2 over 1 (2/1)

GENEL PRENSİPLER :


oyun açışlar

>> 1 seviyesinde renk açışları 12-21 puan ile yapılır. beş kart majör varsa majör açılır. beş kart majör yoksa uzun olan minör açılır.
minörler eşit sayıda ise 3-3 ile 1 tref açılır. diğer eşitliklerde 1 karo açılır.
majörler eşit sayıda ise 1 pik açılır.

>> 2tref hariç 2,3 VE 4 seviyesindeki renk açıları zayıf açışlardır.
elde açar puan olmamalıdır. genellikle 6-10 puan ve kaliteli bir renk ile zayıf açış yapılır.
renk altı kart ise 2 seviyesinde, 7 kart ise 3 seviyesinde zayıf açış yapılır.

 oyun açışlar
1 ♣ 12-21 puan en az 3 kart trefl
1 12-21 puan en az 3 kart karo
1 12-21 puan en az 5 kart kör
1 ♠ 12-21 puan en az 5 kart pik
1nt 15-17 puan var beşli majör yok her renkten en az 2 kart var iki doubleton yok
2 ♣ 22 den fazla puan var
2 6-10 onör puanı var 6 kart karo var karodan en az iki onör var
2 6-10 onör puanı var 6 kart kör var körden en az iki onör var
2 ♠ 6-10 onör puanı var 6 kart pik var pikden en az iki onör var
2nt 20-22 puan var her renkten en az iki kart var iki doubleton yok
3 ♣ 6-10 onör puanı var 7 kart trefl var treflden en az iki onör var
3 6-10 onör puanı var 7 kart karo var karodan en az iki onör var
3 6-10 onör puanı var 7 kart kör var körden en az iki onör var
3 ♠ 6-10 onör puanı var 7 kart pik var pikden en az iki onör var
3nt as rua dam dahil olmak üzere en az 7 kartdan oluşan bir minör renk var. diğer renkler çok kötü
4 ♣
4
4 6-10 onör puanı var uzun körler
4 ♠ 6-10 onör puanı var uzun pikler

1kör / 1pik açışları ve gelişmeler

1  ve  1 ♠ açışlarına cevaplar
>> genel yaklaşım

ORTAĞINIZ 1 VEYA 1♠ DİYEREK OYUN AÇTIĞINDA ORTAĞINIZIN RENGİNE 3 KART DESTEĞİNİZ VARSA TUTUŞUNUZU BELİRTİN. ANCAK 12+ PUANLA TUTUŞUNUZU GECİKTİREBİLİRSİNİZ.

ORTAĞINIZIN RENGİNE DESTEĞİNİZ YOKSA 6-11 PUANLA NASIL BİR ELİNİZ OLURSA OLSUN  1nt DEYİN. (iSTİSNA: 1 AÇIŞINA ELİNİZDE 4 KART PİK VARSA 1♠ DEYİN)
12+ pUANLA 2♣ VEYA 2 CEVABI VEREBİLİRSİNİZ.

>> ortağınızın 1 açışına cevaplarınızın anlamları:
1♠                          6+ puan             en az dörtlü pik,                  kör tutuş yok

1nt                       6-11 puan                                                                 kör tutuş yok

2♣                         12+ puan            trefler var                              kör tutuşu belli değil
2                         12+ puan            karolar var                            kör tutuşu belli değil
2                          6-9 puan                                                                    3 kart kör tutuşu
3♥                          10-11 puan                                                                 3 kart kör tutuşu
3♣  (bergen konvansiyonu)  6-9 puan                                       en az dörtlü tutuş
3 (bergen konvansiyonu)   10-11 puan                                    en az dörtlü tutuş
4                          0-5 puan               dengesiz el                                 en az beş kart kör tutuşu

>> ortağınızın 1 pik açışına cevaplarınızın anlamları:

1nt                       6-11 puan                                                                  pik tutuş yok
2♣                         12+ puan          trefler var                                 pik tutuşu belli değil
2                          12+ puan          karolar var                               pik tutuşu belli değil
2                          12+ puan          en az beş kart kör,                 pik tutuşu belli değil
2♠                           6-9 puan                                                                    3 kart tutuş var
3♠                          10-11 puan                                                                 3 kart tutuş var
3♣  (bergen konvansiyonu)        6-9 puan                              en az dörtlü tutuş var
3 (bergen konvansiyonu)         10-11 puan                          en az dörtlü tutuş var
4♠                         0-5 puan            dengesiz el                          en az beş kart pik tutuşu
1 majör açışlarından sonra açıcının ikinci konuşmaları

forcing nt

>> 1kör veya 1 pik diyerek oyun açtığınızda ortağınızda tutuş olmadığında çoğunlukla gelecek cevap 1nt  dir.
1 majör açışlarına 1nt cevabı forcıng dir.

>> 1 diyerek oyun açtınız. ortağınız 1nt diyerek cevap verdi.
şimdi deklereleriniz ve anlamları şunlardır:

2♣    : 12-17 puan  3+ kart trefl
2     :  12-17 puan 3+ kart karo
2    :  12-14 puan 6+kart kör
2nt  :  18-19 puan  5-3-3-2 el
3♣     :  17+ puan  4+ kart trefl
3     :  17+ puan  4+ kart karo
3     :  15-17 puan 6+ kart kör
3nt  :  18+ puan  6+ kart kör

>> 1 pik diyerek oyun açtınız. ortağınız 1nt diyerek cevap verdi.
şimdi deklereleriniz ve anlamları şunlardır:
2♣     : 12-17 puan  3+ kart trefl
2      :  12-17 puan 3+ kart karo
2     :  12-17 puan 4+ kart kör
2♠      :  12-14 puan 6+ kart pik
2nt   :  18-19 puan  5-3-3-2 el
3♣     :  17+ puan  4+ kart trefl
3      :  17+ puan  4+ kart karo
3      :  17+ puan 4+ kart kör
3♠      :  15-17 puan 6+ kart pik
3nt   :  18+ puan  6+ kart pik

 not   1:
6-4 eliniz olduğunda  ikinci konuşmanızda öncelikle dörtlü renginizi okumalısınız.

örneğin  4 trefl 1 karo 6 kör 2 pik  14 puan eliniz var
1 diyerek oyun açıyorsunuz. ortağınız 1nt dediğinde şimdi 2♣ diyorsunuz. 2 demiyorsunuz.

not 2 :
cevapçının ikinci konuşmalarını daha sonra inceleyeceğiz. ancak önemli bir noktaya değinelim.
cevapçı, açıcının açış rengine iki kart desteği varsa ikinci konuşmasında genellikle bunu belirtmelidir.

1 trefl / 1 karo açışları ve gelişmeler

1♣ ve 1 açışlarına cevaplar

>>genel yaklaşım


ortagınızın bir minör açışına tutuş varsa da yoksa da sırasıyla aşağıdakilerden birini yapınız.
1-  bir seviyesinde okuyabileceğiniz en az dörtlü renginiz varsa bunu okuyun.
puanınız 6 dan fazla ise ne kadar  çok veya ne kadar az olursa olsun öncelikle bir seviyesinde okuyabileceğiniz dörtlü renginizi okuyun.
örneğin ortağınız 1♦ açtı.  elinizde 2 trefl 5 karo 4 kör 2 pik var.  eğer 6 dan fazla puanınız varsa 1♥ deyin.
burada 1♥ demek için körünüzün beş kart olması gerekmez. dört kart yeterlidir.
5 kart karo tutuşunuz olması da durumu değiştirmez. öncelikle bir seviyesinde dörtlü renk gösterilir.

eğer bir seviyesinde gösterebileceğiniz bir renginiz yoksa:
2-  ortagınızın açış rengıne tutuşunuz varsa ınverted mınor konvansıyonu uygulayın.

1 tref açışına 2 tref cevabı  11+ puan ve beş kart trefl tutuşu gösterir.  3 tref cevabı  6-10 puan ve beş kart trefl tutuşu gösterir.
1 karo açışına 2 karo cevabı  11+ puan ve beş kart karo tutuşu gösterir.  3 karo cevabı  6-10 puan ve beş kart karo tutuşu gösterir.

Not : 4 major varken inverted yapılmaz

eğer bir seviyesinde gösterebileceğiniz bir renginiz yoksa ve ortagınızın rengıne tutuşunuz da yoksa:
3- bir karo açışına  12 artı puanınız varsa 2 trefl diyerek 2 over 1 yapın

eğer bir seviyesinde gösterebileceğiniz bi eliniz yoksa ve ortagınızın rengıne tutuşunuz da yoksa:

4-nt okuyun.  (6-9 puan ile 1nt okuyun.  10-11 puan ile 2nt okuyun.  12-16 puan ile 3nt okuyun)

 ortağınızın 1 trefl açışına cevaplarınızın anlamları:
1 6+ puan en az dört kart karo
1 6+ puan en az dört kart kör
1♠ 6+ puan en az dört kart pik
1nt 6-9 puan 4333 el. (trefl 4 kart)
2♣ 11+ puan en az beş kart trefl tutuşu
2nt 10-11 puan 4333 el. (trefl 4 kart)
3♣ 6-10 puan en az beş kart trefl tutuşu
3nt 12-16puan 4333 el. (trefl 4 kart)
 ortağınızın 1 karo açışına cevaplarınızın anlamları:
1 6+ puan en az dört kart kör
1♠ 6+ puan en az dört kart pik
1nt 6-9 puan dört kart kör yok, 4 kart pik yok
2♣ 12+ puan trefller var
2 11+ puan en az beş kart karo tutuşu
2nt 10-11puan dört kart kör yok, 4 kart pik yok, 5 kart karo yok
3 6-10 puan en az beş kart karo tutuşu
3nt 12-16puan dört kart kör yok, 4 kart pik yok, 5 kart karo yok

1 minör açışlarından sonra açıcının ikinci konuşmaları:

>>  1♣ diyerek oyun açtınız. ortağınız 1 dedi.

şimdi deklerelerinizin anlamları şöyledir:

1♠           :  4 kart pik.  puan belli değil

1nt        :  12-14 puan. dengeli el. 4 kart pik yok.

2♣           :  12-14 puan. 5+ kart trefl

2            :   reverse. 17+ puan. 4+ kart karo

2           :   4 kart kör tutuşu. 12-14 puan

2♠            :  reverse. çok iyi puan. 4+ kart pik.(açış rengi 5+)

2nt        :  18-19 puan. dengeli el.

3♣           :  15-17 puan. 6+ kart trefl

3           :  4 kart kör tutuşu. 15-17 puan.

4           :  4 kart kör tutuşu. 18-19 puan

>>  1♣  diyerek oyun açtınız. ortağınız 1♠ dedi.

şimdi deklerelerinizin anlamları şöyledir:

1nt        :  12-14 puan. dengeli el.

2♣           :  12-14 puan. 5+ kart trefl

2            :   reverse. 17+ puan. 4+ kart karo

2           :   reverse. 17+ puan. 4+ kart kör (açış rengi 5+)

2♠            :  4 kart pik tutuşu. 12-14 puan

2nt         :  18-19 puan. dengeli el.

3♣           :  15-17 puan. 6+ kart trefl

3♠            :  4 kart pik tutuşu. 15-17 puan.

4♠            :  4 kart pik tutuşu. 18-19 puan

>> 1 diyerek oyun açtınız. ortağınız 1 dedi.

şimdi deklerelerinizin anlamları şöyledir:

1♠           :  4 kart pik.  puan belli değil

1nt        :  12-14 puan. dengeli el. 4 kart pik yok.

2♣           :  12-17 puan. 4+ kart trefl

2            :   12-14 puan. 5+ kart karo

2           :   4 kart kör tutuşu. 12-14 puan

2♠            :  reverse. çok iyi puan. 4+ kart pik.

2nt        :  18-19 puan. dengeli el.

3♣           :  17+ puan. 4+ kart trefl.
3            :   15-17 puan. 6+ kart karo

3           :  4 kart kör tutuşu. 15-17 puan.

4           :  4 kart kör tutuşu. 18-19 puan

>>  1   diyerek oyun açtınız. ortağınız 1♠  dedi.

şimdi deklerelerinizin anlamları şöyledir:

1nt        :  12-14 puan. dengeli el.

2♣           :  12-17 puan. 4+ kart trefl

2            :   12-14 puan. 5+ kart karo

2           :   reverse. 17+ puan. 4+ kart kör

2♠            :  4 kart pik tutuşu. 12-14 puan

2nt        :  18-19 puan. dengeli el.

3♣           :  17+ puan. 4+ kart trefl
3            :  15-17 puan. 6+ kart karo

3♠            :  4 kart pik tutuşu. 15-17 puan.

4♠            :  4 kart pik tutuşu. 18-19 puan

1nt açışları ve gelişmeler

>>  1nt açışları 15-17 puan ve dengeli ellerle yapılır. elde beşli majör olmamalı ve iki doubleton olmamalıdır.
yani  5332  4432 4333 dağılımları ile yapılabilir.

ortağınızın 1nt açışlarına cevap verirken:

1-  dörtlü majörünüz varsa ve sekiz puanınız varsa stayman konvansiyonu uygulayın

4441 veya 5440 dağılımla sıfır puanlada stayman yapın gelen her cevaba pass dersiniz. (çöp stayman)

2- beşli majörünüz varsa jacoby transfer konvansiyonu uygulayın.

3- dörtlü majörünüz yoksa 0-7 puanla pas deyin.  8-9 puanla 2nt deyin. 10-14 puanla 3nt deyin. daha yukarı puanlarla daha yukarı seviyelerde nt okuyun.

araya girişler  (overcalls)

her zaman oyun açacak kadar şanslı olamıyoruz.

rakip oyun açtıktan sonra araya girişlerimizi aşağıdaki şekilde oynuyoruz:

rakibin oyun açtığında araya girişlerimiz şu şekilde olacaktır:

>>   1 seviyesinde araya girişler  9-16 puan ve 5+ kart renk gösterir.

renk çok kalitesiz olmamalıdır. (örneğin renkte bir as, bir rua ya da dam ve vale  birlikte olmalıdır. eldeki puan düşükse, araya girilen rengin kalitesi daha da iyi olmalıdır.)

örneğin rakibiniz 1 karo diyerek oyun açtı. siz de 1 pik diyerek araya girdiniz. elinizde 9-16 puan ve en az 5  kart pik olmalıdır.

>> 2 seviyesinde sıçramasız araya girişler  12-16 puan  ve 5+kart renk gösterir.

yine  renk çok kalitesiz olmamalıdır. (örneğin renkte bir as, bir rua ya da dam ve vale  birlikte olmalıdır)

örneğin rakibiniz 1 kör diyerek oyun açtı. siz de 2 karo diyerek araya girdiniz.  elinizde 12-16 puan ve en az 5 kart karo olmalıdır.

>> sıçramalı araya girişler  zayıf açışlar gibidir.

örneğin rakibiniz 1 tref diyerek oyun açtı. siz de 2 pik diyerek araya girdiniz.  buradaki 2 seviyesinde araya giriş sıçramalıdır. yani 1 pik değil 2 pik diyerek sıçradınız. bu durumda eliniz 2 pik açacak özelliklere sahip olmalıdır. 6-8 puan, 6 kart pik içeren eliniz olmalıdır.

>>  Kontr ile araya giren iki tip el vardır.

birinci tip el rakip rengin dışındaki her üç renge de en az 3 kart desteği olan 12-16 puan değerindeki eller.

ikinci tip el ise 17+ puan değerindeki tüm ellerdir.

önce kontr atıp sonra yeni bir renk okumak  ikinci tip el gösterir.

Önce kontr atıp sonra cue bid etmek 20+ onör puan gösterir.

>>  1nt ile araya giriş 1nt açan elin özellikleri taşıdığı gibi bir de rakip rengi kesiyor olmanız gereklidir.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s