyla sona erer.

YASA 23 – OLASI ZARARIN FARKINDA OLMA

Her durumda, hakem kusurlu tarafın bir usulsüzlüğü işlediği anda, bu usulsüzlüğün kusursuz tarafa zarar verebileceğinin farkında olabileceğine kanaat getirirse, artırım veya oyunun devam etmesini isteyecektir (eğer tamamlanmadıysa). Oyun bittikten sonra hakem, kusurlu tarafın bu usulsüzlükten[7] yarar sağladığını düşünürse ayarlı skor atayacaktır.

YASA 24 – ARTIRIM SÜRECİNDE KART GÖRÜNMESİ VEYA ÇIKILMASI

Hakem, artırım sürecinde, bir oyuncunun kendi hatası nedeniyle o oyuncunun elindeki bir veya birkaç kartın yüzlerinin oyuncunun ortağı tarafından görülebilecek konuma gelmiş bulunduğunu belirlerse, bu durumdaki her bir kartın artırım süreci bitene kadar masanın üzerinde açık bırakılmasını isteyecektir. Açık kartlardan edinilen bilgi kusursuz taraf için izinli ancak kusurlu taraf için izinsiz bilgidir. Kusurlu oyuncunun sonradan defans oyuncusu olması durumunda bu durumdaki her bir kart cezalı kart haline gelir (bkz. Yasa 50). Bu durumda;

A.            Vaktinden Önce Çıkılmamış Küçük Kart

Bu onör düzeyinin altında tek bir kart ise ve vaktinden önce çıkılmamışsa, başka onarma yapılmaz.

 

 

 

B.            Onör Düzeyindeki Tek Kart veya Vaktinden Önce Çıkılmış Kart

Bu onör düzeyindeki tek bir kart veya vaktinden önce çıkılmış herhangi bir kart ise kusurlu oyuncunun ortağı konuşma sırası kendisine ilk geldiğinde pas geçmek zorundadır (pas kusursuz tarafa zarar verdiğinde bkz. Yasa 23).

C.            İki veya Daha Fazla Kartın Görünmesi

İki veya daha fazla kart görünmüşse kusurlu oyuncunun ortağı konuşma sırası kendisine ilk geldiğinde pas geçmek zorundadır (pas kusursuz tarafa zarar verdiğinde bkz. Yasa 23).

YASA 25 – KONUŞMALARIN YASAL YA DA YASADIŞI DEĞİŞTİRİLMESİ

A.            İstem Dışı Konuşma
1.         Ortağı bir konuşma yapıncaya kadar, bir oyuncu istem dışı yaptığı konuşmayı yapmak istediği konuşma ile değiştirebilir; ancak bunu yaparken ya da yapma girişiminde bulunurken düşünmek için duraklamamalıdır. İkinci yapılan (istemli) konuşması kalır ve uygun olan Yasaya tabidir.
2.         Ortağının üzerine konuşma yapmış olduğu hiçbir konuşma değiştirilemez.
3.         Oyuncunun ortağına tekrar sıra gelmeden artırmanın bitmesi durumunda, artırım sürecinin bitmesinden sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz.
4.         Eğer bir değişiklik yapılmasına izin verilirse soldaki oyuncu ilk konuşmanın üzerine yapmış olduğu herhangi bir konuşmasını geri alabilir. Geri alınan konuşmadan elde edilen bilgi sadece kendi tarafı için izinlidir. Daha başka bir onarma yapılmaz.
B.            İsteyerek Yapılmış Konuşma
1.         A maddesi ile izin verilmeyen bir değiştirilmiş konuşma kusurlu tarafın solundaki rakip tarafından kabul edilebilir (solundaki rakibin değiştirilmiş konuşma üzerine isteyerek konuşma yapması ile kabul edilir). Bu durumda ilk konuşma geri alınır ve ikinci konuşma kalır ve artırım devam eder.
2.         1. bend dışında A maddesi ile izin verilmeyen bir konuşma iptal edilir. İlk konuşma kalır ve artırım devam eder.
3.         Geri alınan ya da iptal edilen bir konuşma ile ilgili Yasa 16D uygulanır.

YASA 26 – GERİ ALINAN KONUŞMA, ÇIKIŞ KISITLAMALARI

Kusurlu oyuncu konuşmasını geri alıp, bunun yerine değişik[8] bir konuşma yapmayı seçer ve daha sonra defans oyuncusu olursa:

A.            Belli Bir Renk İle İlgili Konuşma

Geri alınan konuşma sadece belli bir renk veya renkler (başka renk ile değil)   ile ilgiliyse ve eğer

1.         her bir söz konusu renk aynı oyuncu tarafından yasal artırımda belirtilmişse, çıkış kısıtlaması uygulanmaz, ancak bkz. Yasa 16D.
2.         geri alınan konuşmada belirtilen bir renk aynı oyuncu tarafından daha sonra yasal artırımda belirtilmemişse, o zaman kusurlu oyuncunun ortağının atak dahil çıkış sırası ilk olarak kendisine geldiğinde dekleran;
            (a)       ya kusurlu oyuncunun ortağının, belirtilmiş olan söz konusu rengini çıkmasını ister (eğer birden fazla renk belirtilmişse dekleran rengi seçer);
            (b)       ya da kusurlu oyuncunun ortağının, belirtilmiş söz konusu (bir) rengini çıkmasını yasaklar. Bu yasak çıkış kusurlu oyuncunun ortağında kaldığı sürece devam eder.
B.            Diğer Geri Alınmış Konuşmalar

Diğer geri alınmış konuşmalar için, dekleran kusurlu oyuncunun ortağının, atak da dahil olmak üzere çıkış sırası kendisine ilk geldiğinde herhangi bir rengi çıkmasını yasaklayabilir; bu yasak, çıkış kusurlu oyuncunun ortağında kaldığı sürece devam eder.

YASA 27 – YETERSİZ DEKLARE

A.            Yetersiz Deklarenin Kabulü
1.         Herhangi bir yetersiz deklare, kusurlu oyuncunun solundaki rakibinin isteği ile kabul edilebilir (yasal olarak işlem görebilir). Bu oyuncu konuşursa deklare kabul edilmiş olur.
2.         Bir oyuncu sırasız olarak yetersiz bir deklare verirse, Yasa 31 uygulanır.
B.            Kabul Edilmeyen Yetersiz Deklare

Sıra olarak doğru yapılmış bir yetersiz deklare kabul edilmezse (bkz. A), bu deklare yasal bir konuşma (ancak bkz. takip eden 3. madde) ile değiştirilerek düzeltilmek zorundadır. Bu durumda;

1.      (a)          Yetersiz deklare aynı türde en düşük yeterli deklare ile düzeltilmişse ve hakemin görüşüne göre hem yetersiz deklare hem de onun yerine verilen deklare kesinlikle yapay değilse artırım daha ileri bir onarma yapılmadan devam eder. Yasa 16D bu duruma uygulanmaz, ancak bkz. aşağıdaki D.

(b)       (a)’daki durumların haricinde, eğer yetersiz deklare; hakemin görüşüne göre yetersiz deklare ile aynı anlamı[9] taşıyan veya yetersiz deklareden daha kesin bir anlam (yetersiz deklarenin olası anlamları kapsamında) taşıyan bir yasal konuşma ile düzeltilirse artırım daha ileri bir onarma uygulanmaksızın devam eder, ancak bkz. aşağıdaki D.

2.         Yukarıda B1 ile hükme bağlananın dışında, eğer yetersiz deklare yeterli bir deklare ile ya da pas ile düzeltilmişse kusurlu oyuncunun ortağı konuşma sırası kendisine her geldiğinde pas geçmek zorundadır. Yasa 26 ile öngörülen çıkış kısıtlamaları uygulanabilir ve bkz. Yasa 23.
3.         Yukarıda B1(b) ile hükme bağlananın dışında, kusurlu oyuncu yetersiz deklaresini bir kontr veya sürkontr ile düzeltmeye yeltenirse, yapılmak istenen bu konuşma iptal edilir. Kusurlu oyuncu yukarıda belirlenen şekilde bu konuşmasını düzeltmelidir, ortağı konuşma sırası kendisine her geldiğinde pas geçmek zorundadır. Yasa 26 ile öngörülen çıkış kısıtlamaları uygulanabilir ve bkz. Yasa 23.
4.         Kusurlu oyuncu yetersiz deklaresini başka bir yetersiz deklare ile düzeltmeye yeltenirse, Hakem kusurlu oyuncunun solundaki rakibin, A ile izin verildiği şekilde, kusurlu oyuncunu değiştirmiş olduğu yetersiz deklaresini kabul etmemesi durumunda 3’te belirlenen kuralları uygular.
C.            Zamansız Düzeltme

Kusurlu oyuncunun yetersiz deklaresini onarma ile ilgili olarak hakem kararını vermeden önce değiştirmesi durumunda, yetersiz deklarenin A maddesi ile izin verildiği şekilde kabul edilmedikçe değişiklik kalır. Hakem değiştirme ile ilgili olarak yukarıdaki bölümlerde belirlenen kuralları uygular.

D.            Kusursuz Tarafın Zarar Görmesi

B1’in uygulanmasını takiben oyunun sonunda hakem, yasaya aykırılıktan kaynaklanan yardım olmadan bordun sonucunun farklı olabileceğine ve kusursuz tarafın bunun neticesinde zarar gördüğüne (bkz. Yasa 12B1) kanaat getirirse ayarlı skor atamalıdır. Skor atarken yetersiz deklarenin verilmemiş olduğu durumda bordun olası sonucuna mümkün olduğunca yakın telafiyi vermeye çabalamalıdır.

YASA 28 – SIRA OLARAK DOĞRU YAPILMIŞ SAYILAN KONUŞMALAR

A.            Sağdaki Rakibin Pas Geçmesi Gerekmektedir

Bir konuşma, konuşma sırası oyuncunun sağındaki rakipte iken yapıldığında eğer o rakibin Yasaya göre pas geçmesi gerekiyorsa sıra olarak doğru yapılmış sayılır.

B.            Doğru Oyuncunun Sıra Dışı Konuşmayı İptal Eden Konuşması

Bir konuşma, konuşma sırası kendisinde olan oyuncu tarafından, rakibin sırasız konuşması için bir onarma belirlenmeden önce yapıldığında sıra olarak doğru yapılmış kabul edilir; bu şekilde yapılan konuşma sıra dışı konuşmanın onarılması hakkının yitirilmesine sebep olur ve artırım rakip o konuşmayı yapmamış gibi devam eder, ancak Yasa 16D2 uygulanır.

YASA 29 – SIRASIZ BİR KONUŞMADAN SONRA YÖNTEM

A.            Düzeltme Hakkının Yitirilmesi

Sırasız bir konuşmayı takiben, kusurlu oyuncunun solundaki rakip konuşma yapmayı seçebilir, böylece onarma hakkını yitirir.

B.            Sırasız Konuşmanın İptali

A maddesinin uygun olmadığı durumlarda, sırasız konuşma iptal edilir (ancak bkz. bundan önceki A bendi), ve artırım konuşma sırası kendisinde olan oyuncuya geri gider. Kusurlu oyuncu doğru sıra kendisine geldiğinde yasal herhangi bir konuşmayı yapabilir, ancak bu oyuncunun tarafı 30, 31 veya 32. Yasalardaki onarma ile ilgili hükümlere tabi olabilir.

C.            Sırasız Konuşma Yapay İse

Sırasız konuşma yapay ise, 30, 31 ve 32. Yasaların hükümleri söylenen türe değil, belirtilen tür(ler)e uygulanır.

YASA 30 – SIRASIZ PAS

Bir oyuncunun sırasız pas geçmesi ve konuşmanın iptal edilmesi durumunda Yasa 29A’da öngörülen seçenek uygulanmadıysa aşağıdaki hükümler uygulanır (pasın yapay olması durumunda bkz. C):

A.            Herhangi Bir Oyuncu Deklare Vermeden Önce

Bir oyuncu herhangi bir oyuncu deklare vermeden önce sırasız pas geçmişse, kusurlu oyuncu konuşma sırası kendisine ilk geldiğinde pas geçmek zorundadır ve Yasa 23 uygulanabilir.

B.            Herhangi Bir Oyuncu Deklare Verdikten Sonra
1.         Herhangi bir oyuncu deklare verdikten sonra, konuşma sırası kusurlu oyuncunun sağındaki rakipte iken sırasız pas geçilirse kusurlu oyuncu konuşma sırası kendisine ilk geldiğinde pas geçmek zorundadır.
2.         (a)       Herhangi bir oyuncu deklare verdikten sonra, konuşma sırası kusurlu oyuncunun ortağında iken kusurlu oyuncu sırasız pas geçerse kusurlu oyuncu konuşma sırası kendisine her geldiğinde pas geçmek zorundadır ve Yasa 23 uygulanabilir.

(b)       Kusurlu oyuncunun ortağı herhangi bir yeterli konuşma yapabilir veya pas geçebilir, ancak konuşmanın o turunda kontr veya sürkontr atamaz ve Yasa 23 uygulanabilir.

3.         Herhangi bir oyuncu deklare verdikten sonra, konuşma sırası kusurlu oyuncunun solundaki rakipte iken sırasız pas geçilmesi konuşmanın değiştirilmesi olarak işlem görür. Yasa 25 uygulanır.
C.            Pas Yapay İken

Sırasız pas yapay ise ya da yapay bir konuşmaya geçilen bir pas ise bu Yasa değil, Yasa 31, uygulanır.

YASA 31 – SIRASIZ DEKLARE

Bir oyuncu sırasız deklare verdiği, yapay pas geçtiği veya ortağın yapay konuşmasına pas geçtiği (bkz. Yasa 30C) zaman ve Yasa 29A’daki seçenek kullanılmayıp deklare iptal edilmişse, aşağıdaki hükümler uygulanır:

A.            Sıra Sağdaki Rakipte İken

Kusurlu oyuncu konuşma sırası sağındaki rakipte iken konuştuğunda:

1.         Bu rakip pas geçerse, kusurlu oyuncu sırasız konuşmasını tekrar etmek zorundadır ve bu konuşma yasal ise başka bir onarma yapılmaz.
2.         Bu rakip yasal[10] bir deklare verir, kontr veya sürkontr atarsa, kusurlu oyuncu herhangi bir yasal konuşmayı yapabilir; bu konuşma

(a)       sırasız deklaresinin türünü yinelediğinde, kusurlu oyuncunun ortağı konuşma sırası kendisine ilk geldiğinde pas geçmek zorundadır (bkz. Yasa 23).

(b)       sırasız deklarenin türünü yinelemediğinde veya sırasız konuşma yapay bir pas ya da ortağın yapay bir konuşmasına pas geçilmesi ise Yasa 26’daki çıkış kısıtlamaları uygulanabilir ve kusurlu oyuncunun ortağı konuşma sırası kendisine her geldiğinde pas geçmek zorundadır (bkz. Yasa 23).

B.            Sıra Ortağında veya Soldaki Rakipte İken

Kusurlu oyuncu, konuşma sırası ortağında iken veya kusurlu oyuncu daha önce konuşmamışsa konuşma sırası solundaki rakipte iken[11] bir deklare verirse, kusurlu oyuncunun ortağı konuşma sırası kendisine her geldiğinde pas geçmek zorundadır (pas kusursuz tarafa zarar verdiğinde bkz. Yasa 23). Yasa 26’daki çıkış kısıtlamaları uygulanabilir.

YASA 32 – SIRASIZ KONTR VEYA SÜRKONTR

Sırasız bir kontr veya sürkontr, kabulü olanaksız kontr ya da sürkontr dışında (soldaki rakip yine de konuşursa bkz. Yasa 36) soldaki rakibin seçimiyle kabul edilebilir (bkz. Yasa 29A). Eğer yasadışı konuşma kabul edilmezse, iptal edilir, Yasa 26B’deki çıkış kısıtlamaları uygulanabilir ve:

A.            Konuşma Sırası Kusurlu Oyuncunun Ortağında İken Atılan

Konuşma sırası kusurlu oyuncunun ortağında iken sırasız bir kontr veya sürkontr atıldığı zaman kusurlu oyuncunun ortağı konuşma sırası kendisine her geldiğinde pas geçmek zorundadır (pas kusursuz tarafa zarar verirse bkz. Yasa 23).

B.            Konuşma Sırası Sağdaki Rakipte İken Atılan

Konuşma sırası kusurlu oyuncunun sağındaki rakipte iken sırasız bir kontr veya sürkontr atılmışsa:

1.         Kusurlu oyuncunun sağındaki rakip pas geçerse, kusurlu oyuncu sırasız kontr veya sürkontrunu tekrar etmek zorundadır ve kontr veya sürkontrun kabulü olanaksız değilse başka bir onarma uygulanmaz, aksi takdirde Yasa 36 uygulanır.
2.         Kusurlu oyuncunun sağındaki rakip deklare verir, kontr veya sürkontr atarsa, kusurlu oyuncu sıra kendisine geldiğinde herhangi bir yasal konuşmayı yapabilir ama kusurlu oyuncunun ortağı konuşma sırası kendisine her geldiğinde pas geçmek zorundadır. Pas kusursuz tarafa zarar verirse bkz. Yasa 23.

YASA 33 – EŞZAMANLI KONUŞMALAR

Konuşma sırası kendisinde olan oyuncununki ile eşzamanlı olarak yapılan konuşma ondan sonra yapılmış sayılır.

YASA 34 – KONUŞMA HAKKININ KORUNMASI

Bir konuşmayı üç pas takip ettiğinde, bu paslardan biri veya daha fazlası sırasız ise, Yasa 17E2 uygulanır.

YASA 35 – KABULÜ OLANAKSIZ KONUŞMALAR

Aşağıda belirtilenler kabulü olanaksız konuşmalardır:

 1. Yasa 19 tarafından yasaklanmış bir kontr veya sürkontr. Yasa 36 uygulanır.
 2. Pas geçmesi zorunlu bir oyuncunun deklaresi, kontru veya sürkontru. Yasa 37 uygulanır.
 3. Yediden yüksek deklare. Yasa 38 uygulanır.
 4. Artırımın son pasından sonraki konuşma. Yasa 39 uygulanır.

YASA 36 – KABULÜ OLANAKSIZ KONTR VEYA SÜRKONTR

A.            Onarmadan Önce Soldaki Rakip Konuşmuşsa

Kabulü olanaksız bir kontr veya sürkontrun onarılmasından önce soldaki rakip konuşursa kabulü olanaksız konuşma ve bundan sonraki bütün konuşmalar iptal edilir. Artırım konuşma sırası kendisinde olan oyuncuya geri gider ve bir usulsüzlük olmamış gibi devam eder. Yasa 26’daki çıkış kısıtlamaları uygulanmaz.

B.            Onarmadan Önce Soldaki Rakip Konuşmamışsa

A bendi uygulanamadığında:

 1. Yasa 19’un izin vermediği her kontr ve sürkontr iptal edilir.
 2. Kusurlu oyuncu konuşmasını yasal bir konuşma ile değiştirmelidir, artırım devam eder ve kusurlu oyuncunun ortağı konuşma sırası her kendine geldiğinde pas geçmek zorundadır.
 3. Yasa 23 uygulanabilir. Yasa 26’daki çıkış kısıtlamaları uygulanabilir.
 4. Bu konuşma sırasız ise artırım sıra kendinde olan oyuncuya geri döner, kusurlu oyuncu sıra kendisine geldiğinde herhangi bir yasal konuşma yapabilir ve ortağı sıra her kendine geldiğinde pas geçmek zorundadır.

 

YASA 37 – PAS GEÇME ZORUNLULUĞUNA AYKIRI EYLEM

A.            Onarmadan Önce Soldaki Rakip Konuşmuşsa

Kabulü olanaksız konuşma yasa gereği pas geçmesi gereken bir oyuncunun yaptığı bir deklare, çektiği kontr veya sürkontr ise (ancak Yasa 19A1 veya 19B1’e aykırı bir hareket değilse) ve soldaki rakip hakem bir onarma belirlemeden konuşursa, bu konuşma ve sonraki tüm yasal konuşmalar geçerli olarak kalırlar. Kusurlu oyuncunun artırımın geri kalan kısmında pas geçmesi gerekiyorsa, sonraki turlarda yine pas geçmek zorundadır. Yasa 26’daki çıkış kısıtlamaları uygulanmaz.

B.            Onarmadan Önce Soldaki Rakip Konuşmamışsa

A bendi uygulanamadığında:

 1. Yasa gereği pas geçmesi gereken bir oyuncunun verdiği bir deklare, çektiği kontr veya sürkontr iptal edilir.
 2. Kusurlu oyuncu konuşmasını pas ile değiştirmelidir, artırım devam eder ve kusurlu tarafın her üyesi konuşma sırası her kendilerine geldiğinde pas geçmek zorundadır. Yasa 23 uygulanabilir. Yasa 26’daki çıkış kısıtlamaları uygulanabilir.

YASA 38 – YEDİDEN YÜKSEK DEKLARE

A.            Oynanmasına İzin Verilemez

Yediden yüksek bir kontratın oynanmasına asla izin verilemez.

B.            Konuşma ve Sonraki Konuşmalar İptal Edilir

Yediden yüksek bir deklare sonraki konuşmalarla birlikte iptal edilir.

C.            Kusurlu Taraf Pas Geçmelidir

Konuşma pas ile düzeltilir, eğer bitmediyse artırım devam eder ve kusurlu tarafın her üyesi konuşma sırası kendilerine her geldiğinde pas geçmek zorundadır.

D.            23 ve 26. Yasalara Başvurunun Olası Kaybı

Yasa 23 uygulanabilir ve Yasa 26’daki çıkış kısıtlamaları uygulanabilir. Kusurlu oyuncunu solundaki rakip yasaya aykırılıktan sonra ve bir onarma belirlenmeden önce konuşma yaparsa,  bu yasalara başvurulmaz.

YASA 39 – SONUNCU PASTAN SONRAKİ KONUŞMA

A.            Konuşmalar İptal Edilir

Artırımın sonuncu pasından sonra yapılan konuşmalar iptal edilir.

B.            Defans Oyuncusunun Pası veya Oynayan Tarafın Herhangi Bir Konuşması

Eğer kusurlu oyuncunun solundaki rakip onarmadan önce bir konuşma yaparsa veya bu bir defans oyuncusunun pası veya gelecekteki dekleranın veya yerin bir konuşması ise, yaptırım uygulanmaz.

C.            Defans Oyuncusunun Başka Eylemi

Eğer kusurlu oyuncunun solundaki rakip yasaya aykırılıktan sonra bir konuşma yapmazsa ve aykırılık bir defans oyuncusunun deklaresi, kontru veya sürkontru ise Yasa 26’daki çıkış kısıtlamaları uygulanabilir.

YASA 40 – ORTAKLIK ANLAŞMALARI

A.            Oyuncuların Yöntemsel Uzlaşmaları
 1. (a) Bir ortaklık tarafından yöntem olarak kabul edilen ortaklık anlaşmalarına, açıkça tartışılarak veya örtülü şekilde ortak deneyim ya da oyuncuların farkındalıklarına dayalı olarak, ulaşılabilir.

(b)       Her ortaklık, ortaklık anlaşmalarını rakiplerine, onlara karşı oyun başlamadan önce ulaşılabilir kılmakla yükümlüdürler. Yetkili Federasyon bunun biçiminin nasıl olacağını belirler.

 1. Bu tür anlaşmalardan ortağa ulaşan bilgi, o anki ele ait konuşma, oyun ve şartlardan ortaya çıkmak zorundadır. Her oyuncu, yasal artırımı ve görünen kartları – bu yasalardaki kısıtlamalara bağlı kalarak- dikkate alma hakkına sahiptir. Her oyuncu bu yasalar ile ayrıntılı olarak belirlenmiş izinli bilgiyi kullanma hakkına sahiptir (bkz. Yasa 73C)
 2. Bir oyuncu, önceden bildirimde bulunmadan gizli ortaklık anlaşmasına dayalı olmamak koşuluyla herhangi bir konuşma veya oyunu yapabilir (bkz. Yasa 40C1).
B.            Özel Ortaklık Anlaşmaları
 1. (a) Yetkili Federasyon kendi takdiri ile bazı ortaklık anlaşmalarını “özel ortaklık anlaşması” olarak tanımlayabilir. Bir özel ortaklık anlaşması, Yetkili Federasyonun görüşüne göre, anlamı turnuvadaki kayda değer sayıdaki oyuncu için kolayca anlaşılamayabilecek veya tahmin edilemeyebilecek anlaşmadır.

(b)       İster açık, ister örtülü olsun ortaklar arası bir uzlaşma ortaklık anlaşmasıdır. Yetkili Federasyon aksine karar vermedikçe, bir konvansiyon, yapay anlamı olan herhangi bir konuşma gibi, diğer uzlaşma ve uygulamalarla birlikte özel ortaklık anlaşmalarını oluşturur.

 1. (a) Yetkili Federasyon herhangi bir özel ortaklık anlaşmasına izin verme, yasaklama veya şartlı izin verme hakkına hiç bir kısıtlama olmaksızın sahiptir. Yetkili Federasyon ortaklık anlaşmalarının ön açıklaması olarak detaylı ya da detaysız bir konvansiyon kartını şart koşabilir ve bunun kullanımını düzenleyebilir. Alert prosedürü yayınlayabilir ve/veya ortaklık anlaşmalarının açıklanması için başka yöntemler belirleyebilir. Bir konuşma veya oyunun ortaklığın hangi üyesi tarafından yapıldığına bağlı olarak anlamının değişmezliği genel prensibini değiştirebilir (bu tür bir düzenleme stil ve muhakemeyi değil sadece yöntemi kısıtlayabilir).

(b)       Yetkili Federasyon aksine karar almadıkça, bir oyuncu artırım süreci başladıktan oyun sona erene kadar kendi konvansiyon kartını inceleyemez, ancak kontrat sahibi taraf sadece Açıklama Evresinde kendi konvansiyon kartını inceleyebilir.

(c)       Yetkili Federasyon aksine karar almadıkça, bir oyuncu rakiplerin konvansiyon kartını aşağıdaki durumlarda inceleyebilir:

 • (i) artırım başlamadan önce,
 • (ii) Açıklama Evresi içinde,
 • (iii) artırım ve oyun sürecinde, sadece konuşma veya oynama sırası kendisindeyken.

(d) Yetkili Federasyon yapay konuşmalarda psişik yapılmasını kısıtlayabilir.

 1. Yetkili Federasyon artırım veya oyun sırasında bir soruya, soruya verilen bir cevaba veya bir usulsüzlüğe müteakip bir ortaklığın kendi anlaşmasını değiştirmeye yönelik önceden uzlaşmasını yasaklayabilir.
 2. Bir tarafın, rakiplerinin bir konuşma veya oyunu bu yasaların gerektirdiği şekilde açıklamaktaki eksikliği nedeniyle zarara uğraması halinde ayarlı skor ile onarma yapılır.
 3. Bir taraf rakiplerinin oynanan turnuvanın kurallarına aykırı özel bir ortaklık anlaşması kullanması nedeni ile zarara uğrarsa ayarlı skor atanmalıdır. Bu kurallara aykırılık yöntemsel cezaya tabi olabilir.
 4. (a) Bir oyuncu rakiplerin isteği üzerine ortağının konuşma veya oyunun anlamını açıklarken ortaklık uzlaşmaları ve ortaklık deneyimince kendisinde oluşan tüm özel bilgileri açıklamalıdır, ancak briç oyuncularınca genel olarak bilinen konularda kendi bilgi ve deneyimine bağlı çıkarımları açıklamak zorunda değildir.

(b)       Hakem, rakiplerinin seçimi için önemli bir bilginin açıklama sırasında verilmemesi ve bundan zarar görülmesi halinde skoru ayarlar.

C.            Sistemden Sapma ve Psişik Aksiyon
 1. Bir oyuncunun kendi tarafınca önceden ilan edilmiş anlaşmasından sapması, ancak ortağının bu sapmadan haberi olması için rakiplerden daha fazla nedeninin olmadığı kesinse mümkün olabilir. Tekrar eden sapmalar örtülü anlaşmaya dönüşebilir, böylece ortaklığın yöntemlerinin bir parçası halini alır ve sistemlerin açıklamasını düzenleyen kurallara göre açıklanmak zorundadır. Hakem açıklanmamış bilginin rakiplere zarar verdiğine hükmederse skoru ayarlar ve yöntemsel ceza verebilir.
 2. Yukarıdaki durum hariç hiç bir oyuncu sistemden saptığını rakiplerine açıklamak zorunda değildir.
 3. (a) Yetkili Federasyon izin vermedikçe bir oyuncu artırım ve oyun süreçlerinde hafıza, hesaplama veya teknik ile ilgili herhangi bir yardım aracına başvuramaz.

(b) Ortaklık anlaşmalarının açıklamasında tekrar eden ihlaller cezalandırılabilir.

YASA 41 – OYUNUN BAŞLAMASI

A.            Kapalı Atak

Bir deklare, kontr veya sürkontru sıralı üç pas takip ettikten sonra, dekleran olması gereken oyuncunun solundaki defans oyuncusu kapalı olarak atak eder[12]. Kapalı atak sadece usulsüzlükten sonra hakemin talimatı üzerine geri alınabilir (bkz. Yasa 47E2); geri alınan kart defans oyuncusunun eline geri konmak zorundadır.

B.            Artırımın Tekrar Edilmesi Ve Sorular

Atak kartı açılmadan önce, atak eden oyuncunun ortağı ve dekleran olması gereken oyuncu (ancak yer olması gereken oyuncu değil) artırımın tekrar edilmesini isteyebilir veya bir rakibinin konuşmasının açıklanmasını talep edebilir (bkz. Yasa 20F2 ve 20F3). Dekleran[13] veya her bir defans oyuncusu, bir kart oynama sırası ilk kendilerine geldiğinde, artırımın tekrar edilmesini isteyebilir; bu hak oyuncu bir kart oynadığında sonra erer. Defans oyuncuları (Yasa 16’ya tabi olarak) ve dekleran, her biri oynama sırası kendisinde[14] iken oyun süreci boyunca açıklama talep etme haklarını korurlar.

C.            Atağın Gösterilmesi

Açıklama Evresini takiben, atağın yüzü çevrilir, oyun süreci geri dönülmez bir şekilde başlar ve yerin eli açılır (sırasız yüzü açık bir atak varsa Yasa 54A). Konuşmaların tekrarlatılmasının zamanı geçtikten sonra (bkz. yukarıda B), dekleran veya her bir defans oyuncusu, oynama sırası kendisinde14 iken, kontratın ne olduğunun ve kontr veya sürkontr atılıp atılmadığının kendisine bildirilmesi hakkına sahiptir ancak bu oyuncu, kontr veya sürkontru kimin attığını soramaz.

D.            Yerin Eli

Atak gösterildikten sonra, yer elini, renklere göre ayrılmış, kartlar derecelerine göre sıralanmış, en küçük kart deklerana yakın olacak şekilde uzunlamasına dekleranı işaret eden kolonlar halinde, kozlar yerin sağına gelecek biçimde masanın üzerine kendi önüne yayar. Dekleran hem kendi hem de yerin elini oynar.

YASA 42 – YERİN HAKLARI

A.            Mutlak Haklar
1.         Yer, hakemin önünde, olay veya Yasa ile ilgili bilgi verme hakkına sahiptir.
2.         Kazanılmış ve kaybedilmiş lövelerin sayısını takip edebilir.
3.         Yerin kartlarını dekleranın yönergesi doğrultusunda onun görevlisi olarak oynar (eğer yer bir kartın oynanmasını önermişse bkz. Yasa 45F).
B.            Sınırlanmış Haklar

Yer diğer haklarını Yasa 43’de belirtilen sınırlamalara tabi olarak kullanabilir.

1.         Yer deklerana bir lövede renge uymadığı zaman çıkılan renkte kartı olup olmadığını sorabilir (ancak defans oyuncusuna soramaz).
2.         Dekleranın herhangi bir usulsüzlüğünü önlemeye çalışabilir.
3.         Sadece elin oynanması tamamlandıktan sonra herhangi bir usulsüzlüğe dikkat çekebilir.

YASA 43 – YER ÜZERİNDEKİ KISITLAMALAR

Yasa 42’de belirtilenler dışında:

A.            Yer Üzerindeki Kısıtlamalar
1.      (a)          Usulsüzlüğe başka bir oyuncu tarafından dikkat çekilmedikçe,   yer oyun esnasında hakem çağırma girişiminde bulunmamalıdır.

(b)       Yer oyun esnasında bir usulsüzlüğe dikkat çekemez.

(c)       Yer oyuna katılmamalıdır veya oyun hakkında dekleranla hiçbir iletişimde bulunmamalıdır.

2.         (a)    Yer dekleranla ellerini değiştiremez.

(b)       Yer dekleranın eli oynamasını izlemek için yerinden kalkamaz.

(c)       Yer, kendi girişimi ile, herhangi bir defans oyuncusunun elindeki bir kartın yüzüne bakamaz.

B.            İhlal Gerçekleşirse
1.         Yer bundan önceki A1 ve A2 bentlerinde sayılan kısıtlamaların ihlali halinde Yasa 90 hükümlerince cezalandırılır.
2.         Eğer yer, bundan önceki A2 bendinde sayılan kısıtlamaları ihlal ettikten sonra:

(a)       dekleranı yanlış elden çıkış yapmaması hakkında uyarırsa, herhangi bir defans oyuncusu dekleranın çıkış yapacağı eli seçebilir.

(b)       elinden oynadığı bir kartın rönons teşkil edip etmediğini deklerana ilk kez kendisi sorarsa, dekleran oynadığı kart yasadışı ise doğru kartla düzeltmek zorundadır ve Yasa 64’de öngörülen hükümler rönons resmileşmiş gibi uygulanır.

3.         Eğer yer bundan önceki A2 bendinde sayılan kısıtlamalara aykırı davrandıktan sonra bir defans oyuncusunun aykırılığına ilk kez dikkat çekerse, hiçbir onarma uygulanmaz.  Oyun hiç bir usulsüzlük olmamış gibi devam eder. Oyun sonunda bkz. 12B1.

YASA 44 – OYUNUN SIRA VE YÖNTEMİ

A.            Löveye Çıkış

Löveye çıkış yapacak oyuncu elindeki herhangi bir kartı oynayabilir (kendi tarafınca işlenen bir usulsüzlükten sonra kısıtlamaya tabi olmadıkça).

B.            Löveye Daha Sonra Oynanan Kartlar

Çıkıştan sonra, diğer her oyuncu sırayla bir kart oynar ve bu şekilde oynanan dört kart bir löve oluşturur. (Kartların oynanma biçimi ve lövelerin düzenlenmesi için sırasıyla bkz. Yasa 45 ve Yasa 65).

C.            Renge Uyma Gerekliliği

Bir löveye kart oynarken, her oyuncu eğer mümkünse renge uymak zorundadır. Bu yükümlülük bu Yasaların diğer tüm gereklerinden önce gelir.

D.            Renge Uyma Olanaksızlığı

Eğer renge uyamıyorsa, bir oyuncu herhangi bir kartı oynayabilir (kendi tarafınca işlenen bir usulsüzlükten sonra kısıtlamaya tabi olmadıkça).

E.             Koz İçeren Löveler

Koz içeren bir löveyi en yüksek kozu veren oyuncu kazanır.

F.             Koz İçermeyen Löveler

Koz içermeyen bir löveyi çıkılan renkten en yüksek kartı veren oyuncu kazanır.

G.            İlk Löveden Sonraki Lövelere Çıkış

Löveyi kazanmış olan oyuncunun elinden sonraki löveye çıkış yapılır.

YASA 45 – OYNANMIŞ KART

A.            Elden Kart Oynamak

Yer hariç her oyuncu kartını elinden çıkarıp masanın üzerine hemen kendi önüne yüzü yukarı gelecek şekilde[15] koyarak oynar.

B.            Yerden Kart Oynamak

Dekleran kartın adını söyleyerek yerden kart oynar, bundan sonra yer o kartı alır ve masanın üzerine yüzü yukarı gelecek şekilde koyar. Yerin elinden kart oynarken dekleran, eğer gerekirse, istediği kartı kendisi alabilir.

C.            Kartın Zorunlu Olarak Oynanması
1.         Bir defans oyuncusunun, yüzünü ortağının görmesini mümkün kılacak biçimde tuttuğu kartı o anki löveye oynanmak zorundadır (eğer defans oyuncusu o anki löveye daha önce yasal bir kart oynamışsa, bkz. Yasa 45E).
2.         Dekleran elden belirli bir kartı oynamak zorunda kalır, eğer bu kart
 1. a) yüzü açık biçimde, masaya değer veya neredeyse değer şekilde tutulduysa veya
 2. b) oynandığını işaret eder bir şekilde tutulduysa.
3.         Dekleran bilerek dokunduğu yerin kartını, düzenleme veya dokunulan kart ya da kartların altındaki veya üstündeki bir karta ulaşma amacı dışında, oynamak zorundadır.
4.      (a)          Oyuncu, oynamak niyetiyle, söylediği veya başka herhangi bir biçimde belirttiği kartı oynamak zorundadır.

(b)       Ortağının elinden bir kart oynanana kadar bir oyuncu istemsiz olarak belirtmiş olduğu kartı, düşünmek için duraksamaksızın, değiştirebilir; ancak bir rakip değişiklikten önce, sıra içinde, yasal bir kart oynamışsa, bu rakip bu şekilde oynadığı kartı eline geri alıp bir başkasıyla değiştirebilir (bkz. Yasa 47D ve Yasa16D1).

5.         Majör veya minör bir cezalı kart oynanmak zorunda olabilir (bkz. Yasa 50).

 

 

D.            Yerin Yanlışlıkla Oynadığı Kart

Eğer yer dekleranın söylemediği bir kartı oynanmış konuma getirirse, bu kart, her iki taraf da bir sonraki löveye kart oynamadan önce buna dikkat çekilirse geri alınmak zorundadır ve bir defans oyuncusu yanlışlıktan sonra ancak buna dikkat çekilmeden önce oynadığı kartı eline geri alıp bir başkasıyla değiştirebilir; eğer dekleranın sağındaki rakip oynadığı kartı değiştirirse, dekleran o löveye sonradan oynadığı kartı geri alabilir (bkz. Yasa 16D).

E.             Löveye Oynanan Beşinci Kart
1.         Bir defans oyuncusunun bir löveye oynadığı beşinci kart, Yasa 50 hükmünce cezalı karta dönüşür, ancak hakem bu kartın çıkılmış olduğuna karar verirse Yasa 53 veya 56 uygulanır.
2.         Dekleran kendi veya yerin elinden bir löveye beşinci kartı oynandığında, hakem bu kartın çıkılmış olmadığına karar verirse bu kart başka bir onarma olmaksızın ele geri döner, aksi halde Yasa 55 uygulanır.
F.             Yer Bir Kart İşaret Eder

Yer, elini yere açtıktan sonra,  dekleranın yönergesi olmaksızın herhangi bir karta dokunamaz veya işaret edemez (düzenleme amacı hariç). Eğer yaparsa, hakem derhal çağrılmalı ve olay hakkında bilgilendirilmelidir. Oyun devam eder. Oyun sonunda hakem yerin deklerana bir oyun önerdiğine ve defansın önerilen oyun ile zarara uğradığına karar verirse ayarlı bir skor atar.

G.            Löveyi Kapatma

Dört oyuncu da löveye kart verinceye kadar hiçbir oyuncu kendi kartını kapatmamalıdır.

YASA 46 – YERDEN OYNANACAK KARTIN EKSİK VEYA YANLIŞ SÖYLENMESİ

A.            Yerin Kartını Belirtmenin Doğru Biçimi

Yerden oynanacak kartı çağırırken, dekleran istediği kartın hem rengini hem de derecesini açıkça belirtmelidir.

B.            Eksik veya Yanlış Çağrı

Dekleranın yerden oynanacak kart için eksik veya yanlış çağrı yapması durumunda, aşağıdaki kısıtlamalar uygulanır (dekleranın değişik niyetinin kesin olduğu durumlar istisnadır):

1.         (a)       Eğer dekleran, yerden oynarken, “büyük” veya benzer anlamlı kelimeler ile çağrı yaparsa, en büyük kartı çağırmış sayılır.

(b)       Eğer yerin ‘kazan’masını isterse, löveyi kazanacağı bilinen en küçük kartı çağırmış sayılır.

(c)       Eğer “küçük” veya benzer anlamlı kelimeler ile çağrı yaparsa, en küçük kartı çağırmış sayılır.

2.         Eğer dekleran rengi belirtir ancak dereceyi belirtmezse, belirtilen rengin en küçük kartını çağırmış sayılır.
3.         Eğer dekleran bir derece belirtir ancak renk belirtmezse:

(a)       Çıkışta dekleran yerin bir önceki löveyi kazandığı renge, o renkte belirtilen derecede bir kart bulunması koşuluyla, devam etmiş sayılır.

(b)       Tüm diğer durumlarda, dekleran yerden, belirtilen derecede bir kartı yasal olarak oynayabiliyorsa oynamak zorundadır; ancak yasal olarak oynanabilecek böyle iki veya daha fazla kart varsa, dekleran hangisini istediğini belirtmek zorundadır.

4.         Eğer dekleran yerde olmayan bir kartı çağırırsa, çağrı yok sayılır ve dekleran herhangi bir yasal kartı belirtebilir.
5.         Eğer dekleran renk veya derece belirtmeksizin bir kartın oynanmasını isterse (örneğin, ”herhangi bir şey oyna’’ veya benzer anlamlı kelimeler söyleyerek) herhangi bir defans oyuncusu yerden oynanacak kartı belirtebilir.

YASA 47 – OYNANAN KARTIN GERİ ALINMASI

A.            Onarma Esnasında
                Oynanmış bir kart bir usulsüzlükten sonraki onarmayı yerine getirmek için geri alınabilir (ancak bir defans oyuncusunun geri alınmış kartı cezalı karta dönüşebilir, bkz. Yasa 49).
B.            Yasalara Aykırı Bir Oyunu Düzeltmek İçin

Oynanmış bir kart yasadışı bir oyunu düzeltmek için geri alınabilir (defans oyuncuları için bu Yasanın aksini söylediği durumlar dışında bkz. Yasa 49 – cezalı kart). Eşzamanlı oyun için bkz. Yasa 58.

C.            İstemsiz Çağrıyı Değiştirmek İçin

Oynanmış kart Yasa 45C4(b) bendinin izin verdiği çağrı değişiklikleri durumunda geri alınabilir ve herhangi bir onarma olmasızın ele geri döner.

D.            Rakibin Oynadığı Kartı Değiştirmesini Takiben

Rakibin oynadığı kartı değiştirmesinden sonra, oynanmış bir kart geri alınabilir ve yerine başka bir kart herhangi bir onarma olmaksızın oynanabilir (Yasa 16D ve Yasa 62C2 uygulanabilir).

 

 

E.             Yanlış Bilgiye Dayanarak Oynanan Kartın Değiştirilmesi
1.         Sırasız bir çıkış (veya bir kartın oynanması), çıkış yapan oyuncu çıkış sırasının kendisinde olduğu konusunda rakipleri tarafından yanlış bilgilendirilmişse herhangi bir yaptırım olmaksızın geri alınabilir. Çıkış veya oyun soldaki rakip tarafından kabul edilemez.
2.     (a)   Bir oyuncu bir rakibinin konuşması veya oyununun yanlış açıklanması sebebiyle ve düzeltilmiş bir açıklamadan önce oynadığı bir kartı, sadece o löveye daha sonra başka kart oynanmamışsa herhangi bir onarma olmaksızın geri alabilir. Yer herhangi bir kartını gösterdikten sonra atak geri alınamaz.

(b)       Önceki (a) bendine göre, bir oyunu düzeltme imkanı kalmadığında, hakem ayarlı skor verebilir.

F.             Diğer Düzeltmeler
 1. Yasa 53C’ye göre bir kart geri alınabilir.
 2. Bu Yasanın izin verdikleri haricinde oynanmış bir kart geri alınamaz.

YASA 48 – DEKLERANIN KARTLARININ GÖRÜNMESİ

A.            Dekleran Bir Kartını Gösterir

Dekleranın bir kartını göstermesi kısıtlamaya tabi değildir (ancak bkz. Yasa 45C2) ve dekleranın veya yerin eline ait hiçbir kart, cezalı karta dönüşmez. Dekleran kazayla düşürülen hiçbir kartı oynamak zorunda değildir.

B.            Dekleran Kartlarını Gösterir
1.         Dekleran sırasız ataktan sonra kartlarını gösterdiğinde, Yasa 54 uygulanır.
2.         Dekleran sırasız çıkışın hemen sonrası hariç başka herhangi bir zaman kartlarını gösterirse, löve talebi veya terkinde bulunmuş sayılabilir (löve terki ya da talebinde bulunmadığı açık değilse) ve Yasa 68 uygulanır.

YASA 49 – DEFANS OYUNCUSUNUN KARTLARININ GÖRÜNMESİ

Yasanın uygulanması (örneğin bkz. Yasa 47E) veya oyunun normal seyri haricinde, bir defans oyuncusunun kartı yüzünü partnerinin görmesi olası bir pozisyona geldiğinde veya bir defans oyuncusu bir kartın elinde olduğunu belirttiğinde, bu kartlar cezalı karta dönüşür (Yasa 50); ancak bir defans oyuncusu halen oynanmakta olan tamamlanmamış bir löve hakkında bir beyanda bulunursa Yasa 68’in dipnotuna, ve defans oyuncusunun löve terkine ortağının itirazı durumunda bkz. Yasa 68B2.

YASA 50 – CEZALI KARTIN DURUMU

Bir defans oyuncusu tarafından vaktinden önce gösterilen bir kart (ancak çıkılmayan, bkz. Yasa 57) hakem aksini belirtmedikçe cezalı karttır (Yasa 49 ve Yasa 23 uygulanabilir).

A.            Cezalı Kart Açık Durur

Bir onarma seçilinceye kadar cezalı kart, kime aitse masanın üstünde hemen o oyuncunun önünde yüzü açık olarak bırakılmalıdır.

B.            Majör veya Minör Cezalı Kart?

Kasıtsız olarak gösterilen ve onör derecesinin altında tek bir kart (bir löveye iki kart oynanması veya bir kartı yanlışlıkla düşürmede olduğu gibi) minör cezalı karta dönüşür. Onör derecesinde herhangi bir kart veya oynamak maksadıyla gösterilen her kart (örneğin sırasız atak veya rönons yapılması ve daha sonra düzeltilmesinde olduğu gibi), majör cezalı karta dönüşür; bir defans oyuncusunun iki veya daha fazla cezalı kartı olduğunda, bütün bu kartlar majör cezalı karta dönüşür.

C.            Minör Cezalı Kartın Durumu

Bir defans oyuncusunun bir minör cezalı kartı varken, cezalı kartı oynayıncaya kadar, aynı renkten onör derecesinin altında hiçbir kartı oynayamaz, ancak, bir onör kartı oynayabilir. Kusurlu oyuncunun ortağı çıkış kısıtlamasına tabi değildir, ancak cezalı kartın görülmesi yoluyla edinilen bilgiler, izinsiz bilgidir (bkz. E).

D.            Majör Cezalı Kartın Durumu

Bir defans oyuncusunun majör cezalı kartı varsa, hem kusurlu oyuncunun kendisi hem de ortağı kısıtlama altındadır. Kusurlu oyuncu için oynama sırası her kendisine geldiğinde, ortağı ise çıkış yapacağı her zaman kısıtlamaya tabi tutulabilir.

 

 

1.         (a)       Bir majör cezalı kart ister çıkışta, renge uyarken, defos yaparken veya çakarken olsun ilk yasal fırsatta oynanmak zorundadır. Bir defans oyuncusunun yasal olarak oynayabileceği iki ya da daha fazla cezalı kartı varsa dekleran hangisinin oynanacağını belirtir.
            (b)       Renge uyma veya bir çıkış veya oyun kısıtlamasını yerine getirme zorunluluğu, bir majör cezalı kartı oynama zorunluluğundan önce gelir, ancak cezalı kart masanın üstünde yüzü açık olarak bırakılmak ve bir sonraki yasal fırsatta oynanmak zorundadır.
2.         Çıkış sırası partnerinin bir majör cezalı kartı bulunan bir defans oyuncusuna geldiğinde, dekleran aşağıdaki seçeneklerden hangisini seçtiğini belirtinceye kadar çıkış yapamaz (eğer defans oyuncusu zamanından önce çıkış yaparsa, Yasa 49’a göre yaptırım uygulanabilir). Dekleran aşağıdakilerden birini seçebilir:

(a)   Defans oyuncusundan cezalı kartın rengini çıkmasını istemek[16] veya çıkış kendisinde kaldığı müddetçe o rengi çıkmasını yasaklamak16 (iki veya daha fazla cezalı kart için, bkz. Yasa 51); eğer dekleran bu seçeneği uygularsa, kart artık cezalı kart olmaktan çıkar ve ait olduğu ele geri konur.

(b)   Bir çıkışı istememek veya yasaklamamak, bu durumda defans oyuncusu herhangi bir kartı çıkabilir; cezalı kart cezalı kart[17] olarak kalır. Bu seçenek seçildiğinde, cezalı kart cezalı olarak kaldığı sürece Yasa 50D uygulanmaya devam eder.

E.             Cezalı Karttan Edinilen Bilgi
 1. Cezalı kartın oynanması zorunluluğu bilgisi bütün oyuncular için izinli bir bilgidir.
 2. Cezalı kartın görünmesi ile elde edinilen diğer bilgiler bu karta sahip oyuncunun ortağı için izinsizdir (ama dekleran için izinlidir).
 3. Eğer hakem görünen kartın kusursuz tarafa zarar veren bir bilgiyi ilettiğine karar verirse ayarlı bir skor atamalıdır.

YASA 51 – İKİ VEYA DAHA FAZLA CEZALI KART

A.            Kusurlu Oyuncunun Oyunu

Sıra kendisinde olan bir defans oyuncusu yasal olarak oynanabilecek iki veya daha fazla cezalı karta sahipse, dekleran o lövede hangisinin oynanacağını belirtir.

B.            Kusurlu Oyuncunun Ortağının Çıkışı
1.         (a)       Bir defans oyuncusunun bir renkten iki veya daha fazla cezalı kartı varken, dekleran defans oyuncusunun ortağının o rengi çıkmasını isterse16 o renkteki kartlar artık cezalı kart olmaktan çıkarlar ve ait oldukları ele geri konulurlar; defans oyuncusu o löveye herhangi bir yasal kartı oynayabilir.

(b)       Bir defans oyuncusunun bir renkten iki veya daha fazla cezalı kartı varken, dekleran defans oyuncusunun ortağının o rengi çıkmasını yasaklarsa16, defans oyuncusu o renkteki her cezalı kartı eline geri koyar ve löveye herhangi bir yasal kartı oynayabilir. Eli başka bir oyuncu kazanana kadar çıkış kısıtlaması devam eder.

2.         (a)       Bir defans oyuncusunun birden çok renkte cezalı kartı varken [bkz. Yasa50D2(a)] ve çıkış sırası ortağında iken dekleran defans oyuncusunun ortağından defans oyuncusunun cezalı kartlarının bulunduğu renklerden birini çıkmasını isteyebilir16 (ancak bundan önceki B1(a) bendi uygulanır).

(b)       Bir defans oyuncusunun birden çok renkte cezalı kartı varken ve çıkış sırası ortağında iken, dekleran defans oyuncusunun ortağının bu renklerin bir veya daha fazlasını çıkmasını yasaklayabilir16; ancak bunun üzerine defans oyuncusu dekleranın yasakladığı her renkteki bütün cezalı kartlarını eline geri koyar ve löveye herhangi bir yasal kartı oynayabilir. Eli başka bir oyuncu kazanana kadar çıkış kısıtlaması devam eder.

YASA 52 – CEZALI KARTI ÇIKMAMA VEYA OYNAMAMA

A.            Defans Oyuncusu Cezalı Kartı Oynamaz

Bir defans oyuncusu bir cezalı kartı Yasa 50 veya 51’e göre çıkmaz veya oynamazsa, oynamış olduğu diğer herhangi bir kartı, kendi inisiyatifiyle, geri alamaz.

B.            Defans Oyuncusu Başka Bir Kartı Oynar
1.     (a)           Bir defans oyuncusu, Yasa tarafından bir cezalı kartı oynaması istendiğinde başka bir kart çıkar veya oynarsa, dekleran bu çıkış veya oyunu kabul edebilir.
            (b)       Dekleran, bundan sonra kendi elinden veya yerden bir kart oynarsa bu çıkış veya oyunu kabul etmek zorundadır.
            (c)       Oynanmış kart bundan önceki (a) veya (b) bentlerine göre kabul edilirse, oynanmayan her cezalı kart cezalı kart olarak kalır.
2.         Dekleran defans oyuncusundan yasaya aykırı olarak oynanan veya çıkılan kartını kabul etmezse, defans oyuncusu bu kartı cezalı kart ile değiştirmek zorundadır. Defans oyuncusu tarafından usulsüzlüğü işlerken yasaya aykırı biçimde çıkılan veya oynanan her kart majör cezalı karta dönüşür.

YASA 53 – SIRASIZ ÇIKIŞIN KABUL EDİLMESİ

A.            Sırasız Çıkışın Doğru Çıkış Olarak İşlem Görmesi

Yüzü açık olarak yapılan her sırasız çıkış doğru çıkış olarak işlem görebilir (ancak bkz. 47E1). Dekleran veya herhangi bir defans oyuncusu, duruma göre, sırasız çıkışı kabul ederse (bu amaca yönelik bir beyanda bulunarak), veya sırasız çıkıştan sonra sıradaki oyuncu bu çıkışa bir kart oynarsa (ancak bkz. C) bu çıkış doğru çıkış halini alır. Böyle bir kabul veya oyun yoksa hakem çıkışın doğru elden yapılmasını isteyecektir (bkz. Yasa 47B).

B.            Dekleranın Usulsüz Çıkışına Yanlış Defans Oyuncusu Kart Oynar

Eğer sırasız çıkış yapılan elin sağındaki defans oyuncusu dekleranın usulsüz çıkışa kart oynarsa (ancak bkz. C) çıkış geçerli kalır ve Yasa 57 uygulanır.

C.            Usulsüz Çıkıştan Sonra Doğru Çıkış Yapılması

Yasa 53A’da dikkate alınarak, doğru çıkış sırası sırasız çıkış yapan oyuncunun rakiplerinden birinde ise bu rakip, oynadığı kart usulsüz çıkışa verilmiş bir kart sayılmaksızın aykırılığın gerçekleştiği löveye doğru çıkışı yapabilir. Böyle bir olay olduğunda, doğru çıkış geçerli kalır ve bu löveye yanlışlıkla oynanan bütün kartlar geri alınabilir. Yasa 16D uygulanır ancak başka bir onarma yoktur.

YASA 54 – YÜZÜ AÇIK SIRASIZ ATAK

Sırasız bir atağın yüzü açıldığında ve kusurlu oyuncunun ortağı yüzü kapalı atak ettiğinde, hakem yüzü kapalı atağın geri alınmasını ister. Bununla beraber:

A. Dekleran Elini Yere Açar

Yüzü açık sırasız ataktan sonra, dekleran elini yere açabilir ve yer olur. Eğer dekleran elini yere açmaya başlar ve bunu yaparken bir veya daha fazla kartını gösterirse, bütün elini yere açmak zorundadır. Yer dekleran olur.

B.            Dekleran Atağı Kabul Eder

Bir defans oyuncusu yüzü açık sırasız atak yaptığında dekleran Yasa 53’de öngörüldüğü gibi usulsüz çıkışı kabul edebilir ve yer Yasa 41 hükümlerine göre elini yere açar.

1.         İkinci Kartı Dekleran Oynar

O löveye ikinci kart dekleranın elinden oynanır.

2.         İkinci Kartı Yer Oynamıştır

Eğer dekleran löveye ikinci kartı yerden oynarsa, yerin kartı bir rönonsun düzeltilmesi dışında geri alınamaz.

C.            Dekleran Atağı Kabul Etmek Zorundadır

Eğer dekleran yerin kartlarından herhangi birini görmüş olabilecek durumda ise (yerin artırım sırasında göstermiş olabileceği ve dolayısıyla Yasa 24’e tabi olan kartlar hariç) atağı kabul etmek zorundadır.

D.            Dekleran Atağı Geri Çevirir

Dekleran defans oyuncusundan yüzü görünen sırasız atağını geri almasını isteyebilir. Bu durumda geri alınan kart majör cezalı kart olur ve Yasa 50D uygulanır.

E.             Yanlış Tarafın Atağı

Oynayan tarafın bir üyesi bir atak yapmaya çalışırsa Yasa 24 uygulanır.

YASA 55 – DEKLERANIN SIRASIZ ÇIKIŞI

A.            Dekleranın Çıkışı Kabul Edilir

Eğer dekleran kendisinin veya yerin elinden sırasız çıkış yapmışsa, herhangi bir defans oyuncusu Yasa 53’de öngörüldüğü gibi çıkışı kabul edebilir veya geri alınmasını isteyebilir (yanlış bilgilendirmeden sonra, bkz. Yasa 47E1). Defans oyuncuları farklı seçimler yaparlarsa sıradaki defans oyuncusunun seçimi geçerli olur.

B.            Dekleranın Çıkışı Geri Alması İstenir
1.         Çıkış Sırası Defans Oyuncusundadır

Eğer dekleran çıkış sırası bir defans oyuncusunda iken kendisinin veya yerin elinden çıkış yapmışsa, ve herhangi bir defans oyuncusu ondan bu çıkışı geri almasını isterse, dekleran hatalı çıkılan kartı ait olduğu ele geri koyar. Başka bir onarma yoktur.

2.         Dekleranın veya Yerin Elinden Çıkış

Eğer dekleran çıkış sırası kendisinin veya yerin elindeyken yanlış elden çıkış yapmışsa ve herhangi bir defans oyuncusu ondan çıkışı geri almasını isterse, hatalı çıkılan kartı geri alır. Dekleran doğru elden çıkış yapmak zorundadır.

C.             Dekleran Bilgi Edinmiş Olabilir

Dekleran aykırılık dolayısıyla elde ettiği bilgiye dayandırmış olabileceği bir oyun biçimini tercih ettiğinde, hakem ayarlı skor verebilir.

YASA 56 – DEFANS OYUNCUSUNUN SIRASIZ ÇIKIŞI

Bkz. 54D

YASA 57 – DEFANS OYUNCUSUNUN ZAMANINDAN ÖNCE ÇIKIŞ VEYA OYUNU

A.            Zamanından Önce Oyun veya Sonraki Löveye Çıkış

Bir defans oyuncusu, ortağı o löveye kart oynamadan önce sırasız olarak kart oynadığında veya bir sonraki löveye çıkış yaptığında, bu şekilde çıkılan veya oynanan kart majör cezalı karta dönüşür ve dekleran aşağıdaki seçeneklerden birini seçer. Dekleran:

1.         En Büyük Kart

Kusurlu oyuncunun ortağından oynanan renkteki en büyük kartını oynamasını isteyebilir veya

2.         En Küçük Kart

Kusurlu oyuncunun ortağından oynanan renkteki en küçük kartını oynamasını isteyebilir veya

3.         Başka Bir Renkten Kart

Kusurlu oyuncunun ortağının belirlediği başka bir renkten bir kart oynamasını yasaklayabilir.

B.            Kusurlu Oyuncunun Ortağı Düzeltmeyi Yerine Getirememektedir

Kusurlu oyuncunun ortağı dekleranın seçtiği düzeltmeyi yerine getiremediğinde, Yasa 59’da öngörüldüğü gibi, herhangi bir kartı oynayabilir.

C.            Dekleran Usulsüzlükten Önce Her İki Elden de Kart Oynamıştır

Eğer dekleran her iki elden de kart oynamışsa veya yer bir kart oynamış veya yasaya aykırı biçimde onun oynanmasını önermişse, defans oyuncusu ortağından önce oynadığı için onarmaya tabi olmaz. Yerdeki bir singleton, veya bir renkteki bitişik sıralı kartlardan biri dekleran istekte bulunmadıkça (veya işaret etmedikçe[18]) otomatikman oynanmış sayılmaz.

YASA 58 – EŞZAMANLI ÇIKIŞ VEYA OYUNLAR

A.            İki Oyuncunun Eşzamanlı Oyunu

Bir başka oyuncunun yasal çıkışı ya da oyunu ile eşzamanlı olarak yapılan bir çıkış ya da oyun, ondan sonra yapılmış sayılır.

B.            Bir Elden Oynanan Eşzamanlı Kartlar

Bir oyuncu iki veya daha fazla kartı eşzamanlı olarak çıkar veya oynarsa:

1.         Eğer yalnız bir kart görünmüşse, o kart oynanır; diğer bütün kartlar ele geri döner ve başka bir onarma yoktur.
2.         Eğer birden fazla kart görünmüşse, oyuncu oynamak istediği kartı belirtir; bu bir defans oyuncusuysa, görünen diğer her kart cezalı karta dönüşür (bkz. Yasa 50).
3.         Bir oyuncu görünen bir kartı geri aldıktan sonra, bu kart üzerine daha sonra oynamış olan rakip kendi oyununu geri alabilir ve bir başkasıyla başka bir onarma olmaksızın değiştirebilir (bkz. Yasa 16D).
4.         Her iki taraf da sonraki löveye oynayıncaya kadar eşzamanlı oyun fark edilmemişse Yasa 67 uygulanır.

YASA 59 – İSTENEN ÇIKIŞ YA DA OYUNU GERÇEKLEŞTİREMEME

Bir oyuncu, ister gerekli renkte kartının bulunmaması, ister yalnızca çıkış yasağı uygulanan renkte kartının bulunması, ister renge uyma zorunluluğu altında oluşu nedeniyle bir onarmayı yerine getirmek için gerekli olan çıkışı ya da oyunu gerçekleştiremiyorsa, yasal olan başka herhangi bir kartı oynayabilir.

YASA 60 – YASAYA AYKIRI BİR OYUNDAN SONRA

A.            Usulsüzlükten Sonra Kart Oynanması
1.         Kusursuz tarafın bir üyesi sağındaki rakibin sırasız ya da vaktinden önce çıkması veya oynamasından sonra ve bir onarma belirlenmeden önce, bir oyun oynarsa, o kusuru onarma hakkını yitirir.
2.         Bir kez onarma hakkı yitirildiğinde, yasadışı oyun sıra içinde yapılmış gibi muamele görür (Yasa 53C’nin uygulandığı durumlar dışında).
3.         Kusurlu tarafın daha önceden cezalı bir kartı oynama veya bir çıkış ya da oyun cezasını yerine getirme yükümlülüğü varsa, bu yükümlülük oynama sırası yeniden kendisine geldiğinde sürer.
B.            Defans Oyuncusunun Dekleranın İstenen Çıkışından Önce Oynaması

Dekleranın ellerin birinden yaptığı sırasız çıkışı geri alması istendikten sonra, ancak dekleran doğru elden çıkış yapmadan önce bir defans oyuncusu bir kart oynadığında, defans oyuncusunun kartı majör cezalı karta dönüşür (Yasa 50).

C.            Kusurlu Tarafın Düzeltme Belirlenmeden Önce Oynaması

Kusurlu tarafın bir üyesinin düzeltme belirlenmeden önce oynaması rakiplerinin haklarını etkilemez ve oynanan bu kart da onarmaya tabi olabilir.

YASA 61 – RENGE UYMAMAK – RÖNONS İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

A.            Rönonsun Tanımı

Yasa 44’e göre bir renge uymamak veya yasa tarafından emredilen ya da bir usulsüzlüğün düzeltilmesi için bir seçeneğin uygulanması sırasında bir rakip tarafından belirtilen bir rengi veya kartı, imkan varken, çıkmamak ya da oynamamak rönons teşkil eder (ancak uymanın imkansız olduğu durumda bkz. Yasa 59).

B.            Olası Rönonsla İlgili Araştırma Yapma Hakkı
 1. Dekleran renge uymamış olan bir defans oyuncusuna çıkılan renkte kartı olup olmadığını sorabilir.
 2. (a) Yer deklerana sorabilir (ancak bkz. Yasa 43B2(b) ).

(b)       Yer defans oyuncularına soramaz ve Yasa 16B uygulanabilir.

 1. Defans oyuncuları deklerana sorabilirler ve Yetkili Federasyon yasaklamadıkça biri diğerine (izinsiz bilgi yaratma riskiyle beraber) sorabilir.

YASA 62 – RÖNONSUN DÜZELTİLMESİ

A.            Rönons Düzeltilmelidir

Bir oyuncu rönonsu resmileşmeden önce usulsüzlüğün farkına varırsa, rönonsunu düzeltmek zorundadır.

 
 
B.            Rönonsun Düzeltilmesi

Bir rönonsu düzeltmek için, kusurlu oyuncu oynadığı kartı geri alır ve yerine yasal bir kart koyar.

1.         Bu şekilde geri alınan kart bir defans oyuncusunun kapalı elinden oynanmışsa majör cezalı karta dönüşür (Yasa 50).
2.         Bu kart dekleranın (Yasa 43B2(b)’ye tabi) veya yerin elinden oynanmışsa ya da bir defans oyuncusunun gözüken kartı ise bir başka onarma olmaksızın değiştirilebilir.
C.            Löveye Oynanan Daha Sonraki Kartlar
1.          Kusursuz tarafın her üyesi rönonstan sonra ancak buna dikkat çekilmeden önce oynamış olabileceği her kartı geri alabilir ve eline geri koyar (bkz. Yasa 16D).
2.          Kusursuz bir oyuncu bir kartı bu şekilde geri aldıktan sonra, kusurlu tarafın sıradaki oyuncusu da kartı değiştirebilir, bu oyuncu defans oyuncusu ise bu kart cezalı karta dönüşür ve bkz. Yasa 16D.
3.          Bir rönons talebi, kapanmış lövelerin incelenmesine kendiliğinden hak sağlamaz. (bkz. Yasa 66C)
D.            Onikinci Lövede Rönons
1.         Onikinci lövedeki, rönons, resmileşmiş olsa dahi ellerin dördü de borda geri konulmadan önce fark edilmiş ise düzeltilmelidir.
2.         Eğer bir defans oyuncusunun rönonsu onikinci lövede olmuşsa ve bu löveye kart oynama sırası onun ortağına gelmeden önce ise kusurlu oyuncunun ortağı, iki renkte kartı olduğu zaman, rönons kartının görülmesinin ihtimal dahilinde belirginleştirdiği oyun tarzını seçemez.

YASA 63 – RÖNONSUN RESMİLEŞMESİ

A.            Rönons Resmileşmiş Olur

Bir rönons aşağıdaki durumlarda resmileşmiş olur:

1.         Kusurlu oyuncu veya ortağı bir sonraki löveye çıkış yaptığı ya da kart oynadığında (bu tür her oyun yasal olsun veya olmasın, rönonsu resmileştirir).
2.         Kusurlu oyuncu veya ortağı bir sonraki löveye oynanacak kartı söylediğinde ya da başka herhangi bir şekilde işaret ettiğinde.
3.         Kusurlu tarafın bir üyesi sözle veya elini göstererek ya da başka herhangi bir yolla, talep veya terk isteminde, bulunduğunda ya da uzlaşıldığında.
B.            Rönons Düzeltilemez

Rönons bir kere resmileştikten sonra, artık düzeltilemez (Onikinci lövedeki rönons için Yasa 62D’de belirtilen durum hariç) ve rönonsun meydana geldiği löve oynandığı gibi kalır (ancak bkz. Yasa 43B2(b)).

YASA 64 – RÖNONSUN RESMİLEŞMESİNDEN SONRA YÖNTEM

A.            Rönonstan Sonra Onarma

Rönons resmileştiğinde ve:

1.         rönonsun olduğu löve kusurlu oyuncu[19] tarafından kazanıldığında, oyun sonunda, rönonsun olduğu löve ile birlikte kusurlu tarafın kazandığı daha sonraki lövelerden biri kusursuz tarafa aktarılır.
2.         rönonsun olduğu löve kusurlu oyuncu19 tarafından kazanılmadığında, eğer ki kusurlu taraf bu löveyi veya sonraki herhangi bir löveyi kazanmışsa, oyun sona erdikten sonra, kusursuz tarafa bir löve aktarılır.
B.            Onarma Yok

Resmileşmiş rönonstan sonra aşağıdaki durumlarda A maddesindeki gibi onarma uygulanmaz:

1.         Kusurlu taraf ne rönons lövesini ne de sonraki bir başka löveyi kazanmışsa.
2.         Aynı oyuncunun aynı renkten bir sonraki rönonsu ise. Yasa 64C uygulanabilir.
3.         Rönons masanın üzerinde yüzü açık durumdaki veya yerin eli de dahil olmak üzere, masanın üzerinde yüzü açık durumda bulunan bir ele ait olan; herhangi bir kartın oynanmaması sonucu meydana gelmişse.
4.         Rönonsa ilk kez, kusursuz tarafın bir üyesi daha sonraki elde bir konuşma yaptıktan sonra dikkat çekilmişse.
5.         Rönonsa ilk kez tur sona erdikten sonra dikkat çekilmişse.
6.         Onikinci lövedeki bir rönons ise.
 1. Aynı bordda her iki taraf da rönons yaptığı zaman.
C.             Hakemin Eşitliği Sağlama Sorumluluğu

Onarmaya tabi olmayanlar da dahil olmak üzere, her resmileşmiş rönonstan sonra, hakem kusursuz tarafın maruz kaldığı zararın bu Yasalar tarafından yeterli derecede tazmin edilmediğine kanaat getirdiğinde, ayarlı skor atayacaktır.  

YASA 65 – LÖVELERİN DÜZENLENMESİ

A.            Tamamlanmış Löve

Bir löveye dört kart oynandığında, her oyuncu kendi kartını masanın üzerine yüzü aşağı gelecek biçimde kendi önüne koyar.

B.            Lövelerin Kazanılmasının Takip Edilmesi
1.         Löveyi oyuncunun tarafı kazanmışsa, kart uzunlamasına ortağına doğru yerleştirilir.
2.         Löveyi rakipler kazanmışsa, kart uzunlamasına rakiplere doğru yerleştirilir.
3.         Dekleran düzgün yerleştirilmemiş bir kartın yukarıda belirtildiği şekilde yerleştirilmesini isteyebilir. Yer veya defans oyuncularından herhangi biri yanlış yerleştirilmiş karta dikkat çekebilir, ancak bu oyuncular için, bir sonraki löveye çıkış yapıldığında bu hak sona erer. Daha sonra yapıldığında Yasa 16B uygulanabilir.
C.            Düzenlilik

Her iki tarafın kazandığı lövelerin sayısının veya kartların oynanma sırasının belirlenmesi gerekebileceği ihtimali nedeniyle, her oyuncu kendi kartlarını, oyun tamamlandıktan sonra yeniden incelenmesine izin verecek şekilde, oynanma sırasına göre üst üste gelecek biçimde yerleştirecektir.

D.            Oyunun Sonucu Üzerinde Anlaşma

Bir oyuncu, kazanılmış olan lövelerin sayısında anlaşmaya varılıncaya kadar, oynanmış kartlarının sırasını bozamaz. Bu Yasanın getirdiği hükümlere uymayan her oyuncu kuşkulu lövelerin kazanılması veya rönons konularında talep (veya ret) haklarını tehlikeye sokar.

YASA 66 – LÖVELERİN İNCELENMESİ

A.            Oynanmakta Olan Löve

Kendi tarafı bir sonraki löveye çıkış yapmadığı veya kart oynamadığı müddetçe, dekleran ya da her defans oyuncusu, kendi kartını masanın üzerine yüzü aşağı gelecek biçimde çevirinceye kadar, löveye henüz oynanmış olan tüm kartların gösterilmesini isteyebilir.

B.            Kendisinin Son Kartı

Bir sonraki löveye kart çıkılıncaya kadar, dekleran veya her defans oyuncusu kendisinin son oynadığı kartı, inceleyebilir, ancak gösteremez.

C.            Kapanmış Löveler

Bundan sonra, oyun sona erene kadar, kapanmış olan löveler incelenemez (hakemin kesin talimatı hariç; örneğin, bir rönons talebinin teyidi için gerekli ise).

D.            Oyun Bittikten Sonra

Oyun sonra erdikten sonra, rönons veya kazanılan ya da kaybedilen lövelerin sayısı konusundaki bir talebi çözümlemek için oynanmış veya oynanmamış kartlar incelenebilir; ancak hiçbir oyuncu kendi eline ait olmayan kartlara el sürmemelidir. Eğer, böyle bir talep ileri sürüldüğünde, bir oyuncu hakemin artık olayları tespit edemeyeceği şekilde kartlarını karıştırmışsa, hakem diğer tarafın lehine karar verecektir.

YASA 67 – ÖZÜRLÜ LÖVE

A.            Her İki Taraf da Sonraki Löveye Kart Oynamadan Önce

Bir oyuncu bir löveye kart oynamayı atladığı veya bir löveye birden fazla kart oynadığı zaman, her iki taraftan da birer oyuncu sonraki löveye kart oynamadan önce usulsüzlüğe dikkat çekilmişse hata düzeltilmek zorundadır.

1.         Bir löveye kart oynanması atlanmışsa bunu düzeltmek için, kusurlu oyuncu yasal olarak oynayabileceği bir kartı verir.
2.         Bir löveye birden fazla kart oynanmasının düzeltilmesi için, yasa 45E (Bir Löveye Oynanan Beşinci Kart) veya Yasa 58B (Bir Elden Oynanan Eşzamanlı Kartlar) uygulanacaktır.
B.            Her İki Taraf da Sonraki Löveye Kart Oynadıktan Sonra

Her iki taraf da bir sonraki löveye kart oynadıktan sonra, özürlü bir löveye dikkat çekildiğinde veya hakem özürlü bir lövenin varlığını tespit ettiğinde (bir oyuncunun elinde az ya da çok sayıda kart bulunması ve oynanmış olan kartların sayısının da bunu doğrular biçimde yanlış olmasından yola çıkarak) hakem hangi lövenin özürlü olduğunu bulur. Kart sayısının düzeltilmesi için, hakem işlemi aşağıdaki şekilde sürdürmelidir.

1.         Kusurlu oyuncu özürlü löveye kart oynamadığı zaman, hakem kendisinden hemen bir kartını göstermesini ve bu kartı oynanmış kartları arasındaki uygun yere yerleştirmesini ister (bu kart bu lövenin kazanılmasını etkilemez); eğer
 • kusurlu oyuncunun özürlü löveye çıkılmış olan renkte kartı varsa, bunlardan oynanmış kartları arasına koymak üzere birini seçmek zorundadır. Özürlü lövede rönons yapmış sayılır ve Yasa 64A2’ye göre aktarılan 1 löve kaybına tabidir.
 • kusurlu oyuncunun özürlü löveye çıkılmış olan renkte kartı yoksa, herhangi bir kartını oynanmış kartları arasına koymak üzere seçer. Özürlü lövede rönons yapmış sayılır ve Yasa 64A2’ye göre aktarılan 1 löve kaybına tabidir.
2.         (a)       Kusurlu oyuncu özürlü löveye birden fazla kart oynadığı zaman, hakem oynanmış kartları inceler ve kusurlu oyuncudan özürlü löveye oynarken görünen kartını oynanan kartlar arasında bırakarak, bütün fazla kartları eline geri koymasını ister[20] (Eğer hakem hangi kartın göründüğünü tespit edemiyorsa, kusurlu oyuncu bu löveye yasal olarak oynamış olabileceği kartların en büyüğünü bırakır). Özürlü lövenin kazanılması değişmez.
            (b)       Geri konulan bir kartın sürekli olarak kusurlu oyuncunun elinde olduğu varsayılır ve bu kartın daha önceki bir löveye oynanmamış olması bir rönons teşkil edebilir.

YASA 68 – LÖVE TALEBİ VEYA TERKİ

Bu yasalara göre bir beyan veya eylemin löve talebi veya terki oluşturması için, bunun o anda oynanan löveden sonraki löveleri kastetmesi gerekir[21]. Eğer sonraki löveleri kastediyorsa:

A.            Talebin Tanımı

Bir yarışmacının belli bir sayıda löveyi kazanacağına dair her ifadesi o löveler üzerindeki talebidir. Bir yarışmacı oyunun kesilmesini önerdiğinde veya kartlarını gösterdiğinde (löve talebinde bulunmak istemediği açıkça belli değilse – örneğin, dekleran yüzü açık sırasız ataktan sonra kartlarını açarsa bu kural değil, Yasa 54 uygulanır) talepte bulunmuş sayılır.

B.            Terkin Tanımı
 1. Bir yarışmacının belli sayıda löveyi kaybedeceğine dair her ifadesi o lövelerin terkidir; belli sayıda löve talebi de varsa, geri kalan lövelerin terkidir. Bir oyuncu elini kapattığında geri kalan tüm löveleri terk etmiş sayılır.
 2. 1’deki tanımlara rağmen, bir defans oyuncusu bir veya daha fazla lövenin terki girişiminde bulunur ve ortağı derhal itiraz ederse, terk gerçekleşmez. İzinsiz Bilgi oluşabilir, bu yüzden derhal hakem çağırılmalıdır. Oyun devam eder. Bu esnada defans oyuncusunun görünen herhangi bir kartı cezalı kart olmaz, ancak kartın görünmesinden doğan bilgi için Yasa 16D uygulanır ve bu bilgi kartı görünen defans oyuncusunun ortağınca kullanılamaz.
C.            Talep için Gerekli Açıklama

Bir talebe, oyuncunun kartları hangi sıra ile oynayacağına, talepte bulunduğu löveleri hangi oyun veya defans tarzı ile kazanmayı düşündüğüne dair düzgün bir açıklama eşlik etmelidir.

 

D.            Oyun Durur

Her talep veya terkten sonra, oyun durur (ancak bkz. Yasa 70D). Talep veya terkte uzlaşılmış ise Yasa 69 uygulanır; herhangi bir oyuncu (yer dahil olmak üzere) için şüpheli ise, hakem derhal çağrılmalıdır ve Yasa 70 uygulanır. Hakem gelinceye kadar hiçbir harekette bulunulamaz.

YASA 69 – UZLAŞILMIŞ TALEP VEYA TERK

A.            Anlaşma Ne Zaman Resmileşir

Bir yarışmacı rakibinin talep veya terkinde uzlaştığında ve kendi tarafı sonraki bordda bir konuşma yapmadan önce veya turun bitiminden önce (hangisi daha önce ise), hiç bir itirazda bulunmadığında anlaşma resmileşir. Bord talep veya terk edilen löveler kazanılmış veya kaybedilmiş gibi skorlanır.

B.            Hakem Kararı

Talep veya terk üzerindeki anlaşma (bkz A), Yasa 79C’de belirlenmiş düzeltme dönemi içinde geri alınabilir:

 1. Gerçekte kendi tarafının önceden kazandığı bir lövenin kaybında anlaşmışsa veya
 2. Oyunun devamında muhtemelen kendi tarafının kazanacağı bir lövenin kaybında anlaşmışsa;

Bu löve iade edilerek bord yeniden skorlanır.

YASA 70 – İTİRAZ EDİLMİŞ TALEP VEYA TERK

A.            Genel Amaç

İtiraz edilmiş bir talep veya terk hakkında karar verirken, hakem bordun sonucunu her iki taraf için de mümkün olduğunca eşit olarak kararlaştırır, ancak talep ile ilgili her şüpheli durum talep edenin aleyhine çözümlenecektir. Hakem işlemi aşağıdaki şekilde sürdürür.

 
B.            Açıklama İfadesi Tekrarlatılır
1.        Hakem talep edenden talep anındaki açıklama ifadesini tekrar etmesini ister.
2.        Daha sonra, hakem rakiplerin talebe itirazlarını dinler (ancak hakemin göz önüne alması gerekenler yalnızca rakiplerinin itirazı ile sınırlı değildir.)
3.        Hakem oyuncuların geri kalan kartlarını masanın üstüne yüzü yukarı gelecek biçimde koymalarını isteyebilir.
C.            Dışarıda Bir Koz Kalmıştır

Rakiplerden birinin elinde bir koz kaldığında, hakem aşağıdaki durumlarda bir veya daha fazla löveyi rakiplere verir:

1.          Talep eden koz hakkında bir beyanda bulunmamışsa ve
2.          Talep anında talep eden oyuncunun bir rakibinin elinde bir koz kaldığından haberi olmaması olası ise ve
3.          O koza herhangi bir normal[22] oyun ile bir löve kaybedilebilirse.
D.             Hakemin Göz Önünde Tutacakları
 1. Hakem eğer ortada daha az başarılı normal22 bir oyun tarzı varsa talep edenin orijinal açıklama beyanında belirtmediği hiçbir başarılı oyun tarzını kabul etmeyecektir.
 2. Hakem, bir defans oyuncusunun talebinin herhangi bir parçası ortağının normal22 seçeneklerden özellikle birini seçmesine dayalı olması durumda, talebi kabul etmez.
 3. Yasa 68D’ye göre oyun durmalıdır, ancak talepten sonra herhangi bir oyun oynanırsa, bu, talebin açıklanmasının bir parçasına, kanıt sağlayabilir. Bunu hakem, oyuncunun talebin ardından olası oyunlarına ve/veya talebin kesinliğine bir kanıt olarak kabul edebilir.
E.             Belirtilmemiş Oyun Tarzı
 1. Hakem, bir rakip talep ileri sürülmeden önce o kartın rengine uymamış veya daha sonra herhangi bir normal22 oyun tarzı ile o renge uyamayacak olmadıkça veya bu oyun biçimini benimsememek akıl dışı olmadıkça başarısı özel bir kartı bir rakip yerine diğerinde bulmaya dayanan, talep eden tarafından belirtilmemiş, hiçbir oyun tarzını kabul etmeyecektir.
 2. Yetkili Federasyon, talep ifadesinde açıklanmamış ise hakemin bir rengin hangi sırayla oynanacağını varsayacağı bir sıra (örnek; büyükten küçüğe) belirleyebilir.

YASA 71 – İPTAL EDİLEN TERK

Terk bir kez yapıldığında, Yasa 79C’ye göre saptanmış düzeltme süreci içinde, hakem terki aşağıdaki sebeplerle iptal etmedikçe, geçerli kalmalıdır:

 1. Bir oyuncu, aslında, kendi tarafının kazandığı bir löveyi terk etmişse veya
 2. Bir oyuncu, kalan kartlarla herhangi bir normal22 oyunla kaybedemeyeceği bir löveyi terk etmişse;

Bu löve iade edilerek bord yeniden skorlanır.

YASA 72 – GENEL İLKELER

A.            Yasalara Uyma
İkili briç turnuvaları yasalara harfiyen uyularak oynanmalıdır. Temel amaç ve hedef, bu kitapçıkta belirtilen tüm yasal prosedürlere ve etik standartlara uygun şekilde yarışarak diğer yarışmacılardan daha yüksek skora ulaşmaktır.
B.            Yasaya Aykırılık
1.         Bir oyuncu çekmeye razı olduğu bir ceza bulunsa bile bir yasaya kasıtlı olarak aykırı davranmamalıdır.
2.         Bir oyuncunun kendi tarafının Yasalara kasıtsız olarak aykırılık ettiğine dikkat çekme zorunluluğu yoktur (ancak hatalı açıklama için bkz. Yasa 20F ve ayrıca Yasalar 62A ve 79A2).
3.         Bir oyuncu bir aykırılığını, ikinci bir rönons yapmak, rönonsla ilgili bir kartı saklamak veya kartları zamanından önce karıştırmak gibi yollarla gizlemeye çalışamaz.

YASA 73 – İLETİŞİM

A.            Ortaklar Arasında Doğru İletişim
1.         Artırım veya oyun esnasında ortaklar arasında iletişim sadece konuşma ve oyunların kendisi vasıtasıyla sağlanacaktır.
 1. Konuşma ve oyunlar; özel vurgu, tavır, farklı ses tonu, ve aşırı duraksama veya acele olmaksızın yapılmalıdır (ancak, Yetkili Federasyon zorunlu duraklamaları şart koşabilir, örneğin artırımın ilk turunda veya sıçramalı deklare uyarısından sonra ya da ilk lövede).
B.            Ortaklar Arasında Uygunsuz İletişim
1.         Ortaklar; konuşma ve oyunların yapılışındaki tavır, dışa dönük söz ve jestler, rakiplere sorulan veya sorulmayan sorular veya rakiplere yapılan veya yapılmayan uyarı ve açıklamalar aracılığıyla iletişim kurmazlar.
2.         Bir ortaklık için en ağır suç bu yasalarda onaylananların dışında önceden belirlenmiş iletişim yöntemleri ile bilgi alışverişinde bulunmaktır.
C.            Oyuncunun Ortağından İzinsiz Bilgi Alması

Bir oyuncu ortağından, söz, soru, açıklama, jest, tavır, özel vurgu, ses tonunda değişme, acelecilik veya duraksama, beklenmedik[23] alert verilmesi veya verilmemesi gibi yollarla izinsiz bilgi elde ettiğinde, bundan kendi tarafına yarayabilecek şekilde faydalanmaktan dikkatle kaçınmak zorundadır.

D.            Tempo veya Tavırdaki Değişiklikler
1.         Her zaman gerekmese de, oyuncuların sabit bir tempo ve değişmez bir tavrı sürdürmeleri arzu edilir. Ancak, oyuncular bu tür değişikliklerin kendi taraflarına yarayabileceği durumlarda özellikle dikkatli olmalıdırlar. Bununla beraber, bir konuşma veya oyunun yapılışındaki hız veya tavrı kasıtsız olarak değiştirmek kendiliğinden kurallara aykırılık oluşturmaz, ama bu tür değişikliklerden sadece rakip oyuncular, riski kendilerine ait olmak üzere, çıkarım yapabilirler.
2.         Bir oyuncu söz veya tavır, bir konuşma veya oyundaki acele veya duraksama (singletonu oynamadan önceki duraksama gibi), veya bir konuşma veya oyunun yapılışındaki tavır veya doğru prosedürden kasıtlı olarak farklı davranmak yolu ile rakibini aldatmaya çalışamaz.
E.             Aldatma

Bir oyuncu bir konuşma veya oyun aracılığıyla kurallara uygun olarak rakibini kandırmaya çalışabilir (aldatma örtülü ortaklık anlaşması veya deneyimi ile korunmuş olmadıkça).

 

F.             Davranış Kurallarını İhlal

Bu Yasalarda tanımlanan davranış kurallarının ihlali sonucu masum bir rakip zarar gördüğünde; eğer hakem, masum bir oyuncunun, bir rakibinin yapmak için açık bir briç sebebi yokken ve yaptığı anda bundan fayda sağlayabileceğini bilebilecek durumdayken yaptığı söz, tavır, tempo ve benzeri davranışlarından yanlış bir çıkarımda bulunduğunu saptarsa ayarlı bir skor atayacaktır (bkz Yasa 12C).

YASA 74 – DAVRANIŞ VE ETİK

A.            Doğru Tavır
1.         Bir oyuncu her zaman nazik tavrını korumalıdır .
2.         Bir oyuncu bir başka oyuncuda rahatsızlık veya mahcubiyet yaratacak veya oyunun zevkini engelleyecek her türlü söz veya eylemden dikkatle kaçınmak zorundadır.
3.         Her oyuncu konuşma ve oyunda doğru ve tekdüze yöntem takip etmelidir.
B.            Görgü

Nezaket gereği olarak bir oyuncu şunlardan kaçınmalıdır:

1.         Oyuna yeterli dikkati göstermemek.
2.         Artırım veya oyun esnasında gereksiz yorumlarda bulunmak.
3.         Oynama sırası kendisine gelmeden önce bir kart hazırlamak.
4.         Rakibi sıkıntıya sokmak amacıyla oyunu gereksiz yere uzatmak (örneğin tüm lövelerin kendisinin olduğunu kesinlikle bilmesine rağmen oyunu devam ettirmek).
5.         Hakemi, ona veya diğer yarışmacılara karşı saygısız biçimde çağırmak ve bu biçimde hakeme hitap etmek.
C.            Yöntemin İhlali

Aşağıda yazılanlar yöntem ihlali sayılır:

1.         Aynı konuşma için farklı isimler kullanmak.
2.         Bir konuşma veya oyun hakkında onaylama veya hoşnutsuzluk belirtmek.
3.         Henüz tamamlanmamış bir lövenin kazanılması veya kaybedilmesi ile ilgili beklenti veya niyet belirtmek.
4.         Artırım veya oyun esnasında önemli bir olaya veya başarı için halen gerekli olan löve sayısına dikkati çekecek biçimde yorum veya harekette bulunmak.
5.         Artırım veya oyun sırasında kasıtlı olarak bir oyuncuya veya kartlarını görmek veya bir kartı nereden çıkardığını gözlemlemek amacıyla bir oyuncunun eline bakmak (ancak rakibin istemeden görülen bir kartından edinilen bilgiye dayanarak hareket edilebilir[24] ).
6.         Oynanan board’a artık ilgisinin kalmadığını belirten bir davranışta bulunmak (örn: kartlarını kapamak).
7.         Rakibi sıkıntıya sokmak amacıyla artırım veya oyunun normal ritmini değiştirmek.
8.         Turun bitimi ilan edilmeden önce gereksiz yere masadan ayrılmak.

YASA 75 – HATALI AÇIKLAMA VEYA HATALI KONUŞMA

Rakibe hatalı bir açıklama yapılması halinde oyuncuların (ve hakemin) sorumlulukları aşağıdaki örnek ve sonuçlarında belirtildiği şekildedir:

Kuzey 1NT açmış ve Güney, zayıf eli ve uzun karoları ile oynamak amaçlı, 2 karo deklare etmiştir. Ancak, Batının araştırmasına cevaben, Kuzey, Güneyin deklaresinin kuvvetli ve yapay olduğunu, majör renkleri sorduğunu açıklamıştır.

A.            Hataya Yol Açan İzinsiz Bilgi

Kuzeyin bu deklareye ilişkin yaptığı açıklama doğru da olsa yanlış da olsa, açıklamayı duyan, Güney, kendi 2 karo deklaresinin yanlış anlaşıldığını bilmektedir. Bu bilgi ‘izinsiz bilgi’dir (bkz. Yasa 16A), dolayısıyla Güney bu bilgiden haksız bir avantaj sağlamaktan dikkatle kaçınmalıdır (bkz. Yasa 73C). (Aksi takdirde hakem ayarlı skor uygulayacaktır). Örneğin, eğer Kuzey 2 sanzatu rebid ederse, Güney bu deklarenin onun yalnızca herhangi bir majör renkte dört kartlı tutuşu inkar ettiğine dair izinsiz bir bilgiye sahiptir; ancak Güneyin sorumluluğu, Kuzey zayıf bir cevap karşısında, maksimum değerler gösteren, kuvvetli bir zon denemesi yapmış gibi davranmaktır.

B.            Hatalı Açıklama

Gerçekte ortaklık anlaşması 2 karonun doğal oynamaya olduğu yolundadır; yanlışlık Kuzeyin açıklamasındadır. Mademki Doğu-Batıya Kuzey-Güneyin anlaşmasının tam bir tarifini alma hakkı verilmiştir,  o halde bu açıklama yasaya aykırıdır (bu aykırılık Doğu-Batının zarar görmesi ile sonuçlanırsa, hakem ayarlı bir skor atayacaktır). Eğer Kuzey daha sonra kendi hatasının farkına varırsa, derhal hakemi haberdar etmelidir. Güney artırım devam ettiği müddetçe hatalı açıklamayı düzeltmek için hiçbir şey yapmamalıdır; sonuncu pastan sonra Güney, dekleran veya yer olacaksa, hakem çağırmalı ve açıklamanın düzeltilmesini teklif etmelidir. Eğer Güney defans oyuncusu olursa, oyun sona erdikten sonra hakem çağırır ve açıklamayı düzeltir.

C.            Hatalı Konuşma

Ortaklık anlaşması açıklandığı gibidir: 2 karo kuvvetli ve yapaydır ve hata güneyin deklaresindedir. Mademki Doğu-Batı, gerçekten de Kuzey-Güneyin anlaşmasının tam bir tarifini almıştır, o halde burada yasaya aykırılık yoktur; Kuzey-Güneyin ellerinin tam bir tarifini alma hakları yoktur.

(Zarar ne olursa olsun, hakem, skorun geçerli kalmasına hükmedecektir; ancak hakem, aksine kanıt bulunmadığında, Hatalı Konuşmadan ziyade, Hatalı Açıklama yapıldığını varsayar). Güney, Kuzeyin açıklamasını düzeltmemelidir (veya hakemi haberdar etmemelidir) ve bunu daha sonra da yapmaya dair bir sorumluluğu yoktur.

YASA 76 – SEYİRCİLER

A.            Kontrol
1.         Oyun Alanı’ndaki[25] tüm seyirciler, turnuva kuralları çerçevesinde Baş Hakemin kontrolü altındadırlar.
2.         Yetkili Federasyon ve Organizasyon Komitesi’nin oynanan oyunun canlı olarak elektronik ortamda yayınına izin vermeleri halinde, bu yayınının hangi şartlar altında izlenebileceğine ve seyirciler tarafından uyulması gereken davranış şekline ilişkin kuralları belirleyebilirler. (Bir seyirci, seans esnasında oyunda olan bir oyuncu ile iletişime giremez).
B.            Masadaki Davranışlar
1.         Bir seyirci, izin almaksızın birden fazla oyuncunun eline bakamaz.
2.         Bir el halen oynanmakta iken seyirci, deklare veya oyuna herhangi bir tepki göstermemelidir.
3.         Tur devam ederken, seyirci her çeşit söz veya tavırdan kaçınmalı,  oyuncu(lar) ile konuşmamalıdır.
4.         Seyirci herhangi bir şekilde bir oyuncuyu rahatsız etmemelidir.
5.         Seyirci, oyuna ilişkin her hangi bir konuya dikkat çekemez.
C.            Seyirci Katılımı
1.         Bir seyirci, Oyun Alanındayken25 her hangi bir konu veya Yasalar hakkında ancak hakemden gelecek rica üzerine konuşabilir.
2.         Yetkili Federasyonlar veya Organizasyon Komitesi, seyircilerin neden olduğu usulsüzlüklerin ne şekilde çözümleneceğine ilişkin kuralları belirleyebilirler.
D.            Konum

Oyun Alanı’nda25 bulunan, oyuncu ve turnuva görevlileri dışındaki herkes, Başhakem tarafından aksi belirtilmedikçe, seyirci konumundadır.

YASA 77 – TURNUVA BRİCİ SKORLAMA TABLOSU

 

LÖVE SKORU

Kontrat yapıldığında oynayan tarafça kazanılacak skorlar.

KOZUN TÜRÜ:                           §                 ¨                 ©                 ª

Deklare edilen ve alınan her artı löve için:

Kontursuz                                                             20                20                30                30

Konturlu                                                                40                40                60                60

Sürkonturlu                                                          80                80                120              120

 

SANZATU KONTRATLARI İÇİN:

KONTURSUZ   KONTURLU  SÜRKONTURLU

Deklare edilen ve alınan ilk artı löve için            40                80                160

Diğer artı löveler için                                            30                60                120

Löve skoru 100 den fazla ise ZON olarak adlandırılır.

Löve skoru 100 den az ise PARTSKOR olarak adlandırılır.

 

ÖDÜL SKORLARI

Oynayan tarafca kazanılan skorlar

Şlemler

Şlemin yapılması nedeni ile                                                     Zonsuz                           Zonda

Küçük Şlem (12 löve) deklare edilir ve yapılırsa                  500                                    750

Büyük Şlem (13 löve) deklare edilir ve yapılırsa                  1000                                1500

FAZLA LÖVELER

Her FAZLA LÖVE için                                            Zonsuz                           Zonda

(kontrat için gerekli olanın üzerinde löveler)

Zonsuz                                       Löve Değeri                   Löve Değeri

Konturlu                                      100                                  200

Kontursuz                                   200                                  400

ZON, PARTSKOR, YAPILMIŞ KONTRAT ÖDÜLLERİ

Zonda iken ZON yapmak                                                                             500

Zonsuz iken ZON yapmak                                                                            300

PARTSKOR yapmak                                                                                      50

Konturlu ancak sürkontursuz herhangi bir kontrat yapmak                                           50

Sürkonturlu herhangi bir kontrat yapmak                                                   100

EKSİK LÖVE CEZALARI

Kontrat battığında rakiplerce kazanılan skorlar

EKSİK LÖVELER

Kontrat battıran  löveler

Zonsuz                                               Zonda

Kontursuz     X                XX               Kontursuz   X            XX

İlk eksik löve için                                                                                                          50             100             200              100            200          400

Diğer eksik löveler için                                            50             200              400              100           300          600

Dördüncü ve daha sonraki

eksik löveler için ödül                           0                  100              200              0               0              0

 

Dört oyuncu da pas geçerse (bkz. Yasa22)  her iki taraf da sıfır skorunu alır.

YASA 78 – SKORLAMA YÖNTEMLERİ

A.            Maç Puanı Skoru (MP)

Maç puanı skorunda, her yarışmacıya, kendisiyle aynı bordu oynayan diğer yarışmacıların skorlarıyla yapılan karşılaştırma sonucu,  kendisininkinden daha düşük olan her skor için iki skorlama birimi (maç puanı veya yarım maç puanı), kendisininkine eşit her skor için bir skorlama birimi ve kendisininkinden daha üstün olan her skor için sıfır skorlama birimi atanır.

B.            Uluslararası Maç Puanı Skoru (IMP)

Uluslararası maç puanı skorunda, her bord için, iki skor arasındaki toplam puan farkı karşılaştırılır ve aşağıdaki skalaya göre IMP’ye çevrilir.

Puan                                             Puan                                                       Puan

farkı                 IMP                       farkı                     IMP                             farkı                     IMP

20–40                    1                      370–420                    9                        1500–1740                  17

50–80                    2                      430–490                  10                        1750–1990                  18

90–120                  3                      500–590                  11                        2000–2240                  19

130–160                  4                      600–740                  12                        2250–2490                  20

170–210                  5                      750–890                  13                        2500–2990                  21

220–260                  6                      900–1090                14                        3000–3490                  22

270–310                  7                    1100–1290                15                        3500–3990                  23

320–360                  8                    1300–1490                16                        4000 +                         24

C.            Toplam Puan Skoru

Toplam puan skorunda, her yarışmacının skoru oynadığı tüm bordlardaki net toplam puan skorudur.

D.            Özel Skorlama Yöntemleri

Yetkili Federasyon’un onayı ile özel skorlama yöntemleri (örneğin VP’ye çevirme) kullanılabilir. Organizasyon Komitesi, her yarışmadan önce yayınlayacağı Yarışma Şartları; giriş şartları, skorlama metotları, kazananın belirlenmesi, beraberlik durumunda ne olacağı gibi konuları içermelidir. Yayınlanan kurallar, Yasa ve yönetmelikler ile çelişmemeli, Yetkili Federasyonlar tarafından yayınlanan bilgileri içermeli ve tüm yarışmacılar tarafından edinilebilir olmalıdır.

YASA 79 – KAZANILMIŞ LÖVELER

A.            Kazanılmış Löveler Üzerinde Anlaşma
 1. Ellerin dördü de borda geri konmadan önce kazanılmış löveler üzerinde anlaşmaya varılacaktır.
 2. Bir oyuncu, kazanmadığı bir löveye ilişkin skorun kendi tarafına kaydedilmesini veya rakibin kaybedemeyeceği bir lövenin terkini bilerek kabul etmemek zorundadır.
B.            Kazanılmış Löveler Üzerinde Anlaşmazlık

Daha sonra bir anlaşmazlık çıkarsa, hakem çağrılmak zorundadır.

 1. Hakem, masada bir kabul veya terk talebi yapılmış olduğunu saptar ise Yasa 69’u uygular.
 2. Yukarıda belirtilen 1. madde uygulanamayacak durumda ise, hakem kaydedilecek skoru belirler. Hakem, oynanan turun bitmesinden önce çağırılmamış ise, duruma göre aşağıda Madde-C veya Yasa 87 uygulanır, ancak hakemin her hangi bir tarafın skorunu yükseltme zorunluluğu yoktur.
C.            Skorda Hata
 1. Üzerinde anlaşılan skoru hesaplarken veya listelerken yapılan hatalar, ister oyuncu, ister skor tutan tarafından yapılmış olsun, Organizasyon Komitesince belirlenmiş süre sona erene kadar düzeltilebilir. Organizasyon Komitesi daha geç bir zaman belirtmemişse[26] bu düzeltme süresi resmi skorların incelemeye açılmasından otuz dakika sonra sona erer.
 2. Baş Hakem ve Organizasyon komitesinin makul şüphelerin ötesinde skorun gerçekten yanlış girilmiş olduğuna kanaat getirmeleri halinde, belirlenen düzeltme süresinin tamamlanmasından sonra da skor düzeltmesi yapılabilmesine, yönetmeliklerde izin verilebilir.

YASA 80 – DÜZENLEMELER ve ORGANİZASYON

A.            Yetkili Federasyon
 1. Bu yasalar çerçevesinde, Yetkili Federasyon aşağıdaki şekildedir:

(a)       Kendi dünya şampiyonaları ve etkinliklerinde Dünya Briç Federasyonu’dur

(b)       Kendi coğrafik bölge şampiyonaları ve etkinliklerinde, o bölgenin bağlı olduğu Bölgesel (Zonal) Federasyon’dur

(c)       Diğer her türlü turnuva ve etkinlik için, turnuvanın yapılmakta olduğu ülkedeki Yetkili Federasyon’dur.

 1. Yetkili Federasyon bu yasalarda belirtilen tüm sorumluluk ve yetkilere sahiptir.
 2. Yetkili Federasyon, yetkilerini (nihai sorumluluk kendisinde kalmak kaydı ile) başka bir kuruluşa kullandırabilir; veya (hiç bir sorumluluk kabul etmeyecek şekilde) tamamen devredebilir.
B.            Organizasyon Komitesi
 1. Yetkili Federasyon; kendisi tarafından belirlenen kurallar ve bu yasalar çerçevesinde bir turnuva veya etkinlik hazırlayıp düzenleme sorumluluğunu üstlenen ve “Organizasyon Komitesi” olarak adlandırılabilecek bir oluşumu resmi olarak tanıyabilir. Organizasyon Komitesi, yetki ve görevlerini başka birisine kullandırılabilir, ancak yapılacak işlerin tüm sorumluluğu kendisine aittir. Yetkili Federasyon ile Organizasyon Komitesi aynı kuruluş olabilir.
 2. Organizasyon Komitesi’nin görev ve yetkileri şunlardır:
(a)       Turnuva hakemi tayin etmek. Eğer turnuva hakemi yoksa oyuncular içlerinden birini turnuva hakeminin görevlerini yerine getirmek üzere tayin ederler.
(b)       Oyun salonu, donanım ve diğer tüm lojistik gereksinimler dahil olmak üzere turnuvanın ön hazırlıklarını yapmak.
(c)       Her seansın tarih ve saatini belirlemek.
(d)       Kayıt şartlarını belirlemek.
(e)       Bu yasalara uygun bir şekilde, deklare ve oyun için özel şartları belirlemek (yazılı artırım, deklare kutuları, perdeler gibi – perdenin diğer tarafına iletilmeyen hareketler için öngörülmüş prosedürde değişiklik yapılabilir).
(f)        Bu yasaların eksiklerini gideren ancak yasalarla çelişmeyen yönetmelikleri ilan etmek veya yayınlamak.
(g)    (i)       Baş Hakemin çalışması için gerekli olabilecek yardımcıların atanmasını sağlamak[27].

(ii) Diğer görevlileri atamak ve onların görev ve sorumluluklarını belirlemek.

(h)       Kaydolanların kabul ve listelenme işlemlerin yapılmasını sağlamak41.
(i)        Oyun oynanabilmesi için elverişli ortamı sağlamak ve katılımcılara duyurmak.
(j)        Skorların toplanmasını sağlamak41, sonuçların tablo haline getirilmesini ve resmi kayıt haline dönüştürülmesini sağlamak.
(k)       Yasa 93 kapsamında yapılacak itiraz başvurularının işleme konulması için gerekli düzenlemeleri yapmak.
(l)        Bu yasalarda değinilen diğer her türlü yetki ve görevin yerine getirilmesini sağlamak.

YASA 81 – TURNUVA HAKEMİ

A.            Resmi Sıfat

Hakem Organizasyon Komitesi’nin resmi temsilcisidir.

B.            Kısıtlama ve Sorumluluklar
1.         Turnuvanın teknik yönetiminden hakem sorumludur. Hakem, Organizasyon Komitesi’nce ihmal edilen her türlü görevi yerine getirme yetkisine sahiptir.
2.         Hakem, bu yasalar ve yasalarla yetkilendirilen kuruluşlarca yayınlanan ek yönetmelikleri uygulamakla kısıtlıdır.
C.            Hakemin Görevleri ve Yetkileri

Usulsüzlüklerin onarımı ve zararın giderilmesi yetkileri yalnızca hakem’e (oyunculara değil) aittir. Normal şartlarda hakemin görev ve yetkileri aşağıdakileri de kapsar:

1.         Disiplini ve oyunun düzenini sağlamak
2.         Bu Yasaları uygulamak, yorumlamak ve oyuncuları hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek.
3.         Herhangi bir şekilde farkına vardığı hata veya usulsüzlükleri, Yasa 79C’ye göre belirtilen düzeltme süreci içinde düzeltmek.
4.         Uygulanacak yaptırımları belirlemek ve Yasa 90 ve 91 ile kendisine verilmiş olan yetkileri kullanmak.
5.         Kusursuz tarafın isteği üzerine ve kendi takdiriyle, sebep varsa, onarmayı ortadan kaldırmak.
6.         Anlaşmazlıkları gidermek.
7.         Çözümlenmesi gereken konuyu ilgili komiteye yönlendirmek.
8.         Organizasyon Komitesi’nce gerekli görülmesi halinde resmi kayıt için sonuçları rapor etmek, ve Organizasyon Komitesi’nce yetkilendirilmiş olduğu görevleri yerine getirmek.
D.            Görevlerin Yetkilendirilmesi

Hakem, görev(ler)i için yardımcılarını yetkilendirebilir, ancak bu yolla görevlerin doğru uygulanmasının sorumluluğundan kurtulamaz.

YASA 82 – YÖNTEM HATALARININ DÜZELTİLMESİ

A.            Hakemin Görevi

Yöntem hatalarını onarmak ve oyunun bu yasalara aykırı olmayan biçimde ilerlemesini sağlanmak hakemin görevidir.

B.            Hatanın Onarılması

Yöntem hatasını düzeltmek için hakem:

1.         Bu yasalar çerçevesinde ayarlı skor atayabilir.
2.         Bir bordun oynanmasını isteyebilir, erteleyebilir veya iptal edebilir.
3.         Bu yasalar ile kendisine verilen yetkileri kullanabilir.
C.            Hakemin Hatası

Hakem, daha sonradan yanlış olduğunu saptadığı bir karar vermişse ve hiçbir düzeltme bordun normal şekilde skorlanmasına izin vermeyecekse her iki tarafı kusursuz kabul ederek ayarlı skor verecektir.

YASA 83 – İTİRAZ HAKKININ BELİRTİLMESİ

Eğer hakem bir olaydaki kararının veya ihtiyari yetkisinin kullanımının gözden geçirilmesinde yarar görürse yarışmacıya itiraz komitesine başvurma hakkının olduğunu bildirir veya konuyu kendisi doğrudan ilgili komiteye havale edebilir.

YASA 84 – TARTIŞMASIZ OLAYLARDA KARARLAR

Hakem, yasa veya yönetmelik kapsamına giren, oluşunda anlaşma sağlanmış bir olayda karar vermek üzere çağrılırsa, aşağıdaki şekilde karar verecektir:

A.            Onarma Yok

Eğer Yasalar hiçbir onarma öngörmemiş ise ve hakem ihtiyari yetkilerini kullanmaya gerek görmemişse, oyuncuların artırım veya oyuna devam etmelerini ister.

B.            Onarma Öngören Yasa

Eğer olay, usulsüzlük için onarma öngören bir yasanın açıkça kapsamına giriyorsa hakem onarmayı tayin eder ve yerine getirilmesini sağlar.

 

C.            Oyuncunun Tercihi

Eğer yasa bir oyuncuya onarmalar arasından tercih yapma hakkı veriyorsa hakem seçenekleri açıklar ve bir onarmanın seçilmesini ve yerine getirilmesini sağlar.

D.            Hakemin Tercihi

Hakem şüpheli bir durumu kusursuz tarafın lehine değerlendirerek eşitliği sağlamaya çalışır. Bir usulsüzlük sonucu, bu Yasaların kusursuz tarafın gördüğü zararı giderecek onarmayı sağlayamadığına kanaat getirdiği takdirde hakem ayarlı skor atar (bkz. Yasa 12).

YASA 85 – TARTIŞMALI OLAYLARDA KARARLAR

Hakem Yasa veya yönetmelik kapsamına giren, oluşunda anlaşma sağlanamayan bir olayda karar vermek üzere çağrılırsa, aşağıdaki şekilde davranacaktır:

A.            Hakemin Değerlendirmesi
 1. Gerçeklerin saptanabilmesi için, hakem kendi görüşünü ihtimallerin değerlendirilmesi sonucu oluşturur. Yani, hakem toplayabildiği delillerin önem ve ağırlığını göz önünde bulundurur.
 2. Eğer hakem bu şekilde gerçekleri saptadığına kanaat getirirse, Yasa 84’de anlatılan şekilde karar verir.
B.            Gerçeklerin Saptanamaması

Eğer hakem, gerçekleri tatmin edici şekilde saptayamıyorsa, oyunun devam etmesini sağlayacak bir karar verir.

YASA 86 – TAKIM OYUNLARINDA

A.            IMP Oyununda Ortalama Skor

Hakem, IMP oyununda averaj artı veya averaj eksi olarak yapay bir ayarlı skor atamayı seçtiğinde bu skor sırasıyla artı 3 IMP veya eksi 3 IMP olur. Yetkili Federasyonun onayına bağlı olarak bu rakamlar Organizasyon Komitesi’nce değiştirilebilir.

B.            Dengesiz Skor Ayarlamaları, Knockout Maçı

Hakem, nakavt maçında birbiriyle dengesiz ayarlı skorlar atadığında (bkz. Yasa 12C) her yarışmacının borddaki skoru bağımsız olarak hesaplanır.  Daha sonra her iki yarışmacıya da bu iki skorun ortalaması atanır.

C.            Yedek Bord

Hakem Yasa 6’da geçen, bordun yeniden dağıtılmasını emretme yetkisini, bir yarışmacı o bord hariç maçın kesin sonucunu bilebilecek durumda iken kullanmayacaktır.  Bunun yerine hakem, ayarlı skor atar.

D.            Diğer Masa Skoru

Hakem’in takım oyununda ayarlı bir skor vermesi (Yasa 6D2’nin uygulanmasından kaynaklanan her hangi bir skor belirlenmesi hariç) ve diğer masadaki aynı iki yarışmacı taraf ile karşılaştırmalı bir skor hesaplamasının yapılması halinde[28], Hakem IMP veya Toplam Puan cinsinden ayarlı bir skor atayabilir (verilen ayarlı skor kusursuz taraf için avantajlı olacak ise hakem bunu yapmalıdır).

YASA 87 – KARIŞMIŞ BORD

A.            Tanım

Eğer hakem, bir ya da daha çok kartın borda yanlış yerleştirilmesi veya aynı olması gereken bordun iki kopyası arasında farklı dağıtan veya zon durumu bulunması sonucu, doğrudan skor karşılaştırılması yapılacak çiftlerin bordu özdeş şeklinde oynamadıklarını tespit ederse o bord “karışmış” sayılır.

B.            Karışmış Bordun Skorlanması

Karışmış bordu skorlarken hakem, hangi skorların bord doğru şeklindeyken ve hangi skorların bord karıştıktan sonra elde edildiğini olabildiğince doğru şekilde belirler. Skorları buna göre gruplara ayırır ve her grubu ayrı olarak turnuva yönetmeliğinde belirtilen şekilde göre bağımsız olarak değerlendirir (açıkça belirtilmiş bir yöntem olmaması halinde hakem yöntemi belirleyerek duyurur).

YASA 88 – TAZMİNAT PUANLARININ VERİLMESİ

Bkz. Yasa 12C2

YASA 89 – BİREYSEL YARIŞMALARDA CEZA

Bkz. Yasa 12C3

YASA 90 – YÖNTEMSEL CEZALAR

A.            Hakemin Yetkisi

Hakem, bu yasaların onarma ile ilgili hükümlerini tatbik etmeye ilaveten, nedensiz yere oyunu geciktiren veya engelleyen, diğer yarışmacıları rahatsız eden, doğru yöntemi ihlal eden veya bir başka masada ayarlı skor atanmasını gerektiren her kusurlu davranışı ayrıca cezalandırabilir.

B.            Cezayı Şart Kılan Kusurlu Davranışlar

Aşağıdakiler, yöntemsel cezayı gerektiren kusurlu davranışlara ilişkin örneklerdir (ancak ceza gerektiren davranışlar bunlarla sınırlı değildir):

1.         Yarışmacının belirtilen başlama saatinden sonra gelmesi.
2.         Bir yarışmacının nedensiz yere yavaş oynaması.
3.         Bir bordun konuşmalarının, oyunun veya sonucunun, başka bir masadan duyulabilecek şekilde tartışılması.
4.         Bir başka yarışmacıyla skorların izinsiz karşılaştırılması.
5.         Bir başka oyuncuya ait kartlara dokunulması veya tutulması (Yasa 7).
6.         Bir veya daha fazla kartı bordun yanlış cebine koyulması.
7.         Her hangi bir yarışmacıya ayarlı skor verilmesini gerektiren, doğru yönteme aykırı davranışlar da bulunulması (Bir kişinin elindeki kartları saymayı ihmal etmesi, yanlış bordun oynanması, vb. gibi).
8.         Turnuva yönetmeliğine veya hakemin talimatlarına zamanında riayet edilmemesi.

YASA 91 – CEZALANDIRMA VEYA İHRAÇ

A.            Hakemin Yetkisi

Düzen ve disiplini koruma görevini icra ederken, puan olarak disiplin cezaları verme veya bir yarışmacıyı o seanstan veya herhangi bir bölümünden ihraç etme yetkisi hakeme özellikle verilmiştir. Hakemin bu maddeye dayanan kararları nihaidir ve bir İtiraz Komitesi tarafından değiştirilemez (bkz. Yasa 93B3).

B.            Diskalifiye Etme Hakkı

Hakem, sebep varsa, Organizasyon Komitesinin onaylaması şartıyla bir yarışmacıyı diskalifiye etmekle özellikle yetkilendirilmiştir.

YASA 92 – İTİRAZ HAKKI

A.            Yarışmacının Hakkı

Bir yarışmacı veya onun kaptanı, masada hakem tarafından verilen kararın gözden geçirilmesi için İtiraz Komitesi’ne başvurabilir. İtiraz Komitesi’nce dayanaksız bulunan itirazlar hakkında yönetmeliklerde belirtilen şekilde yaptırımlar uygulanabilir.

B.            İtiraz Başvurusunun Zamanı

Eğer Organizasyon Komitesi başka bir süre belirtmediyse, bir hakem kararı talep etme veya itiraz komitesine başvurma hakkı resmi skor incelemeye açıldıktan 30 dakika sonra sona erer.

C.            Nasıl İtiraz Başvurusu Yapılır

Bütün itiraz başvuruları hakem aracılığıyla yapılacaktır.

D.            İtiraz Komitesine Başvuranların Fikir Birliği

İtiraz başvurusu aşağıdaki şartlar gerçekleşmeden işleme konmaz:

 1. İkili turnuvada, başvuran çiftin her iki üyesinin (bireysel yarışmalar hariç) itiraz konusunda hemfikir olmaları gereklidir.
 2. Takım maçında ise takım kaptanı, takım adına İtiraz Komitesine başvurabilir.

YASA 93 – İTİRAZ PROSEDÜRÜ

A.            İtiraz Komitesi Yoksa

İtiraz Komitesi (veya Yasa 80B2/k uyarınca yapılmış bir düzenleme) yoksa veya Komite turnuvanın düzenli seyrini bozmadan toplanamıyorsa; Başhakem, bütün itiraz başvurularını dinleyecek ve karara bağlayacaktır.

B.            İtiraz Komitesi Varsa

Eğer İtiraz Komitesi varsa,

1.         Başhakem, itiraz başvurusunun sadece yasa ve yönetmelik ile ilgili kısmını dinleyecek ve karar verecektir. Bu karar hakkında İtiraz Komitesine itiraz edilebilir.
2.         Başhakem, diğer bütün itiraz başvurularını karara bağlanmak üzere İtiraz Komitesine gönderecektir.
3.         Başvuruları karara bağlarken İtiraz Komitesi bu yasaların hakeme verdiği tüm yetkileri kullanabilir; ancak hakemin yasalar, yönetmelikler veya Yasa 91 uyarınca uygulamış olduğu disiplin yetkisinin kullanılmasıyla ilgili kararını geçersiz kılamaz (Komite hakeme bu kararını değiştirmesini tavsiye edebilir).
C.            Diğer İtiraz Kanalları
 1. Yetkili Federasyonlar; bundan önceki yasalarda sayılan bütün yollar tüketildikten sonra, tekrar itiraz başvurusunda bulunulabilmesi ile ilgili prosedürü düzenleyebilirler. Dayanaksız bulunan itirazlar hakkında yönetmeliklerde belirtilen şekilde yaptırımlar uygulanabilir.
 2. Başhakem veya İtiraz Komitesi, her hangi bir konuyu, daha sonra Yetkili Federasyonca değerlendirilmek üzere havale edebilir. Yetkili Federasyon, her türlü konuda nihai karar merciidir.
 3. (a) Yukarıda belirtilen Madde 1 ve 2 haricinde, turnuvanın sağlıklı devamı açısından gerekli gördüğü takdirde, Yetkili Federasyonlar itiraz konusunda nihai kararı vermek üzere, sorumluluğu turnuva İtiraz Komitesine devredebilirler. Bu durumda, Yetkili Federasyon da, itiraz duruşmasında yer alan taraflar ile birlikte varılacak sonucu kabul etmek durumundadır.

(b)       Yarışmacılara önceden bilgi verilmesi kaydıyla, Yetkili Federasyonlar, bu yasalarda belirtilen itiraz prosedüründe değişiklik yapma veya bazı aşamaları tamamen kaldırma yetkisine sahiptirler. [29]

 

[1] “Dizilmiş deste” bir önceki durumu rasgele bir şekilde dağıtılmamış olan bir deste karttır.

[2] Örneğin hareketinin temeli ile ilişkili olarak beklenmeyen.

[3] Hakemin daha erken ya da geç çağırılması yasaya aykırı bir durum oluşturmaz.

[4] Örneğin; eğer anlamı çok farklı ise ya da eğer psişik ise değiştirilmiş konuşma farklılık göstermektedir.

[5] Konuşmaların sözlü olarak söylenmediği durumlarda, cevapçılar hangi konuşmaların yapıldığının talepte bulunan rakip için açık olmasını temin etmelidir.

[6]  Sırasız atak kabulü olmadıkça dekleranın ilk oyun sırası yerden oynanan karttır.

[7] Örneğin ortağın zorunlu pası

 

[8] Tekrarlanan konuşma çok daha değişik bir anlam belirtiyorsa, değişik bir konuşma sayılacaktır.

[9]Bir konuşmanın anlamı (konuşmadan elde edilen bilgi) gösterdiği ve dışarıda bırakarak göstermediği bilgidir.

[10]  Sağdaki rakibin yasal olmayan herhangi bir konuşması her zamanki gibi onarılır.

[11] Sıra soldaki rakipteyken daha sonraki konuşmalar, konuşmanın değiştirilmesi olarak değerlendirilir ve Yasa 25 uygulanır.

[12]    Yetkili Federasyon atağın açık yapılmasını belirtebilir.

[13]  Dekleran için kart oynama sırasının ilk kendinde olması sırasız atak kabul edildiği durumlar haricinde yerdedir.

[14]    Dekleran, oynama sırası yerde veya elde iken sorabilir.

[15]  Atak ilk önce kapalı yapılır (Yetkili Federasyon başka türlü belirtmedikçe).

[16] Eğer oyuncu kendisinden istenen çıkışı yapamıyorsa, bkz. Yasa 59

[17] Eğer el cezalı kart sahibinin ortağında kalırsa ve cezalı kart hala oynanmamışsa Yasa 50D2nin bütün kısıtlamaları ve seçenekleri gelecek lövede uygulanır.

[18]  Mimik, jest vb.

 

[19] Bu Yasaya göre, yerin kazandığı bir löve, dekleranın kazandığı löve değildir.

[20] Hakem, mümkün olduğunca, defans oyuncusunun oynanmış kartlarını göstermekten kaçınmalıdır, ancak bir defans oyuncusunun eline geri konulacak fazladan bir kart gözükürse, bu kart cezalı karta dönüşür (bkz. Yasa 50).

[21] Eğer beyan veya eylem henüz oynanmakta olan tamamlanmamış bir lövenin kazanılmasına veya kaybedilmesine ilişkin ise, oyun kaldığı yerden devam eder; bir defans oyuncusunun açığa çıkan veya gözüken kartları cezalı karta dönüşmez, ancak Yasa 16, İzinsiz Bilgi, uygulanabilir, ayrıca bkz. Yasa 57A, Zamanından Önce Oynama.

[22] 70 ve 71’inci Yasalar için “normal” söz konusu oyuncunun düzeyi için dikkatsiz veya düşük nitelikli oyunları kapsamaktadır.

[23]  Örneğin o anki davranışı çerçevesinde beklenmedik

[24] Rakibin kartlarını kasıtlı olarak göstermiş olabilmesi ile ilgili olarak bkz. Yasa 73D2

[25]  Oyun Alanı, bir seans esnasında oynayan bir oyuncunun bulunabileceği her yeri kapsar. Bu alan, yönetim tarafından daha detaylı olarak ta belirlenebilir.

[26] Turnuvanın kendi özel şartları gereği bu süre daha kısa olarak belirlenebilir.

[27]  Bazı durumlarda Organizasyon Komitesi’nce yerine getirilmesi gereken görev ve yükümlülüklerin tamamen veya kısmen Baş Hakem tarafından üstlenilmesi doğaldır.

 

[28] Aynı iki yarışmacı taraf arasında başka bir masada başlamış ise, bord’un tamamlanmasına izin verilebilir.

[29] Yetkili Federasyonlar, hareketlerini etkileyen her türlü ülke yasalarına riayet edilmesinden sorumludurlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s